Vir: Gov.si
KmetijstvoLokalnoPolitikaSlovenija

Minister dr. Podgoršek na obisku Obalno-Kraške ter Goriške regije

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je bil danes na delovnem obisku v Obalno-Kraški ter Goriški regiji. Terenski obisk je bil v prvi vrsti namenjen seznanitvi z aktualnim stanjem v sektorjih sadjarstva, zelenjadarstva in vinogradništva glede na epidemijo covid-19. Minister se je sestal tudi z vodstvom in civilno iniciativo Kobilarne Lipica ter s predstavniki morskih ribičev z namenom seznanitve izvajanja ribolova.

Vir: Gov.si

Minister dr. Jože Podgoršek je zgodaj dopoldne obiskal Kmetijsko zadrugo (KZ) Agraria Koper. Poslanstvo zadruge je pospeševanje gospodarskih koristi njenih ustanoviteljev – kmetov, glavna dejavnost pa odkup in prodaja sadja in zelenjave, ki jo pridelajo njihovi člani. Ministra so seznanili s trenutnim stanjem, kako epidemija covid-19 vpliva na njihovo poslovanje ter z načrti za širitev aktivnosti v zadrugi. V ospredju je bilo vprašanje glede (ne)odprtja javnih zavodov (šole, vrtci, zdravstvene institucije, hoteli in restavracije), kamor zaradi epidemije zadruga še vedno ne more dobavljati. V pogovoru so se dotaknili tudi nelojalne konkurence, kot so stojnice ob cestah. Pri tem jih je minister pozval, da sodelujejo s predlogi, saj trenutno MKGP pripravlja spremembo zakona, kjer se predvideva ureditev tudi tega področja. Ministra je med drugim tudi zanimalo stališče do priprave nove reforme Skupne kmetijske politike, in sicer do proizvodno vezanih plačil, kjer se pojavlja vprašanja, ali naj ta ukrep ostane v novem programskem obdobju in na kakšen način. Nadalje so govorili tudi o administrativnih zadevah, vezanih na razpise in pogoje, ki ponekod tudi otežujejo delo ter se podrobneje informirali o predpisih, ki so vezani na javno naročanje v javne zavode. Minister je ob koncu obiska ocenil, da je kmetijska zadruga primer dobre prakse, ki v ospredje postavlja povezovanje kmetov, kar je v tem času sploh pomembno za preživetje podjetja ter na drugi strani kmetov in v dobro celotnega lokalnega okolja.

Minister se je nato v Izoli sestal s predstavniki morskih ribičev, ki so mu predstavili aktualno stanje v ribištvu. Seznanili so ga s potekom izvajanja ribolova, tako z vidika koriščenja ukrepov EU ribiške politike ter aktualnih vsebin in ribolova v Jadranu vezanih tudi na sosednji državi. V nadaljevanju je minister obiskal Kobilarno Lipica, kjer se je seznanil z aktivnostmi v kobilarni, s poudarkom na konjereji oziroma izvajanju rejskega programa.

Vir: Gov.si

Minister se je v okviru obiska seznanil tudi s stanjem v sadjarstvu in med drugim obiskal sadjarsko kmetijo v Vremskem Britofu. Minister je ob tej priložnosti spomnil, da na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo pripravljamo odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk. Z namenom reševanja situacije ob pojavu pandemije covid-19 je tudi Evropska komisija v okviru Skupne kmetijske politike sprejela začasne izredne ukrepe za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave.

Ob zaključku terenskega obiska se je minister dr. Podgoršek v Goriških Brdih srečal še z vodstvom Združenja družinskih vinogradnikov, ki so mu predstavili trenutno situacijo v sektorju vinarstva. V letu 2020 so se vinarji po vsej Evropi soočajo s presežki vina, enako tudi slovenski. Presežki pri nas so delno posledica ekstremnega letnika 2018 in pa izjemne situacije zaradi epidemije. V letu 2020 se je prodaja vina na vseh trgih izredno zmanjšala, predvsem zaradi zaustavitve prodaje v hotelih, restavracijah in barih ter drugim odjemalcem, kakor tudi zaradi zmanjšanja oziroma zaustavitve izvoza. Minister je poudaril, da bo temu sektorju v okviru pristojnosti in možnosti še naprej pomagal. Izpostavil je tudi priložnosti, ki bi v primeru izboljšanja zdravstvenega stanja lahko bile v Sloveniji v tem letu tudi priložnost za ta sektor, med drugim Evropska gastronomska regija in predsedovanje Svetu EU. Sektor vinarstva je sicer v letu 2020 že prejel podporo iz tako imenovanih proti korona paketnih (PKP) ukrepov, in sicer finančno pomoč za izpad dohodka v proizvodnji vina zaradi covid-19, za zeleno trgatev, krizno skladiščenje vina ter za krizno destilacijo. Skupno je bilo vinarjem za ukrepe, namenjene izključno reševanju nastale situacije v panogi, v letu 2020 izplačanih 8,76 milijona evrov  pomoči.

Avtor: L.S.

Gov.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kmetijstvo