Nekategorizirano

MO Celje za leto 2020 največ denarja za spodbujanje kmetijstva

Mestna občina Celje je na svoji spletni strani objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva ter podeželja. Za nepovratne finančne spodbude je v letošnjem občinskem proračunu namenila 100.000 evrov, upravičenci pa se lahko na razpis prijavijo najkasneje do 13. marca.


Na Mestni občini Celje se zavedajo, da so mladi prevzemniki kmetij prvi pravi spodbujevalci gospodarskega razvoja in predstavljajo prihodnost slovenskega kmetijstva. Usmerjeni so v trajnostno naravnano kmetijstvo in v pridelavo oziroma predelavo kakovostne hrane z višjo dodano vrednostjo.  Kljub temu, da so inovativni in da vlagajo v znanje, se pri svojem delu srečujejo s številnimi izzivi. Večji i zalogaj pri tem početju so spremembe  na področju podnebnih izzivov in sprememb ki jih prinese na področju kmetijstva

Na območju Mestne občine Celje je okoli 390 kmetij. Po podatkih Kmetijskega gozdarskega zavoda Celje prevladujejo majhne kmetije, saj kmetje obdelujejo v povprečju od 3 do 5 hektara kmetijskih zemljišč, kar je manj od slovenskega povprečja, ki znaša 6,8 hektara. Od 390 kmetij je kar 220 dopolnilnih, 100 je mešanih in 25 čistih. 40 kmetij je ostarelih ali neaktivnih. Glavna kmetijska dejavnost je govedoreja (reja krav molznic, krav dojilj in pitanje govedi). Ta je enakomerno zastopana kako v povsem ravninskem delu tako tudi v višjih predelih tam nekje do 600 m.n.v. Večina poljedelske proizvodnje je vezana na pridelavo krme za živino, medtem ko so vse ostale kmetijske panoge slabše zastopane. Skoraj polovica vseh kmetij (43 odstotkov) v Mestni občini Celje leži na območjih s težjimi naravnimi dejavniki za kmetovanje. Posledica tega je dražja kmetijska pridelava in nekonkurenčnost na trgu. Tem je potrebno še posebej pomagati.

Na Mestni občini Celje so  zato lani  odločili, da bodo ohranjanju in razvoju kmetijstva ter podeželja namenili še več sredstev. V letu 2018  so nepovratnim spodbudam  namenili 45.000, lani in prav tako tudi letos pa 100.000 evrov. Lani so kupili tudi sejalnico travinj, ki jih  je stala 29.000 evrov. Z njo upravlja izbrani zunanji izvajalec, sicer pa je pod določenimi pogoji na voljo vsem kmetijskim gospodarstvom v občini.

Tu je treba  posebej pri tem delu pohvaliti  tudi nekoliko modernejše poglede na kmetijstvo s strani tistih, ki vodijo sam odbor pri mestnem svetu. Imajo oboje, poguma  in kvalificirano znanje  za zaznavanje  področij  kjer so te spodbude potrebne in s pomočjo odprtega razpisa tudi  pravočasne. Veselje bo tudi kasneje videti zadovoljne ponudnike pridelkov,  ki so te spodbude bili deležni.  Preko samega razpisa   in  kasneje prejete  spodbude  bo potrošnikom  dano  dodatno zagotovilo  da je  pridelano tudi dovolj zdravo.

Nadejajmo se da bo to  res tako!

V.K.T.

Mogoče vam bo všeč