Nekategorizirano

Na pobudo Bogoviča spodbude za razvoj pametnih vasi v resoluciji EU parmaneta

 

Strasbourg, 30. maj 2018 – Poslanci Evropskega parlamenta so z veliko večino potrdili resolucijo o prihodnosti kmetijstva in oskrbe s hrano, ki jo je pripravil italijanski poslanec Herbert Dorfmann (EPP). Resolucija predstavlja odziv Evropskega parlamenta na sporočilo Evropske komisije o prihodnosti Skupne kmetijske politike (SKP) z lanskega novembra in podaja celovit pogled na prihodnjo ureditev SKP v EU, z upoštevanjem ekonomskih, socialnih in okoljskih prioritetnih politik. Konkretne zakonodajne predloge za področje SKP bo Komisija uradno objavila v petek, 1. junija. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je ob robu zasedanja izpostavil, da nova SKP potrebuje poenostavitev in zadostno višino finančnih sredstev ter tudi prevetritev določenih ukrepov v smeri večje trajnosti in učinkovitosti. »Tistega, kar pa deluje dobro, ne smemo spreminjati. Ohraniti moramo dvo-stebrno zasnovo SKP, torej 1. steber kot učinkovito podporo dohodku kmetov ter 2. steber za ukrepe razvoja podeželja,” je poudaril Bogovič.

 

„Evropski poslanci se bomo do konca borili za to, da SKP ohrani vsaj približno enak obseg sredstev evropskega proračuna, kot jih ima sedaj. Treba pa je biti tudi realist in v imeti v oziru Brexit in nova vprašanja ter izzive, s katerimi se EU spopada, kot so migracije, skupna varnostna in obrambna politike,« je povedal Bogovič.

 

Dodal je, da je za EPP ključna zaščitita lokalno pridelane hrane na družinskih kmetijah po vsej Evropi, zato je treba okrepiti finančna sredstva iz naslova SKP in jih ustrezneje preusmeriti k njim, in sicer za večjo podporo prvim hektarom kmetije, omejiti pa je treba tudi subvencije za ogromne kmetijske konglomerate in hkrati okrepiti podporo mladim kmetom. “Prihodnost evropskega kmetijstva in proizvodnje hrane je v rokah mladih kmetov, ki so izobraženi, iznajdljivi in naklonjeni inovacijam ter uporabi novih tehnologij. Zato mora prihodnja SKP okrepiti obvezno podporo mladim kmetom v okviru obeh stebrov, tako z dodatnim plačilom za mlade kmete, novimi finančnimi instrumenti za spodbijanje naložb ter ukrepi na nacionalni ravni, ki bi spodbujali hitrejše upokojevanje in boljši dostop do kmetijskih zemljišč,” je še poudaril Bogovič in izpostavil še vprašanje spodbud za razvoj pametnih vasi, kar je bilo na njegovo pobudo tudi vključeno v resolucijo. „Pametne vasi so nedvomno ena izmed prioritet EU v prihodnjem obdobju. Digitalizacija in nove tehnologije so ključne za trajnostno kmetijstvo in ohranjanje poselitve podeželja, zato me zelo veseli, da so kolegi potrdili moje predloge o krepitvi medsektorskega financiranja razvoja podeželja za zagon pametnih vasi,” izpostavlja Bogovič.

 

Bogovič tudi meni, da bo poraba sredstev SKP res morala postati bolj učinkovita, in tudi opozarja, da bo treba določene okoljske ukrepe trenutne SKP, kot je t. i. zelenitev, temeljito spremeniti, saj niso dosegli svojega namena. „Zelenitev je nedvomno imela dobre cilje, a zaradi neustrezne zasnove ukrepov, ki izhajajo iz nje, ter povečanja birokracije za kmete in minimalne dodane vrednosti zanje, so ti cilji razvodeneli. Na neustreznost teh ukrepov in njihove vprašljive koristi za okolje je opozorilo tudi Evropsko računsko sodišče, zato v resoluciji predlagamo novo metodo za spodbujanje kmetov k zagotavljanju okoljskih dobrin, ki bi omogočale vključevanje različnih tipov obstoječih okoljskih praks,” je povedal Bogovič, ki dodaja, da nova SKP predstavlja velik izziv oblikovalcem slovenske kmetijske politike, saj se bo v prihodnje od držav pričakovalo bistveno več proaktivnosti, zato je sedaj čas, da tako vladni kot nevladni sektor začneta pripravljati ukrepe, ki bodo omogočili čim bolj ustrezno rabo sredstev SKP.

Mogoče vam bo všeč