Obnova fontane v Mestnem parku(foto MOC)
LokalnonaravaSlovenijazgodovina

Obnova znamenite fontane v mestnem parku. Primeren čas, mar ne?

Začela se je  obnova fontane v mestnem parku, ki je v slabem stanju in že vrsto let ne deluje, ter kazi podobo parka, priljubljenega med prebivalci in obiskovalci Celja. Obnova bo potekala  v skladu s smernicami celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).

 

Fontano obnavljata javni podjetji Zelenice, ki izvaja gradbeno-obrtniška dela, in Vodovod-kanalizacija, ki bo poskrbelo za nov dovod in odtok vode. »Predvideli smo, da bomo lahko školjko fontane popravili z enostavno sanacijo, a se je izkazalo, da je temeljna plošča popolnoma preperela, zato je bilo treba zamenjati celotno podlago. Na novo ploščo bomo nadeli vodoodporni premaz, ki bo zagotavljal, da bo fontana lahko delovala,« je povedal Jože Krulec, direktor javnega podjetja Zelenice.

Obnova fontane(foto MOC)

Obnovitvena dela so ocenjena na približno 20 tisoč evrov, javni podjetji jih izvajata v okviru vzdrževalnih del, ki bodo omogočila, da bo fontana spet zaživela in da ne bo več mesto za odlaganje odpadkov. »Za mestni park lepo skrbimo, fontana pa je kazila podobo parka,« je še dodal Jože Krulec.

Na koncu koncev, boljše da je v ponos mestu kot javno vidna sramota, bi dodal jaz.

Fontana spet v nekdanji podobi

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, je leta 2016 izbranemu projektantu RC Planiranje d.o.o. Celje posredoval kulturno-varstvene pogoje za prenovo fontane. Prenova je bila sicer načrtovana že v izvedbenem projektu (PZI) Obnova mestnega parka v Celju iz leta 2012 (istega projektanta) in predvidena kot nadomestna gradnja v enakih dimenzijah, obliki in materialu, kot je obstoječa. Kot so še navedli na območni enoti ZVKDS, bi dno in notranji obod fontane morala biti v barvi betona, kamnita zložba na sredi fontane pa naj bi se načrtovala v istem obsegu in isti vrsti kamna, kot je razvidno iz starih upodobitev na razglednicah. Vodni curek bi bilo možno osvetliti z minimalistično toplo belo svetlobo. Ureditev neposredne okolice fontane bi bila urejena kot utrjena protiprašna površina, s peskom enake barve in zrnatosti, kot je na sprehajalni poti vzdolž Partizanske ceste. Hkrati bi se obnovila površina južno od fontane, ki tvori njen naravni zeleni okvir. Do gradnje nove fontane potem zaradi pomanjkanja financ ni prišlo.  Zdaj je čas.

 

Fontana nekoč
(foto arhivska 1Razglednica iz ok. l. 1910 iz Zbirke Osrednje knjižnice Celje)

»Naši pogoji ostajajo isti, fontana bo prenovljena v videzu klasičnega, vodotesnega betona, brez modre barve, s kamnito zložbo na sredini in klasičnim curkom vode. Ko bo fontana začela spet delovati, vsaj za zdaj ne bo naseljena z vodnim rastlinjem in ribami, niti je ne bo obkrožala historična kovinska ograja, kot je razvidno iz starih razglednic. Kljub temu pa menimo, da bo njena pojavnost v prostoru enaka in da bo pripomogla k vtisu mestnega parka poznega krajinskega sloga,« je povedala Milana Klemen, konservatorska svetovalka na celjski območni enoti ZVKDS.

Slavna zgodovina fontane. Kako je bilo prej?

Na koncu glavne promenade v parku je bil leta 1909, v spomin na 60-letnico cesarja Franca Jožefa,  urejen vodni bazen z vodometom, ki je bil naseljen z vodnim rastlinjem in zlatimi ribicami ter v začetku omejen z nizko kovano ograjo. Kasneje, v času med obema vojnama ga je obdajala zelenica z okrasnimi rastlinami, brez kovane ograje. Vodni curek, ki je bil speljan skozi kamnito zložbo, je imel slikovite oblike, ki so še poudarjale atraktivnost motiva, hkrati je poudarjal zaključek promenade. Fontana je delovala še v 80-tih letih 20. stoletja, med drugim v knjigi Celjski mestni park, narava mestu in mesto naravi pišeta Alenka Kolšek in Tatjana Kač, v knjigi, ki so jo v Mestni občini Celje izdali leta 2000.

Gre za značilni historični parkovni element javnega mestnega parka iz preloma 19. in 20. stoletja (v tistem obdobju so bili postavljeni še vremenska hišica, glasbeni paviljon, spomenik 8. lovskemu bataljonu, mizica z oznakami sprehajalnih smeri, rastlinjak, alpinetum in teniško igrišče), katerega prenova in ureditev okolice bo bistveno pripomogla k ponovni vzpostavitvi originalne parkovne sheme ohranjene v zahodnem delu celjskega mestnega parka.

Kaj dodati k temu?

Tako kot je bila fontana  mnogo let  nedelujoča in zanemarjena, je mnogo let  na tem mestu, posebej ob koncu šolskega leta in tudi za tem,  bi skorajda rekel,  mesto mladostniškega razvrata in množičnega opijanja taistih na tej lokaciji. Lepo in prav je da se sočasno poskrbi da vse to kar je park,  z fontano  vred, postane stičišče kulture, olike in prijetnega posedanja in še česa iz nabora prijetnih doživetij.

 Pričakujem preveč?

Vane T. Costa

Vir: moc&vtc

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno