Nekategorizirano

Na pobudo predsednika vlade Janeza Janše Narodni in univerzitetni knjižnici v hrambo predan izvod Dalmatinove Biblije

Na pobudo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše je bil Narodni in univerzitetni knjižnici v hrambo predan izvod Biblije, s celotnim naslovom Biblia, tu ie, vse Svetu pismu, Stariga inu Noviga testamenta, ki je bil do sedaj hranjen na gradu Brdo pri Kranju. Biblijo je prevedel in leta 1584 izdal Jurij Dalmatin. Predaja Biblije je potekala v sredo, 28. oktobra 2020, s strani Narodne in univerzitetne knjižnice sta jo prevzela ravnatelj Viljem Leban in vodja Oddelka za zaščito in restavriranje Andreja Kozjek. Narodna in univerzitetna knjižnica je izvod Biblije umestila med druga dela zbirke protestantskih tiskov, ki spadajo med največje dragocenosti knjižnice.

				Na pobudo predsednika vlade Janeza Janše Narodni in univerzitetni knjižnici v hrambo predan izvod Dalmatinove Biblije. | Avtor Kabinet predsednika vlade			Na pobudo predsednika vlade Janeza Janše Narodni in univerzitetni knjižnici v hrambo predan izvod Dalmatinove Biblije. | Avtor Kabinet predsednika vlade

Narodna in univerzitetna knjižnica hrani večje število izvodov Dalmatinove Biblije iz leta 1584. Med njihovimi najpomembnejšimi nekdanjimi lastniki in anotatorji so Jurij Rain s Strmola, Doroteja Bohorič, Leopold Maksimilijan Rasp, Žiga Zois, Jernej Kopitar, Ivan Vrhovnik in Tomo Zupan. Rainov izvod vsebuje tudi Dalmatinovo osebno posvetilo. Izvod z Brda je izvrstno ohranjen. Vezan je v galunsko kožo. Na sprednji platnici ima slepo vtisnjen Lutrov doprsni portret, na hrbtni platnici pa Melanchthonov portret.

Primerek Biblije, ki ga je prejela Narodna in univerzitetna knjižnica, je bil, kot je razvidno iz obstoječih virov, prvotno nekoč v lasti barona Adama Egkha z gradu Brdo pri Kranju. V tem, danes protokolarnem objektu, ki je v preteklosti zamenjal številne lastnike, med katerimi so bili tudi baroni Zoisi, je bila Biblija verjetno hranjena prav od svojega izida leta 1584. V zahvalo za podporo protestantskim deželnim stanovom jo je v dar prejel Adam Egkh, vnuk barona Janeza Jožefa Egkha, Trubarjevega prijatelja ter člana komisije, ki je pregledala njegova dela z namenom ugotoviti, ali so skladna z augsburško veroizpovedjo in ali so ustrezno prevedena v slovenski jezik.

V 16. stoletju je slovensko slovstvo doživelo svoj prvi veliki vzpon. V nekaj desetletjih smo razvili svoj jezik in postavili temelje slovenski književnosti. Dela protestantov so izhajala v razmeroma visokih nakladah, od 1000-2000 izvodov. Biblija, ki jo je v celoti prevedel Jurij Dalmatin, sodi med najpomembnejša dela vse naše protestantske književnosti in ima neprecenljivo vrednost za slovenski jezik in kulturo. Obsega kratek nemški in izčrpen slovenski predgovor, celotni Staro in Novo zavezo ter več registrov, med njimi tudi jezikovnega. Izšla je le nekaj desetletij po Luthrovem prevodu v nemščino. Za prevod je Dalmatin potreboval okoli 10 let, seveda brez slovnice in brez slovarja. Natisnili so jo v 1500 izvodih, v Wittenbergu v Nemčiji, tiskanje je trajalo približno pol leta. Uporabljali so jo še nadaljnjih 200 let in je bila temelj vsem poznejšim prevodom svetega pisma. V Digitalni knjižnici Slovenije je izvod iz knjižnice Leopolda Maksimilijana Raspa v digitalni obliki na voljo že vse od leta 2010.

Mogoče vam bo všeč