Nekategorizirano

Novi predsednik Državnega sveta je Alojz Kovšca

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez je 8. septembra 2017 izdal Odlok o razpisu volitev v državni svet. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48, z dne 8. 9. 2017. Splošne volitve članov državnega sveta, predstavnikov lokalnih interesov so bile v sredo, 22. novembra 2017. Drugi del, splošne volitve predstavnikov delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti so bile v četrtek, 23. novembra 2017.

Državna volilna komisija je na 23. seji 28. 11. 2017 ugotovila, da so bili za člane državnega sveta – predstavnike lokalnih interesov izvoljeni:

 • v volilni enoti št. 1: Dejan Crnek, rojen 5.3.1964, Kogejeva ulica 17,1000 Ljubljana,
 • v volilni enoti št. 2: Franc Rokavec, rojen 12.9.1963, Zg. Jevnica 12,1281 Kresnice,
 • v volilni enoti št. 3: Franc Kangler, rojen 8. 7.1965, Pohorska ulica 31, 2000 Maribor,
 • v volilni enoti št. 4: Milan Ozimič, rojen 15.9.1959, Črešnjevec 103, 2310 Slovenska Bistrica,
 • v volilni enoti št. 5: mag. Marko Zidanšek, rojen 11.11.1968, Začret 16, 3202 Ljubečna,
 • v volilni enoti št. 6: Bojan Kontič, rojen 23. 7.1961, Koroška cesta 33a, 3320 Velenje,
 • v volilni enoti št. 7: Rajko Fajt, rojen 6.12.1959, Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 Ptuj,
 • v volilni enoti št. 8: Branko Šumenjak, rojen 8.4.1953, Ulica Kneza Koclja 1, 2270 Ormož,
 • v volilni enoti št. 9: mag. Igor Velov, rojen 2.3.1977, Tominčeva cesta 17,4000 Kranj,
 • v volilni enoti št. 10: Bogomir Vnučec, rojen 22. 2.1966, Gubčeva ulica 4,4240 Radovljica,
 • v volilni enoti št. 11: Marjan Maučec, rojen 6.4.1959, Gančani 80,9231 Beltinci,
 • v volilni enoti št. 12: Tomaž Horvat, rojen 6. 2.1974, Ozeljan 119, 5261 Šempas,
 • v volilni enoti št. 13: Bojan Režun, rojen 31. 7.1955, Lapajnetova ulica la, 5280 Idrija,
 • v volilni enoti št. 14: Bojan Kekec, rojen 4. 5.1965, Muhaber 69, 8000 Novo mesto,
 • v volilni enoti št. 15: Samer Khalil, rojen 28.1.1969, Zelena pot 20, 8340 Črnomelj,
 • v volilni enoti št. 16: Davorin Terčon, rojen 2.1.1961, Cesta na Lenivec 6c, 6210 Sežana,
 • v volilni enoti št. 17: Miroslav Ribič, rojen 11. 2.1961, Pri lipi 7b, 1360 Vrhnika,
 • v volilni enoti št. 18: Boris Popovič, rojen 5.9.1962, Bošamarin 62, 6000 Koper,
 • v volilni enoti št. 19: Franc Golob, rojen 2.8.1967, Sv. Vid 48, 2367 Vuzenica,
 • v volilni enoti št. 20: Srečko Ocvirk, rojen 5.11.1969, Podvrh 31,8292 Za bukovje,
 • v volilni enoti št. 21: Matjaž Švagan, rojen 21. 5.1963, Izlake 19,1411 Izlake
 • v volilni enoti št. 22: Dušan Strnad, rojen 24.10.1961, Kriška vas 9c, 1294 Višnja Gora.

Državna volilna komisija je na 23. seji 28. 11. 2017 tudi ugotovila, da so bili izvoljeni za člane državnega sveta – predstavniki socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov:

 • za predstavnike delodajalcev:
  • Mitja GORENŠČEK, roj. 7. 2.1964, Pot na gradič 2, 5222 Kobarid
  • Marija LAH, roj. 8. 8.1956, Bogatajeva 2, Preska, 1215 Medvode
  • Jože SMOLE, roj. 2.1.1955, Cesta v Log 48, 2345 Bistrica ob Dravi
  • Igor ANTAUER, roj. 5. 9.1954, Jurčkova 191,1000 Ljubljana,
 • za predstavnike delojemalcev:
  • Lidija JERKIČ, roj. 10. 9.1962, Prušnikova 6,1000 Ljubljana,
  • Oskar K0MAC, roj. 24.10.1963, Knezov štradon 14 B, 1000 Ljubljana
  • Ladislav ROŽIČ, roj. 15.12.1957, Kettejeva 17, 6230 Postojna
  • Branimir ŠTRUKELJ, roj. 23. 3.1957, Vojkova cesta 77,1000 Ljubljana
 • za predstavnika kmetov:
  • Cvetko ZUPANČIČ, roj. 4. 5.1959, stalno stanuje Vrh pri Višnji Gori 22,1294 Višnja Gora
  • Branko T0MAŽIČ, roj. 4. 5.1961, Vrhpolje 77, 5271 Vipava,
 • za predstavnika obrtnikov:
  • Alojz K0VŠCA, roj. 13. 9.1965, Velika Račna 48,1290 Grosuplje
 • za predstavnika univerz, visokih in višjih šol:
  • Branka KALENIČ RAMŠAK, roj. 8. 5.1960, Na tezi 8,1000 Ljubljana
 • za predstavnika socialnega varstva:
  • Boris ŠUŠTARŠIČ, roj. 20. 6.1945, Linhartova 1,1000 Ljubljana
 • za predstavnika raziskovalne dejavnosti:
 • – Matjaž GAMS, roj. 23.10.1954, Dolina 21,1351 Brezovica
 • za predstavnika zdravstva:
  • Peter P0ŽUN, rojen 2. 3.1966, Bavdkova 8,1000 Ljubljana
 • za predstavnika vzgoje in izobraževanja:
  • Tone HR0VAT, roj. 27. 5.1958, naslov Preska 5, Boštanj, 8294 Sevnica
 • Za predstavnika samostojnih poklicev:
  • Bojana POTOČAN, roj. 15. 4.1962, Kolezijska 5a, 1000 Ljubljana

Na podlagi sklepa Ustavnega sodišča RS št. Up-1033/17-5, s katerim je Ustavno sodišče RS do končne odločitve zadržalo izvedbo volitev člana državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa, se bo postopek volitev enega člana državnega sveta nadaljeval po končni odločitvi Ustavnega sodišča RS.

Novoizvoljeni državni svet je na ustanovni seji v torek, 12.12.2017, že v prvem krogu za svojega predsednika izvolil predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana – Bežigrad Alojza Kovšco, za katerega je glasovalo 21 svetnikov. Njegova protikandidata sta bila podžupan Črnomlja Samer Khalil in koprski župan Boris Popovič. Prvi je zbral devet glasov, drugi pa štiri.

Kovšca, ki je bil tako kot njegova protikandidata, svetnik že v prejšnji sestavi državnega sveta, je v nagovoru opozoril na “veliko dodano vrednost državnega sveta”. To se kaže v neposrednem zastopanju interesov lokalnih skupnosti in strokovnih interesov. Pri tem pa ima svet toliko moči, kot si jo sam vzame. Sodelovanje sveta in državnega zbora vidi na področju delovnih teles.

Vendar so svetniki delo začeli v okrnjeni zasedbi, saj je potrjenih 39 svetniških mandatov. Zapletlo se je pri izvolitvi predstavnika kulture in športa. Njegovo izvolitev so namreč zaradi pritožbe Društva oblikovalcev Slovenije preklicali, novih volitev pa še ni bilo.

Mogoče vam bo všeč