Nekategorizirano

Nova pridobitev V Celju- od danes v uporabi prvi sistem vozlišča »Parkiraj in odpelji«

Od danes naprej je na Ulici XIV. divizije v Celju v uporabi P+R sistem, ki je sicer v drugi polovici maja začel poskusno obratovati, od danes  naprej je  tudi uradno odprt. Prvi tovrstni sistem v Celju ponuja možnost cenovno ugodnega in udobnega parkiranja z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles KolesCE. Opuščeno in premalo izkoriščeno območje na južnem robu celjske železniške postaje, kjer so še pred tremi leti stale stare in povsem dotrajane garaže brez uporabnosti, je sedaj preurejeno  v kakovostno, funkcionalno in za uporabnike privlačno urbano površino. Naložba znaša  445.067,86 evrov. 229.260,81 bomo dobili iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, ostali denar pa smo zagotovili v občinskem proračunu. Kar je še enkrat za poudariti, ideja mora biti trajnostno in okolju prijazno zasnovana. To tukaj neizpodbitno drži.

 Z gradnjo vozlišča se je  začelo  lansko poletje. Konec prejšnjega leta so bila  zaključena  gradbena dela, spomladi pa so začeli nameščati opremo. Zgrajenih je bilo  35 parkirnih mest za osebna motorna vozila. Tri parkirna mesta so namenjena  invalidom, štiri pa polnjenju električnih avtomobilov. Neposredno ob parkiriščih so postavili 36 stojal za kolesa v sistemu javne izposoje koles (KolesCE). Postavljeno je tudi servisno stojalo za nujna popravila koles, varovano pokrito kolesarnico za pet koles, uredili še  so  osem parkirnih mest za avtodome, prav tako je postavljena polnilna postaja za električne avtomobile in  so zasajena  nova drevesa.

Evropska unija je iz Kohezijskega sklada sofinancirala izgradnjo park and ride parkirišč predvsem zato, da bi zmanjšali potrebo po rabi osebnega vozila, skrajšali dolžino poti, ki jo opravimo z osebnimi vozili v samem centru mesta, zmanjšali število vozil v mestnih središčih  ter optimizirali stroške prevozov in s tem pospešili razvoj javnega potniškega prometa. Številni vozniki v razvitih evropskih mestih so spremenili potovalne navade, saj so spoznali, da sistem vozlišča P+R prinaša veliko prednosti. Uporabnikom omogoča, da cenovno ugodno parkirajo avtomobil in pot do želenega cilja, torej t. i. zadnji kilometer do službe, javnih ustanov, trgovin, gostiln, tržnice ali turističnih znamenitosti opravijo s kolesom oziroma z drugo trajnostno obliko prevoza kot je denimo javni avtobusni potniški promet. Tovrstna parkirišča na obrobju mest pa seveda vplivajo tudi na zmanjšanje izpustov in hrupa, kar v mestnih središčih zagotavlja večjo kakovost bivanja.

 

Sistem vozlišča P+R je bil v času poskusnega obratovanja brezplačen. Od  7. Julija dalje bodo veljale naslednje cene: 

 

 

do 4 ure (za uporabnike sistema izposoje javnih koles – KolesCE)
    1,50  
1 dan (za uporabnike sistema izposoje javnih koles – KolesCE)
    2,00  
do 2 uri (za avtodome)
    1,00
do 4 ure (za avtodome)
    2,00
1 dan (za avtodome)
    2,50   
 

Celjani se lahko postavljajo  s tem da imajo predstavnike v mestnih oblasteh z  razvitim  sedmim čutom za tovrstne pridobitve, ki nas ne stanejo veliko, pripomorejo pa dosti,  še posebej pri ohranjanju zdravega in prijaznega  življenjskega okolja  ter k dvigu kakovosti življenja, pa ne samo za  sedanje  ampak tudi  za bodoče generacije.

 Vane T.Costa

 

Mogoče vam bo všeč