FilatelijaSlovenija

nova poštna znamka- 200. obletnica Ljubljanskega kongresa

Pošta Slovenije je izdala novo znamko – 200. obletnica Ljubljanskega kongresa.

Ljubljanski kongres

V glavnem mestu takratne vojvodine Kranjske, jedrne slovenske dežele habsburške monarhije, so se v prvi polovici leta 1821 zbrali ključni akterji mednarodne politike. Ljubljanski kongres svete alianse je sicer formalno zasedal januarja in februarja 1821, a so številni državniki in diplomati bivanje na Kranjskem podaljšali še za več mesecev. Na kongres so poslale svoje predstavnike vse velesile, Avstrijo je kot gostitelj zastopal cesar Franc I., Rusijo pa car Aleksander I. Ključno vlogo na kongresu je imel avstrijski zunanji minister Clemens Metternich, ki je v Ljubljani usklajeval stališča velesil zlasti glede revolucionarnih trenj na Apeninskem polotoku in grškega upora proti osmanskemu imperiju. Resnično je Ljubljana za nekaj mesecev postala središče odločanja o ključnih vprašanjih evropskega miru.

Metternichov najtesnejši sodelavec Friedrich Gentz je kongresno Ljubljano zato označil za »dejansko svetlobno točko Evrope«. Kongres svete alianse v Ljubljani je bil največji diplomatski dogodek na slovenskih tleh vse do leta 2008, ko je Republika Slovenija prvič prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije in organizirala vrsto pomembnih diplomatskih srečanj. 200. obletnica ljubljanskega kongresa sovpada z letom, ko bo Slovenija še drugič predsedovala Svetu EU, kar daje izdaji priložnostne znamke Pošte Slovenije v letu 2021 še dodatno težo.

Prof. dr. Andrej Rahten

 

Poleg znake je bil izdan tudi žig prvega dne ter ovitek prvega dne.

vir: https://www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija/galerija/postna-znamka/73842/200-obletnica-Ljubljanskega-kongresa

mib

Mogoče vam bo všeč

Več v:Filatelija