Gospodarstvoizobraževanjeosveščanje potrošnikovSlovenijaV fokusu

Nakup na obroke: kdaj lahko odstopite od nakupa?

Veliko potrošnikov pozna pravico do odstopa od pogodbe, kadar so nakup opravili na daljavo. Verjetno pa jih je precej manj seznanjenih s pravicami, ki jih imajo v primeru nakupa blaga na obroke.

Prodaja na obroke je urejena v posebnem poglavju Zakona o varstvu potrošnikov in jo je treba ločiti od kreditne pogodbe.

Če s prodajalcem sklenete pogodbo za nakup izdelka na obroke (pravila se smiselno uporabljajo tudi za prodajo storitev), mora biti ta sklenjena v pisni obliki ter vsebovati vse zakonsko obvezne informacije.

Poleg končne cene izdelka, gre med drugim za naslednje informacije:

  • skupen znesek vseh obročnih odplačil, vključno s tistim, kar je bilo plačano ob sklenitvi pogodbe
  • znesek posameznih obrokov
  • število obrokov ter
  • roki za njihovo plačilo.

Če teh in drugih obveznih informacij (npr. o pravici do predčasnega poplačila obrokov brez obresti in pravici do odstopa v 15 dneh) ni navedenih v pogodbi, lahko potrošnik od pogodbe odstopi.

placilo na obroke 1

Potrošnik pa lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če to pisno sporoči prodajalcu v petnajstih dneh po podpisu pogodbe.

Posledica odstopa od pogodbe je, da mora potrošnik vrniti prodajalcu blago v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, in mu dati povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe.

Prodajalec pa vrniti vse prejete obroke z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in potrošniku povrniti nujne stroške, ki jih je imel za blago.

Pravica do odstopa od pogodbe na obroke torej ni odvisna od tega, ali je nakup opravljen preko spleta ali v fizični trgovini.

Vsekakor pa naj bo vsaka odločitev za nakup na obroke dobro premišljena in skladna z dejanskimi finančnimi sposobnostmi potrošnika za odplačilo. Pod določenimi pogoji lahko namreč prodajalec v primeru zamude potrošnika s plačilom obrokov zahteva, da potrošnik v petnajstih dneh poplača celoten preostanek kupnine.

vir: https://vemvec.si/index.php/pravice-potrosnikov/165-nakup-na-obroke-kdaj-lahko-odstopite-od-nakupa

 

Mogoče vam bo všeč