Nekategorizirano

Nevaren razmah prekarnih zaposlitev v Sloveniji

Tehnološke spremembe, globalizacija in dinamičen način življenja so pripeljali do številnih novih oblik zaposlovanja. Zaposlitev za nedoločen čas, kot jih poznajo starejše generacije, skorajda ni več. Z novimi oblikami zaposlitev pa prihajajo tudi novi izzivi. Teh ne smemo spregledati, ampak moramo nanje poiskati ustrezne odgovore. 

Mnogo ljudi, ki delajo v iskanih in dinamičnih poklicih želi ostati neodvisnih, kar je njihova svobodna izbira. Na drugi strani pa žal beležimo rast prekarnih zaposlitev, kjer delodajalci predvsem zaradi visoke obremenitve dela z dajatvami ne želijo zaposlovati po klasičnih pogodbah za nedoločen čas. V primeru pogojevanja dela s statusom samostojnega podjetnika gre za zlorabo veljavne delovno-pravne zakonodaje.

Spodbujanje samozaposlenosti je z vidika spodbujanja podjetništva dobrodošlo. A na žalost se je v Sloveniji izkazalo, da spodbujanje samozaposlovanja največkrat pomeni spodbujanje prekarnih oblik zaposlovanja, v katerih delavec nima ustrezne socialne varnosti ter drugih ugodnosti, ki izhajajo iz redne zaposlitve.

Izkoristimo letošnji 1. maj, praznik dela, in opozorimo na nujno potrebne zakonodajne spremembe, ne le zakona o delovnih razmerjih, ampak tudi davčne in ostale zakonodaje, ki vplivajo na položaj zaposlenih. Le tako bomo vsem delavcem, ne glede na obliko zaposlitve, lahko zagotovili dostojno plačilo, socialno varnost in nenazadnje tudi pokojnino, ki jim bo omogočila preživetje.

Vir: https://www.sds.si/

Mogoče vam bo všeč