FilatelijaKulturaSlovenijazgodovina

Nova poštna znamka – EUROMED POSTAL – antična mesta Sredozemlja

Pošta Slovenije je izdala novo znamko.

AJDOVŠČINA – RIMSKA UTRDBA CASTRA

 

V 3. stoletja je bila ob itinerarski cesti, ki je vodila iz Ogleja (Akvileia) proti Ljubljani (Emona), zgrajena rimska utrdba Castra. Postavljena je bila ob sotočju Hublja in Lokavščka, na območju starejše rimske naselbine, in je predstavljala pomembno upravno in trgovsko središče Vipavske doline. Utrdba Castra je bila  nepravilne ovalne oblike z mogočnim obzidjem in  najmanj 14 stolpi.  Castra je imela oskrbovalno in poveljniško funkcijo s stalno vojaško posadko v okviru zapornih zidov (claustra Alpium Iuliarum), ki so varovali severovzhodno mejo rimske Italije.

Med arheološkimi raziskavami v starem mestnem jedru so bili odkriti arhitekturni ostanki obzidja s stolpi in obrambnim jarkom na zahodni in južni stranici. Na osrednjem trgu so bili ob glavni cesti, ki je prečila utrdbo, najdeni ostanki velikega stavbnega kompleksa. Med ostalimi raziskanimi objekti po pomenu izstopajo še večja monumentalna stavba in terme v južnem delu utrdbe. Izven obzidja je bilo delno raziskano utrdbi pripadajoče grobišče. V Castri odkrite drobne arheološke najdbe kažejo na dobro vpetost naselja v trgovsko mrežo rimskega imperija in trajanje utrdbe vse do propada zahodnega rimskega imperija v 5. stoletju. Poznosrednjeveško in novoveško naselje se je vse do konca 19. stoletja razvijalo znotraj obzidja rimske Castre.

Znamka prikazuje obnovljen odsek obzidja Castre, ki je bil vključen v grajski vrt poznosrednjeveškega dvorca, in arhitekturne ostanke utrdbe v tlorisu starega mestnega jedra Ajdovščine.

 

Patricija Bratina,

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica

Poleg znamke je bil izdan tudi žig in ovitek prvega dne.

vir: https://www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija/galerija/postna-znamka/74129/EUROMED-POSTAL-anticna-mesta-Sredozemlja

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Filatelija