EvropaizobraževanjeSlovenijašolstvo in znanjeZdravje

Mednarodni Erasmus+ projekt QualMent (kvalitetno mentorstvo v zdravstvu)

Visoka zdravstvena šola v Celju je koordinator evropskega razvojnega in raziskovalnega projekta Quality mentorship for developing competent nursing students (QualMent), ki je bil izbran v okviru programa Erasmus+, Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju.
V projektu, ki se bo izvajal od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020, kot partnerji sodelujejo: Evropska federacija združenj medicinskih sester (EFN), Univerza v Oulu (Finska), Univerza Alicante (Španija) in Univerza zdravstvenih ved (Litva).
Projekt je namenjen razvoju programa usposabljanja kliničnih mentorjev za kakovostno izvajanje kliničnega usposabljanja študentov dodiplomskih študijskih programov na področju zdravstvene nege, usklajenih z EU direktivo. Na podlagi raziskovalnih dokazov bomo oblikovali model kompetenc, ki bo podlaga za pripravo izobraževalnega programa za klinične mentorje. Program izobraževanja bomo testno izvedli v obdobju 2019-2020 v obliki predavanj, učnih delavnic in učenja na daljavo.
V okviru evropskega razvojnega in raziskovalnega projekta Quality mentorship for developing competent nursing students (QualMent), ki je bil izbran v okviru programa Erasmus+, Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju, so že razvili program usposabljanja kliničnih mentorjev za kakovostno izvajanje kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege.
E-novičke projekta lahko preberete na strani https://www.vzsce.si/si/projekti/593
V okviru mednarodnega razvojnega in raziskovalnega projekta Erasmus+ QualMent organizirajo diseminacijsko konferenco z naslovom Mentorji z naprednimi znanji so ključni za kakovosten mentorski proces študentov zdravstvene nege. Diseminacijska konferenca bo potekala v četrtek, 10. 6. 2021, na Visoki zdravstveni šoli v Celju, Mariborska cesta 7, Celje, v predavalnici A (I. nadstropje). V primeru, da zaradi epidemiološke situacije to ne bo možno, bo diseminacijska konferenca potekala na daljavo.
Uradna spletna stran projekta je na povezavi  https://www.qualment.eu   
vir: https://www.vzsce.si/si/projekti/558
mib

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa