Nekategorizirano

Nekaj ukrepov iz drugega svežnja ukrepov protikorona zakona

Nekaj sprememb iz prvega svežnja zakona

·         Pri čakanju na delu so uvedli spremembo pri skupini K, ki prej ni bila upravičena do povračila, če je bilo v podjetju manj kot 10 zaposlenih. Sprememba je uvedena tudi pri merilih, ki določajo, kateri delodajalci so upravičeni do sprememb. Pri njih zdaj velja, da če je prišlo do upada prihodkov v letu 2020 zaradi epidemije v primerjavi z letom poprej za več kot 10 odstotkov, so podjetja do ukrepov upravičena. Do ukrepov so upravičeni tudi delodajalci, ki tudi sicer ne izpolnjujejo vseh pogojev, a imajo status humanitarne ali invalidske organizacije.

·         Pri delavcih, ki so trenutno na čakanju, je uvedena sprememba pri določenih sedmih zaporednih dnevih, na katere se lahko vrnejo na delo, če jih  k temu pozove delodajalec. Glede na novo določbo gre zdaj za sedem poljubnih dni. Kjer delodajalci razmišljajo, da zaradi višje sile ne bi vrnili delavcev na delo po zakonu o delovnih razmerjih, nadomestilo zanje ne sme biti nižje od nadomestila, ki je določeno s protikoronskim zakonom.

Krizni dodatek se izplača ob izplačilu plač

·         Za zaposlene, ki v tem času delajo,so delodajalci oproščeni plačevanja prispevkov, ki jih krije država.

·         Krizni dodatek se izplača ob izplačilu plač, kar ne velja za marec in bo ta dodatek izplačan do konca tega meseca. Delavcu se krizni dodatek izplača sorazmerno, kar pomeni, da če je bil delavec vmes tudi na bolniškem dopustu ali dopustu, se mu krizni dodatek izplača samo za čas, ko je delal.

·         Tistim, ki so delno samozaposleni in delno zaposleni, zdaj pripada sorazmerni temeljni mesečni dohodek in jim je odmerjeno sorazmerno plačilo prispevkov.

S prvimi ukrepi je bilo zajetih skoraj milijon ljudi. V drugem paketu ukrepov, pa so zajete različne skupine prebivalstva, starejši, samozaposleni, študentje, velike družine itd.

·         Začasno denarno nadomestilo zaradi izgube zaposlitve v času epidemije.  Nadomestilo bo znašalo 400 evrov, če je bila zaposlitvena pogodba sklenjena pred epidemijo in če bo brezposelnost padla v času epidemije.

·         Prostovoljno napotitev ,ljudem, ki so na čakanju ali pa za tiste, ki  so v evidenci brezposelnih za sezonska dela v kmetijstvu, sadjarjev, vinogradnikov, hmeljarjev. Prejemnikom nadomestila za brezposelnost in drugih transferjev s tem ne bodo zmanjšale pravice. Pri sezonskem delu pa bodo lahko zaslužili dodatnih 400 evrov.

·         Novi pogoji za uveljavljanje nadomestila plače. Do pomoči bodo upravičeni delodajalci, katerim bodo povprečni dohodki v letu 2020 primerjalno glede na 2019 padli za več kot 10 odstotkov (prej 20 odstotkov). Med upravičence smo vključili humanitarne in invalidske organizacije

·         Enkratni solidarnostni dodatek bodo prejeli tudi upravičenci do poklicnih pokojnin pod 700 evrovi, družinski pomočniki, starši otrok s posebnimi potrebami, prejemniki starševskega nadomestila pod minimalno plačo, veterani vojne za Slovenijo, ki imajo veteranski dodatek kot edini prejemek, trajno nezaposljivi invalidi, starši enega ali dveh otrok, ki prejemajo otroški dodatek, rejniki, vojni invalidi, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek. Enkratni solidarnostni dodatek je 150 evrov.

·         Širitev solidarnostnega dodatka za študentke, bodo dobili tudi izredni študenti. Do 1. junija bodo ta dodatek dobili vsi študenti, ki imajo stalno prebivališče v RS, ki ne delajo in niso družbeniki ali kmetje. Ministrstvo je pripravilo tudi posebno vlogo v e-Upravi, ki jo morajo študentje izpolniti, navesti tudi podatke o tekočem računu in izbrati študijski program. Enkratni solidarnostni dodatek je 150 evrov.

POZOR: Plačilo solidarnostnih dodatkov bodo za upokojence 30. aprila, za vse ostale pa v prvi polovici maja.
 

Mogoče vam bo všeč