Nekategorizirano

Mitja Čander o pomenu knjige za vse, ki stavijo na evropska sredstva

Sveže izdana in danes predstavljena knjiga Sredstva Evropske unije od teorije do prakse, avtorjev evropskega poslanca Franca Bogoviča in strokovnjakinje za evropske projekte mag. Monike Kirbiš Rojs, je prva strokovna knjiga v slovenskem jeziku, ki na enem mestu združuje strokovno razlago teorije črpanja evropskih sredstev, hkrati pa je tudi praktični priročnik o izvajanju evropskih projektov – vse od priprave do prijave in izvedbe projekta. Knjigo, ki sta jo avtorja predstavila skupaj z direktorjem založbe Beletrina Mitjo Čandrom je zagledala luč sveta ravno v dneh, ko se pričakuje, da evropski komisar za proračun Günther Oettinger predstavil smernice za prihodnji večletni evropski proračun, ki bo skozi številke določil smernice za prihodnje prednostne naloge EU in nadaljnji razvoj Evrope. Prav tako bo ob tem tudi kmalu jasno, kaj bo za evropska razvojna sredstva, ki v zadnjem času za Slovenijo pomenijo praktično tudi edina razvojna sredstva nasploh, pomenil Brexit (odhod Združenega kraljestva iz EU). Bogovič in Kirbiš Rojs sta tako ob predstavitvi njune prve knjige
opozorila ravno na ta vidik in podala priporočila za Slovenijo, za katero je trenutni čas pogajanj za pripravo evropskega proračuna ključen, rezultat pogajanj slovenske države v tem hipu pa bo odločilno vplival na prihodnji razvoj Slovenije. 

Mitja Čander, direktor založbe Beletrina je predstavil razloge, zakaj se je založba odločila to knjigo izdati: Beletrina je specifična založba, ki je v času svojega obstoja ob založniški dejavnosti razvila še številne druge. Od samega začetka smo se ukvarjali tudi s prijavami na evropske projekte, kjer smo izjemno uspešni. Pri svojem delovanju na vseh ravneh in področjih smo zavezani ne le evropskim projektom, ampak tudi evropski ideji. Evropske projekte smo prepoznali kot priložnost za dodatna finančna sredstva in priložnost za vzpostavljanje novih partnerstev. Preko teh projektov vedno
znova vstopamo na področja, ki so za nas nova in niso vezana izključno na kulturo v neposrednem pomenu besede.

Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je kot nekdanji dolgoletni župan Občine Krško uspešno vodil evropske projekte na lokalni ravni in z EU sredstvu razvijal občino, ter kasneje kot minister za kmetijstvo in okolje ste upravljal izvajanje evropske Skupne kmetijske politike ter pomembno pripomogel k pospešenemu črpanju EU sredstev s strani Slovenije v letu 2012 in začetku leta 2013, v Evropskem parlamentu pa so-oblikuje smernice in priporočila za evropsko kohezijsko politiko in Skupno kmetijsko politiko (SKP) za prihodnjo finančno perspektivo, je dejal, da se je za pisanje te
knjige odločil, ker take knjige v slovenskem jeziku, ki bi vse razložila na enem mestu, doslej še ni bilo. >Zakaj je nastala in živi Evropska unija, zakaj je solidarnost in subsidiarnost njen temeljni princip v luči sodelovanja in zagotavljanja miru, zakaj so skladi vezno sredstvo med državami članicami? Marsikateri bralec bo to spoznal s knjigo in dobil uvid, da nekatere stvari v Evropski uniji, kot jo poznamo danes in katere del smo, nikakor niso samoumevne< je dejal Bogovič. Na predstavitvi knjige se je dotaknil tudi aktualnih izzivov EU, pred katerimi so prav danes, ko se oblikujejo smernice za prihodnji evropski proračun, na katerega bo močno vplival Brexit z zmanjšanjem EU sredstev za regionalni razvoj in kmetijstvo v Evropi, kar bo zagotovo čutila tudi Slovenija. V zvezi s tem je poudaril in podal priporočila, da je pomembno danes vedeti, kaj hočemo v Sloveniji in kakšen razvoj države bomo vodili v prihodnje. Sam vidi prihodnost razvoja Slovenije po konceptu pametnih vasi, kjer se bo podeželje razvijalo z roko v roki z urbanimi središči in s katerim bomo preprečevali razvojni razkorak med mesti in podeželjem ter tako ohranjali poseljenost ruralnih območij z boljšo perspektivo za mlade in novimi delovnimi mesti. Po njegovem je knjiga  primerna za: >Vse, ki jih zgolj zanima zgodovina in ustroj Evropske unije, predvsem pa za tiste, ki bi se radi pobliže spoznali s procesi pridobivanja sredstev iz evropskih skladov.

Mag. Monika Kirbiš Rojs, strokovnjakinja za EU projekte in soavtorica knjige Sredstva Evropske unije od teorije do prakse, ki se ves čas svojega profesionalnega dela ukvarja z vodenjem evropskih projektov in kohezijsko politiko, med drugim je bila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za regionalni razvoj in tehnologijo, kjer je bila v vladi pristojna tudi za pospešitev črpanja EU sredstev, ko je Sloveniji grozilo, da ji ne bo uspelo počrpati vseh sredstev, ki jih je imela na voljo, je v knjigi poskrbela za zelo nazorni prikaz projektnega menedžmenta evropskih projektov na konkretnem primeru projekta Živa coprnija. Kot je pojasnila, je trenutno črpanje EU sredstev v Sloveniji na nekaterih področjih šele na ravni razpisovanja sredstev, priprav projektov in sklepanja pogodb, zato delež povračil iz evropskega proračuna ne more biti ravno visok. Enega od poglavitnih vzrokov za to vidi v odsotnosti pokrajin, saj bi bilo upravljanje evropskih skladov preko regionalnih povezav in institucij decentralizirano ter bistveno lažje, učinkovitejše in bolj kakovostno. Obrazložila je še, zakaj je ravno ta čas najboljši za izdajo slovenske knjige o evropskih skladih: >Do te ideje sva s poslancem Bogovičem prišla v ravno pravem trenutku, saj v EU že tečejo prve priprave na novo programsko
obdobje 2021-2027 in zdi se nama pomembno, da se tudi Slovenija pravočasno loti priprav za črpanje evropskih sredstev po letu 2020. Na nas se tudi pogosto obračajo ljudje s terena, s projektnimi idejami, ki pa se jim zdi pot do evropskega denarja izjemno težka. Verjamem, da jim bo knjiga koristen pripomoček pri pripravi projektov in prijavi na razpise ter razumevanju
logike zapletenega sistema črpanja.

Mogoče vam bo všeč