FilatelijaizobraževanjeSlovenija

Nova znamka- 8. Evropski kongres matematike

Pošta Slovenije je izdala novo znamko – 8. evropski kongres matematike.

8. Evropski kongres matematike (8ECM) bo potekal med 20. in 26. junijem 2021. Organizatorji kongresa ter Evropsko matematično združenje, pod okriljem katerega poteka dogodek, so soglasno sprejeli odločitev, da se vsa predavanja, ki naj bi potekala v Portorožu, prestavijo na splet.

Lokalni organizator 8ECM je Univerza na Primorskem v sodelovanju z drugimi slovenskimi visokošolskimi in raziskovalnimi organizacijami ter društvi. Kongres, ki  je na sporedu vsake štiri leta, letos prvič gosti Slovenija. To je izjemen uspeh slovenske matematike, saj tako pomembnega dogodka na področju matematike Slovenija še ni gostila. Kongres je s svojim častnim pokroviteljstvom podprl tudi predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor.

Na kongresu se bodo zvrstila predavanja svetovno znanih matematikov, okrogle mize, delavnice, razstave in srečanja matematičnih društev. Posebej veliko pozornost organizatorji namenjajo prav spremljevalnim dejavnostim in popularizaciji matematike v Sloveniji. Tako bo v sklopu 8ECM  med drugim na ogled matematično-zgodovinska razstava znamk, ki jo bo pripravil angleški filatelist in izjemen matematik prof. Robin Wilson.

Osnovni motiv priložnostne znamke 8ECM predstavlja slovito Fibonaccijevo zaporedje: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 …, ki ga je na prelomu dvanajstega in trinajstega stoletje odkril matematik Leonardo Fibonacci in v katerem je vsak člen vsota prejšnjih dveh členov.  Razmerje med členom in njegovim predhodnikom se postopoma približuje razmerju zlatega reza, členi zaporedja pa so razporejeni po logaritemski oz. Fibonaccijevi spirali.

Razmerje zlatega reza opišemo z besedami: “Večji proti manjšemu je v enakem razmerju, kot je vsota obeh proti večjemu.”

Tanja Labus, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Poleg znamke je bil izdan žig in ovitek prvega dneva.

vir: posta.si

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Filatelija