Nekategorizirano

Ni razlogov za odstop, je v odzivu na medijske zapise 50 o milijonih EUR spornih izplačil, zapisal rektor UM Zdravko Kačič

S sporočilom za javnost se je oglasil tudi rektor Univerze v Mariboru dr. Zdravko Kačič. Odločno je zavrnil namigovanja nekaterih medijev, da naj bi “založil” dokumentacijo revizijske hiše Ernst&Young Svetovanje in da se je lotil aktivne obravnave problema.  

“Kot rektor Univerze v Mariboru sem takoj po nastopu funkcije, dne 20. 6. 2018, pristopil k pregledu dokumenta z naslovom Pregled izbranih transakcij, ki ga je izdelalo svetovalno podjetje Ernst & Young Svetovanje, davčno svetovanje d.o.o., in ki mi je bil predan ob primopredaji. Dokumenta nisem ”založil, pozabil na njega ali prikrival”, kot navajajo nekateri mediji in SVIZ v svoji izjavi za javnost, temveč sem pristopil k njegovi aktivni obravnavi.

Ponovno poudarjam, da dokument omenjenega podjetja ni revizijsko poročilo, prav tako ne pravno ali izvedensko mnenje.

Medijem, javnosti in SVIZU ponovno predstavljam aktivnosti, ki sem jih izvedel po seznanitvi z dokumentom:

 

–          opravljen je bil razgovor s pooblaščenimi revizorji o postopku priprave pregleda transakcij in možnosti UM zaradi nepopolnosti podanih ugotovitev brez ustreznih podlag v posameznih pregledih, o katerih se je poročalo;

–          rektor je dokument ter postopek priprave predstavil kolegiju dekanov 

29.01.2019

–          dokument je bil zaradi nepopolnih navedb in neustreznih podlag označen kot osnutek;

–          dokument je bil v skladu s standardi revizijskega poslovanja predan članicam Univerze v Mariboru, in sicer vsaki članici za tisti del, ki se nanaša na njeno poslovanje, tako da je lahko na navedbe v poročilu podala pripombe; to članicam v postopku pregleda in po izdaji osnutka poročila pregleda ni bilo omogočeno. Poziv za podajo pripomb in pojasnil na ugotovitve kakršnegakoli pregleda finančnega poslovanja poslovnega subjekta je namreč obvezen sestavni del takšnega postopka, ki pa v primeru obravnavanega pregleda ni bil izveden; 04.02.2019 in so imeli rok do 19.02.2019, ki smo ga članicam zaradi obsežnosti gradiva še podaljšal

–          rektor je o vseh aktivnostih obveščal UO UM, dokumenta pa mu v fazi, ko se ga obravnava kot osnutek, ni predal;

–          vsa popolna dokumentacija je bila predana neodvisni instituciji, da opravi pregled celotnega gradiva in da na podlagi poročila podjetja Ernst&Young d.o.o., pripomb članic in originalne dokumentacije pripravi končno revizijsko poročilo, na podlagi katerega bodo lahko organi Univerze v Mariboru ustrezno odreagirali;

–          oktobra bo rektor prejel v roke končno poročilo neodvisne institucije in ga na naslednji seji UO Univerze v Mariboru predstavil

–          če bodo usposobljeni strokovnjaki pri pripravi končnega poročila ugotovili, da je prišlo do nepravilnosti v postopkih, ki so potekali na Univerzi v Mariboru, bodo  organi Univerze v Mariboru sprožili ustrezne postopke.

Iz vsega zgoraj zapisanega sledi, da navedbe SVIZ-a niso utemeljene, sam pa sem kot rektor v želji po transparentnem delovanju univerze v zadnjem letu vodil aktivnosti, da pridobimo relevantno revizijsko poročilo, na podlagi katerega bo lahko univerza ustrezno postopala in morebitne nepravilnosti odpravila.

Zato ni razloga za moj odstop.”

 

prof. dr. Zdravko Kačič,

rektor Univerze v Mariboru

Mogoče vam bo všeč