Nekategorizirano

Minister za okolje in prostor  mag. Andrej Vizjak na delovnem  obisku v Celju.

Minister za okolje in prostor  mag. Andrej Vizjak na delovnem  obisku v Celju.  »Imamo konkretne rešitve in verjamem, da jih bomo lahko v prihodnjih mesecih in letih izvedli.«

Da bi otrokom omogočili varno in brezskrbno igro, je MO Celje že leta 2017 z lastnimi sredstvi začela s projektom zamenjave zemljine na igriščih celjskih javnih vrtcev. Takrat so se odločili, da bodo postopoma zamenjali zemljino na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev razen na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je  urejen na umetni masi. Za tak ukrep so se odločili na podlagi končnega poročila Kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, iz katerega je izhajalo, da so z izjemo zgoraj omenjenih igrišč na vseh ostalih  presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka. Na nekaterih igriščih je presežena tudi kritična vrednost za arzen. 

 

Novo, neonesnaženo zemljino  za oba vrtca, ki sta že sanirana,  je bila  pripeljana iz višje ležečega naselja Rupe v Šmartnem Rožni dolini. Pogodbena vrednost sanacije zemljine in zunanje ureditve območja vrtca na Aljaževem hribu je znašala 99.599,16 evrov. Če prištejemo še stroške izdelave projekta za izvedbo, strokovnega svetovanja pri izvedbi del ter analiz zemljine, je vrednost celotnega projekt znašala nekaj manj kot 125.000. Sanacija vrtčevskega igrišča na Hudinji (izvedba del) je Mestno občino Celje stala 169.303 EUR.  

Ministrstvo za okolje in prostor je prepoznalo pomen okoljske sanacije igrišč celjskih javnih vrtcev in prevzelo projekt (vseh 10 igrišč pri vrtcih naj bi bilo saniranih do leta 2022), prav tako, da aktivno išče rešitve za nujno potrebno sanacijo okoli 17 hektarov velikega območja Stare Cinkarne, ki zaradi nekdanje industrije predstavlja za naše mesto velik okoljski problem, ki ga sami kot lokalna skupnost finančno ne moremo izpeljati. Enako velja za okoljsko sanacijo celotne celjske kotline.  

Danes sta  si Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ogledala obnovljeno igrišče pri Vrtcu Zarja (Ringa Raja) na Nušičevi ulici. Ob tem je minister za okolje in prostor povedal tudi, da bodo kljub posledicam epidemije in prihajajoči recesiji s sanacijami igrišč nadaljevali in da imajo konkretne rešitve tudi za sanacijo celjske kotline. »S tem obiskom želim simbolno izraziti pomen aktivnosti, ki smo jih začeli in jih bomo nadaljevali tukaj v Celju. Okoljske posledice industrije iz preteklosti, ko se je bistveno manj polagalo pozornosti onesnaževanju okolja, so povzročile to, kar danes v Celju v veliki meri občutite. Zelo pomembno je nadaljevati to sanacijo tam, kjer onesnaženje vpliva na otroke, kljub recesiji ki je pred nami«, je dejal  mag. Andrej Vizjak,  minister za okolje in prostor pri vladi Republike Slovenije.

Ob sprejemu na mestni občini je župan MO Celje Bojan Šrot dejal da verjame, »da bo država imela podoben pristop pri sanaciji ostalih okoljskih bremen v Celju, to se mi zdi pošteno do lokalne skupnosti. 

Stara industrijska bremena so tu pustila podjetja, ki so v času lastninskega preoblikovanja v veliki meri postala državna«. Nekorektno bi bilo, da vse to breme preide na občino, ki ne nazadnje za to ne prejema nobenih dodatnih sredstev, pa tudi finančno tega nikakor ne zmoremo kljub jasno izraženi volji. Na koncu koncev je pomembno da se stvari in ekološka bremena uredijo kjer koli so v državi.

Kot je bilo slišati v primerljivih praksah drugod po razvitem svetu in so rešitve. Te je treba prenesti v naš pravni red. Gre za različne tehnološke postopke, s katerimi lahko onesnaženo, odpadno zemljino predelamo v gradbene proizvode in posledično uporabljati na primernih sanacijskih projektih. Prilagoditi je seveda potrebno nekaj naše zakonodaje in na tem  se intenzivno dela na Ministrstvu in pristojnih službah ki se ukvarjajo z to problematiko. Vsekakor je Celjanom tudi  bodoče, kljub ekološkim bremenom iz preteklosti zagotovljeno da se bo stanje na tem področju izboljševalo, kar nas občane knežjega mesta pa tudi vsi ki pridejo  k nam navdaja z optimizmom da svojo prihodnost  gradimo tukaj in je povezana z knežjim mestom.

V.K.T.

Mogoče vam bo všeč