Nekategorizirano

Mestni odbor SDS Murska Sobota župana Aleksandra Jevška prijavil Računskemu sodišču in Štefanečevi KPK

“Pri soboškem županu Aleksandru Jevšku vse bolj “smrdi” na klientelizem in korupcijo,” je bil naslov teksta (https://vfokusu.com/post/437232/pri-soboskem-zupanu-aleksandru-jevsku-vse-bolj-smrdi-na-klientelizem-in-korupcijo), v katerem smo razkrili ugotovitve revizijskega postopka Nadzornega odbora mestne občine Murska Sobota o “spornih” praksah vodstva občine oziroma župana Aleksandra Jevška v primeru družbe Zgodba d.o.o. in projekta Ekspano. 

Temeljna ugotovitev nadzornikom MO Murska Sobota v primeru poslovanja z družbo Zgodba d.o.o., ki ima tri lastnike, od tega  dva preverjena kadra Židanovih prenovljenih komunistov; Matevža Frangeža, nekdanjega državnozborskega poslanca SD, nekdanjega direktorja Večera Jureta Štruca, tretji pa je nekdanji direktor marketinga na Većeru Mitja Blagajac, da je  bilo sodelovanje “skregano”  z 9. členom Notranjih navodil za oddajo javnih naročil in 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 

Le nekaj dni po tem, ko je bila ustanovljena družba Zgodba d.o.o. je Jevšek z njo sklenil pogodbo o sodelovanju. Trojica Židanovih partijskih podjetnikov je Zgodbo d.o.o ustanovila 18. junija 2015, že 4. avgusta 2015 pa so MO Murska Sobota poslali prvo fakturo. Sodelovanje ne temelji na javnem razpisu, temveč je bila Zgodba d.o.o. kot edina povabljena k sodelovanju. Z Zgodbo d.o.o. sta Jevšek in Đurov sodelovala ves čas, zadnje plačilo sega v predvolilni čas, v oktober 2018. Vse se je odvijalo preko naročilnic za pripravo različnih komunikacijskih izhodišč (tudi za županove uvodnike, ki so bili objavljeni v občinskem trobilu Soboške novine) in sklenjene pogodbe za komunikacijsko podporo pri projektih urbane strategije in projektu MS4future (v letu 2017). Zgodba d.o.o. naj bi dobila tudi naročilo, da mora pripraviti odgovore na pisanje o “umazanih rabotah Jevška in Đurova” na našem spletnem časopisu V FOKUSU.

Skratka, nadzorniki so iz vse pregledane dokumentacije (2015-2018) ugotovili, da je sodelovanje z družbo Zgodba d.o.o. bilo v nasprotju z 9. členom Notranjih navodil za oddajo javnih naročil in 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Sodelovanje z družbo Zgodba d.o.o. seveda poteka še danes in bo verjetno tudi v prihodnje, kakor bo pač ukazal partijski šef Dejan Židan. V treh letih je Frangeževa Zgodba d.o.o. iz proračuna MO Murska Sobota prejela 77.221,74 EUR.

Nadzorniki so poročilo spisali in podpisali le nekaj dni pred lokalnimi volitvami, na spletni strani strani mestne občine Murska Sobota pa so ga objavili komaj 22. novembra, torej štiri dni po “veličastni” zmagi Aleksandra Jevška na županskih volitvah. Čeprav smo javno pobarali Štefanečevo KPK, Računsko sodišče, konec koncev tudi Policijo, ali bodo po uradni dolžnosti reagirali na več kot evidentne elemente korupcije in klientielizma v primeru Zgodbe d.o.o., se to ni zgodilo. Že res, da je Štefanečeva KPK (Komisija za preprečevanje korupcije) konec decembra 2017 pri obravnavi podobnih odnosov jasno sklenila, da obstaja klientalizem pri naročanju PR-storitev in celo zaznala »indice koruptivnega ravnanja« oziroma »obstoj vzorcev, ki so značilni za »klientelistične prakse,« se v primeru Jevška in MO Murska Sobota ni zgodilo nič.

Tudi nadzorniki, ki so spisali za Aleksandra Jevška nič kaj prijazno revizijsko poročilo, s svojimi ugotovitvami niso mogli obvestiti pristojnega ministrstva, Računsjkega sodišča in Štefanečevo KPK, ker so jih takoj po volitvah zamenjali novi obrazi nadzornikov, ki so “pisani na kožo” Alksandra Jevška.

Zaradi vsega tega so se v mestnem odboru SDS Murska Sobota odločili,  da vložijo prijavo zoper MO Murska Sobota in župana Aleksandra Jevška prijavijo Računskemu sodišču in Štefanečevi KPK. Za prijavo so se odločili zaradi očitnih kršitev javnega naročanja ZJN – 3, ki ima »sledi« koruptivnega ravnanja
ravnanja v neskladju s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije).
“MO SDS Murska Sobota ugotavlja, da je NO MOMS dne 15.11.2018 zaključil s svojim delom nadzora v zvezi s sodelovanjem MOMS z družbo Zgodba d.o.o. Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani MOMS štiri dni po lokalnih volitvah, dne 22.11.2018.

NO je v svojem poročilu (glede sodelovanja z družbo Zgodba d.o.o.) ugotovil, da je nadzorovana oseba ravnala v neskladju z 9. členom Notranjih navodil za oddajo javnih naročil z dne 31.7.2014 št. 439-0003-2014, ker ni k oddaji ponudbe pozvala vsaj dveh ponudnikov. Nadalje je NO MOMS ugotovil, da je MOMS ravnala v neskladju s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.”

Kako se bosta na prijavo odzvala Računsko sodišče in KPK, ko je govora o “prvorazrednih” in privilegiranih državljanih s člansko izkaznico Židanove SD v žepu, bomo V FOKUSU spremljali z velikim zanimanjem.

Mogoče vam bo všeč