Nekategorizirano

“NAŠE NAJBOLJŠE”: Kolektivna blagovna znamka, ki simbolizira kakovost ponudbe

Maribor, 7. julij 2020:  Zavod za turizem Maribor – Pohorje je na tiskovni konferenci predstavil nov projekt vzpostavitve kolektivne blagovne znamke Naše najboljše, s katerim si bodo prizadevali za visoko in celovito usklajeno kakovost gastronomske in z njo povezane ponudbe. Kolektivna blagovna znamka Naše najboljše povezuje Maribor z Dravsko dolino in Dravskim poljem, Pohorje in Kozjak ter Slovenske gorice.
Vzpostavljen sistem kolektivne blagovne znamke Naše najboljše sledi modelu Izvorno slovensko, ki ga razvija podjetje ProVITAL d.o.o. in po katerem je bilo v zadnjih osmih letih oblikovanih več kolektivnih blagovnih znamk (v nadaljevanju KBZ) v Sloveniji, in sicer: Bohinjsko, Okusi Rogle, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije, Idrija Izbrano, Jeruzalem Slovenija, Bled Local selection, Okusiti Laško, Sevnica. Z modelom razvoja lokalnega okolja se bo vplivalo na rast kakovosti celovite ponudbe, povezovanje ponudnikov, razvoj novih in povezanih izdelkov in storitev ter udejanjanje poslovnih idej.
Cilji certificiranja so: gradnja registra ponudnikov z zagotovljeno obljubljeno lokalno dodano vrednostjo – kakovostjo in izvorom živil ter gradiv iz območja destinacije Maribor – Pohorje; usklajena rast celovite kakovosti ponudbe v destinaciji; kratke lokalne oskrbne verige z najvišjo možno samooskrbo; usklajena promocija lokalnih ponudnikov, logistika in prodaja ponudbe destinacije Maribor – Pohorje kot celote.


V prvi razvojni fazi, ki traja vsaj eno leto, se bo spodbujalo ponudnike k povezovanju v Mrežo ponudnikov in ponudbe ter k sodelovanju v verigah:
• rokodelcev – rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja,
• pri- in predelovalcev živil – pridelkov in živilskih izdelkov ter
• gostincev – jedi in pijač postreženih na gostinski način,
z lokalno dodano vrednostjo destinacije Maribor – Pohorje, ki pokriva geografska območja: Maribor z Dravsko dolino in Dravskim poljem, Pohorje in Kozjak ter Slovenske gorice.
Celovito trženje certificirane ponudbe s KBZ Naše najboljše bo usklajeno s trženjem destinacije kot celote, ki ga vodi Zavod za turizem Maribor – Pohorje.
Za prenos znanja, svetovanje ponudnikom in evalvacijo njihove ponudbe, bo poskrbela Strokovna skupina za ocenjevanje, ki jo sestavljajo prof. dr. Janez Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec, mag. Marlena Skvarča, Franci Jezeršek, dr. Jana Vilman idr. ter skupina partnerjev, ki sestavljajo Projektno in
Delovno skupino za KBZ Naše najboljše (izobraževalne in strokovne institucije ter posamezniki, in sicer: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Mariborska razvojna agencija, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Zadruga Dobrina, ProVITAL d.o.o, Aritmija d.o.o., Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., Združenje ekoloških kmetij in Združenje turističnih kmetij ter predstavniki ponudnikov vseh treh omenjenih verig.
S Poslovnikom o podeljevanju pravice do uporabe KBZ Naše najboljše je določen sistem ocenjevanja ponudbe ter nadzor nad pridobljenimi certifikati. Upravičenci do uporabe KBZ bodo s pogodbo dogovorili poslovna razmerja z lastnikom KBZ – Zavodom za turizem Maribor – Pohorje in podjetjem,
ki bo izvajalo logistiko (Zadruga Dobrina) – prenos produktov od pridelovalcev in izdelovalcev do potrošnikov. Tako bo vzpostavljena kratka oskrbna veriga in poenostavljena logistika do gostincev, javnih ustanov, prodajaln z lokalno ponudbo ter končnih potrošnikov.
V drugi fazi, ki teče drugo in tretje leto vzpostavljanja sistema, bodo ocenjeni nastanitveni obrati, gastronomske prireditve in vodena doživetja pri ponudniku.

 
Po tiskovni konferenci so sledile delavnice s tremi verigami ponudnikov, kjer so bili predstavljeni sistemi: povezovanja, gradnje kakovosti ponudbe z lokalno dodano vrednostjo, ocenjevanja, nadzora nad podeljenimi certifikati ter promocije, prodaje in logistike certificirane ponudbe. Ponudnikom so
člani Strokovne komisije za ocenjevanje ponudbe.

Mogoče vam bo všeč