Nekategorizirano

Milan Kučan: Sovražnemu govoru sledijo dejanja

Milan Kučan na partizanskem mintingu na Ilovi Gori ugotavljal, da se sovražni govor krepi tudi v Sloveniji in ogroža mir, saj besedam kmalu sledijo tudi dejanja. Zato pričakuje, da se bo na sovražni govor odzvala tudi slovenska država

»Potrebno je končati sprenevedavo pristajanja na očitne primere sovražnega govora, rasizma in nestrpnosti z izgovorom, češ da bi ukrepanje pomenilo nedopusten poseg v svobodo govora in vračanje v nekdanje čase. Nasprotno. Prav zaradi obrambe svobode govora vseh nas je treba ukrepati, saj nič te svobode ne spodjeda bolj kot prav sovražni govor, ki posamezniku ali različnim skupinam ljudi odreka svobodo in dostojanstvo.« 

Na tem mitingu je nekdanji partizan Stojan Petrov izjavil, da je k sreči malo tistih, ki imajo do pravične partizanske borbe drugačen pogled. »Po mojem prepričanju je cerkev glavni povzročitelj razdora. Ko danes poslušam te škofe, govorijo zelo podobno, kakor so njihovi predhodniki govorili med okupacijo.« 

Ladislav Lipič, upokojeni general, ki je ZZVS veteransko organizacijo spremenil v levičarsko jugonostalgično gibanje, je v svojem zapisu, objavljenem v  www.casnik.si preteče zagrozil vsem domoljubnim Slovencem:”Zavedajte se, da boste tisti, ki nenehno sejete veter, na koncu želi vihar!”

https://www.casnik.si/general-lipic-zavedajte-se-da-boste-tisti-ki-nenehno-sejete-veter-na-koncu-zeli-vihar/

Svojstven prispevek h gonji proti svobodi govora si je privoščič nekdanji finančni minister Križanič, danes pa podpredsednik ZZB NOV, ko je na komemorativni slovenosti pred spomenikom padlih sovjetskih vojakov v 2. svetovni vojni na prekmurskih tleh izjavil, “da so zmagovalci druge svetovne vojne, ki so porazili nacizem, vzpostavili svetovno ureditev, ki pa je danes na veliki preizkušnji. Demoni preteklosti se očitno vračajo!”

https://www.vestnik.si/krizanic-demoni-preteklosti-se-vracajo-6603801

Kje pa je resnica o sovražnem govoru, kdo so tisti, ki se poslužujejo sovražnega govora v obračunavanju z drugače mislečimi?  Kučanov poziv k dejanjem tako ni nič drugega kot oznanilo da je vsesplošen pogrom nad drugače mislečimi dovoljen. Dejanja so tu: sojenje Strehovcu, blokada ddr. Jakliča na FB,  upokojenki je za objavljen zapis na FB sodnik določil 1.366 eur kazni. 

Statistika o sovražnem govoru pravi, da je “sovražnega govora”  iz leta v leto MANJ, tako prijavljenega kot posredovanega POLICIJI. Obstajajo seveda posamezni ekscesi. Teh se prešteje ene roke, torej manj kot  (pet) 5. 

Statistika, matematika in druge neideološke znanosti (nepsevdoznanosti) so vedno bile ahilova peta marksističnih ideologov.

https://www.spletno-oko.si/sites/default/files/spletno_oko_porocilo_2017.pdf

Mogoče vam bo všeč