Nekategorizirano

Mestni svet Maribora: Bivši zapornik okrcal Kanglerja, ker je Arsenoviča opozoril, da pobalinsko krši pravilnik

Na začetku 2, redne seje mestnih svetnikov Maribora so imeli v županovi tehnični ekipi težave s potrjevanjem prisotnosti, ker nove nadomestne svetnice z Liste Arsenovič niso podučili, da pred potrditvijo mestnih svetnikov še ne sme glasovati. Zato so svetniki morali svojo prisotnost še enkrat potrjevati. Ob 16:12 uri je bila seje mestnega sveta sklepčna in župan Arsenovič je pričel s sejo.

Seja je bila na trenutke precej vroča, saj je Franc Kangler župana Arsenoviča opozoril na zavestno kršenje polovnika mestnega sveta. Ob Kanglerju se je oglasila še novopečena svetnica NLS  Breda Čepe, ki je oštela obnašanje Mateje Cekič, ki se je ob naznanilu Arsenoviča, da kmetijski resor prepušča listi Franca Kanglerja – NLS, precej cinično in zaničljivo nasmejala. Govor Franca Kanglerja povzemamo v celoti, prav tako pa zbadljivko nekdanjega zapornika in večkratnega kandidata za župana Mo Maribor Stojana Auerja.

Franc Kangler je v svojem nagovoru županu očital, da je kršil 42. člen statuta MOM, s tem, ko v 45 dneh od prve seje mestnega sveta ni oblikoval nadzornega odbora. Ob tem je Kangler poudaril, da ne želi nagajati, vendar pa da je potrebno spoštovati statut, saj je pomen le tega enak kot sveto pismo v cerkvi. Poudaril je tudi, da bi se ga mestni svetniki, predvsem pa župan morali držati in s tem zagotoviti pravilno in predvsem zakonito vodenje občine. Na te očitke je župan Arsenovič odgovoril, da ga statut ne zavezuje, k oblikovanju nadzornega odbora v najkasneje 45 dneh od konstitutivne seje in da je ta čas, ki ga predvideva statut zgolj okvirni čas, v katerem bi naj mestni svet imenoval člane odbora. Nikakor pa, da 45. dan ni zadnji dan.

Kot obrazložitev statuta citiramo začetek 42. člena, ki govori o sestavi nadzornega sveta in o času, v katerem mora biti konstituiran: » (1) Nadzorni odbor ima predsednika, podpredsednika in 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje mestni svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po prvi seji…«

Očitno Arsenovič ne pozna pomena besede NAJKASNEJE.  Če si bo župan Maribora tako po svoje razlagal vse besede, besedne zveze in pravila, se Mariboru ne piše nič dobrega.

Nadalje je Kangler županu očital, da nihče v zadnjih 20 letih v Mariboru tako brutalno povozil demokracije, kot jo je novi izvoljeni župan Saša Arsenovič. Da je lista, oziroma predlog za sestavo nadzornega odbora, sestavljen neproporcionalno in nepravično, je bil kritičen Kangler.  “NLS je z desetimi svetniki druga najmočneje  stranka v mestnem svetu, pa v nadzornem odboru nima niti enega svojega člana. Druge stranke, ki imajo le dva mestna svetnika, pa so dobile celo dve predsedniški mesti v raznih odborih MOM. Ali je to pravično ali ne, je jasno! Pravičnosti in načela proporcionalnosti novi župan ne pozna,” pravi Kangler. V svojem govoru se je dotaknil tudi sovražne nastrojenosti župana do njega kot osebe in ga ob tem pozval, naj zaradi sovraštva, ki ga goji do njega, ne diskreditira in zaničuje drugih svetnikov iz njegove svetniške skupine.

Franc Kangler: To ni demokratično, to ni pravično, to je pobalinsko

Ob vsem naštetem je Kangler požugal županu, da se ne drži svojih besed iz predvolilne kampanije, v kateri je Arsenovič prisegal, da je človek dialoga in sodelovanja. Resnici na ljubo do sedaj tega ni pokazal. Spomnimo, da se Arsenovič ni uspel dogovoriti za sodelovanje z gostinci iz Poštne ulice, kar je opravičeval s plehkim izgovorom, da njegova restavracija v sklopu hotela ne sodi pod Poštno ulico, ampak na Koroško cesto. Kam sodi njegova restavracija, ali na Poštno ali na Koroško, pa s sprehodom skozi ta del mesta precenite sami, spoštovane bralke in bralci.

Glede sestave nadzornega odbora in predlaganih kandidatov za sestavo tega odbora je Kangler izpostavil tudi SMS sporočilo, ki mu ga je kot odgovor na vabilo poslal bivši župan in rektor univerze v Mariboru dr. Alojz Križman.  »Spoštovani gospod Franc Kangler. S strani dobrega znanca gospoda Arsenoviča sem prejel vest, da bo župan skušal pridobiti svojo večino v nadzorni svet ter tudi svojega predsednika nadzornega odbora. Ne glede na večino v mestnem svetu bo to tudi dosegel. S tem bo sicer kršil osnovna pravila demokracije, vendar ga to ne zanima. Pod temi pogoji se seveda ne želim izpostavljati posmehu javnosti. Iskrena hvala.«

V tem sms sporočilu, ki ga je dr. Križman poslal Kanglerju, je več kot očitno, da Arsenovič še kako visoko ceni svojega Ljubljanskega kolega in idola Zorana Jankovića. Vse skupaj “smrdi” na  vzpostavitev diktature na MOM. Morda pa ima Arsenovič še kakšnega vzornika, ki prihaja iz Belorusije, kjer je še velja stroga diktatura.

Kangler je  županu tudi predlagal, da prekine sejo, komisija za imenovanja pa naj do nadaljevanja seje pripravi nov predlog: “Manj mest, kot bi nam pripadalo po statutu, bomo namreč dobili tudi v odborih in komisijah mestnega sveta. Mi samo želimo, da si pošteno razdelimo delo v občini. Kar se tega tiče, je vsak župan v zadnjih 20 letih sklical vse vodje svetniških skupin in skupaj so se dogovorili glede članstva, vi pa ste prvi, ki nas delite na koalicijo in opozicijo.

Na Kanglerjeva opozorila o sestavi in načinu strukturiranja nadzornega odbora, se je odzval tudi bivši zapornik, pretekli in sedanji mestni svetnik Stojan Auer, “primeren” za vse barvne koalicije. Po kalimerovsko je potarnal, da se tudi Kangler ni držal načel demokratičnega izbora članov odborov, predvsem članov zavoda za turizem. Auer naj bi se osebno trikrat prijavil kot kandidat, pa je bil vsakič zavrnjen z obrazložitvijo, da nima strokovnih znanj in kompetenc. Ob tem je poudaril, da smatra, da kot diplomirani ekonomist, magister, človek, ki je pripeljal največ svetovnih zvezd v to Slovenijo (kaj obstaja še kakšna Slovenija?) in naredil tudi največ prireditev, dovolj kompetenten za članstvo v svetu zavoda za turizem. Seveda je pozabil omeniti, da je bil prisilno odveden v zapor, ker je utajil kar za 25 milijonov tolarjev davkov. Sedaj se verjetno ne čuti tako kompetentnega za vlogo v kakšnem odboru ali svetu zavoda, ali pač?

Kdaj bo župan Saša Arsenovič spregledal in pričel dosledno upoštevati tako statut mesten občine Maribor in poslovnika mestnega sveta je seveda vprašanje časa in predvsem njegovih moralnih in etičnih načel. Da mu niso kdo ve kako blizu, dokazuje tudi kriminalistična preiskava, v katero sta padla s svojim svetovalcem Štandekerjem.

Jure Žnidarič

Mogoče vam bo všeč