FilatelijaSlovenijaV fokusu

Pošta Slovenije je izdala božične znamke

Pošta Slovenije je izdala dve božični znamki.

Božič B

 

Upodobitev Kristusovega rojstva

Med najbolj pogostimi motivi v krščanski ikonografiji so najrazličnejše upodobitve Kristusovega rojstva. Lahko jih razvrstimo v več motivnih skupin, od Kristusa v jaslih z materjo Marijo in očetom Jožefom do mnogofiguralnih upodobitev s pastirji, ovcami, oslom in govedom v skromnem hlevu ter kuliso Betlehema ter zvezdo repatico na nebu. Nekateri avtorji govorijo kar o jaslicah, ki pa so aranžirano prizorišče Kristusovega rojstva s figurami, pogosto z značilnostmi različnih pokrajin sveta in drugih posebnosti lokalnih ali regionalnih okolij, ki so pogost motiv upodabljanja. S tem je poudarjena univerzalnost in simbolnost pomena in sporočil tega rojstva v svetovnih razsežnostih.

Božič C

 

Trikraljevsko koledovanje

Cerkev je šele po več stoletjih ločila praznovanje Kristusovega rojstva od začetka leta. Datum rojstva je bil nekaj časa tudi začetek leta. Številne šege in navade, ki so se v zgodovinskem razvoju spreminjale, kažejo vrsto podobnih potez in vsebin. Zelo so bila razširjena koledovanja. To so bili obhodi skupin, ki so v preoblekah hodile od hiše do hiše, od kraja do kraja in s prepevanjem ter voščili želele vsestransko dobro novo leto ter zdravje. Koledniki so sporočali ljudem vse najboljše v novem letu. Te preoblečene skupine so predstavljale svete tri kralje. Poleg teh trikraljevskih kolednikov so bili znani tudi novoletni koledniki. Seveda je  šega imela tudi pomembno družbeno poslanstvo, saj je kolednikom, pogosto posameznikom iz revnejših družin, z nabranimi darovi omogočala nujno preživetje v neprijaznih zimskih tednih in mesecih.

Prof. dr. Janez Bogataj

 

Poleg znake je bil izdan tudi ovitek prvega dne ter žig.

Vir: https://www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija/galerija/postna-znamka/74379/Bozic-C

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Filatelija