Nekategorizirano

Kaj se (ne) dogaja z mariborsko Piramido?

Mariborska Piramida, ki je osrednji del drugega največjega mesta v Sloveniji, trenutno sameva. V letu 2017 se je na Piramidi pričela bogata gostinska in kulturna ponudba, ki pa je že v letu 2018 zamrla in sedaj kaže klavrno podobo,  kot spomenik vandalizmu na eni lepših lokacij v Mariboru.

Hitro po tem, ko je po lokalnih volitvah 2018 v Mariboru vodilna mesta zasedla nova oblast z novim županom Sašom Arsenovičem na čelu, smo v našem uredništvu sestavili nekaj kratkih vprašanj, kakšne načrte ima nova mestna oblast s Piramido in dogajanjem na njej. Vprašanja smo poslali 25.12.2018, odgovore pa objavljamo šele danes. Služba za stike z javnostjo je namreč potrebovala nekaj časa, da se je uigrala in nam odgovorila na zastavljena vprašanja.

 

Kakšna je vaša strategija glede razvoja turizma nasploh v Mariboru?               

“Župan je že v svojem predvolilnem programu izpostavil, da je potrebno vprašanje razvoja turizma naše destinacije gledati celostno, ozirajoč se na vse štiri letne čase.

Pomemben je razvoj turizma v smeri zelene destinacije, ki s Pohorjem, reko Dravo, Mariborskim jezerom in vinorodnim okolišem nudi veliko priložnosti za aktivni oddih. Zraven Pohorja in športno rekreacijskega turizma ima Maribor neizkoriščen potencial v kulturnem in poslovnem turizmu. Pomembno je vključevanje v projekt Dravske kolesarske poti, ki bo naše mesto postavil na evropski zemljevid daljinskih kolesarskih poti. V mestu je potrebno razvijati in izboljšati ponudbo za »Citybreak«, ki je še vedno zelo v porastu. Z doživetji v mestu in okolici, tudi z razvijanjem odlične kulinarične in vinske ponudbe, bomo ustvarjali turistično destinacijo vrhunskih doživetij.

Z razvojem ponudbe na najvišjem nivoju tako za stacionarne kot poslovne in tudi dnevne goste, se bodo razvijale tudi prepoznavne blagovne znamke.”

Katere ukrepe predlagate, kot župan in podjetnik, da bo promocijska dejavnost turizma samovzdržna in ne bo tako zelo obremenjevala proračuna mestne občine Maribor?

“Za večanje obiska turistov in ustvarjanja prepoznavnosti destinacije je potrebno vlagati v promocijo same blagovne znamke. Brez promocije ni turistov. Z uvedbo promocijske takse s 1.1.2019, se bo povečala možnost promoviranja naše destinacije v sklopu promocijskih aktivnosti STO, kar pa ne bo povečalo obveznosti iz proračuna občine. Zato je nujno intenziviranje sodelovanja javnega zavoda za turizem s STO pri načrtovanju promocije slovenskega turizma in vključevanju destinacije Maribor – Pohorje vanjo.  Zaradi načrtov povečevanja števila turistov v naši destinaciji, bo poudarek na vsebini in strategiji promocije in ne na zmanjševanju sredstev zanjo.”

Kako dobro poznate delovanje zavoda za turizem Maribor Pohorje in kakšne ukrepe v zvezi z ohranitvijo ali ukinitvijo zavoda boste uvedli?

“Minuli teden smo imeli sestanek z direktorico Zavoda za turizem, na katerem smo se seznanili z njihovimi načrti dela za leto 2019. Namen in vizijo Zavoda za turizem je vsekakor potrebno ohraniti, potrebno pa je tudi ponovno ovrednotiti njegov koncept ter razmisliti o tem, kako v povezovanju s sosednjimi občinami delovati bolj regijsko.”

Kako nameravate kot župan vplivati in podpirati razvoj gostinske in turistične ponudbe na Piramidi? Kot dolgoletni gostinec imate morda kakšno kreativno idejo?

“Občina ima z zakonom določene naloge, ki jih izvaja v podporo dejavnosti turizma in to udejanja z javnimi službami, razpisi, z urejanjem določene infrastrukture itd. Javni zavod za turizem bi moral pripraviti program dogodkov, skupaj z vinarji ustvariti zgodbo in Piramido s celovito ponudbo in pohodnimi potmi vključiti v ponudbo doživetji za turiste in tudi lokalne prebivalce.”

 

Kateri hotel bi priporočali gostom v Mariboru in zakaj?

“V Mariboru imamo kar nekaj hotelov, ki so vredni priporočila, kljub temu da sta dve nekoč veliki podjetji, ki sta narekovali trend razvoja turizma in nastanitvenih kapacitet, spremenili lastnike, kar se danes pozna na ponudbi sob. Najboljše priporočilo hotelu pa je tisto, ki ga dajo gostje sami. Vedno več jih o svojih izkušnjah komentira na za to ustvarjenih portalih. Prepričan sem, da je Maribor vedno prava izbira, za vsak tip gosta.”

 

Piramida je osredni pečat Maribora. Ali boste nadaljevali z arheološkimi izkopavanji in sanacijo ostalin Mariborskega gradu in promocijo v turistične namene?

“Območje Piramide je v lasti Republike Slovenije. Kot začasni upravljavec je po podatkih GURS vpisan Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, vendar zgolj zato, ker gre za kmetijsko zemljišče. SKZG RS je sicer v letu 2009 z MO Maribor sklenil tudi pogodbo o soglasju za arheološka izkopavanja, pri čemer ta pogodbo ne ureja razmerij glede upravljanja, vzdrževanja območja. Skladno z določbo 5. točke 1. odstavka 3. člena ZSPDSLS-1 je upravljanje stvarnega premoženja skrb za pravno in funkcionalno urejenost, investicijska vzdrževalna dela, pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa, oddajanje v najem, obremenjevanje s stvarnimi pravicami, dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno.

Na podlagi ZVKD-1 so arheološke najdbe ali arheološke ostaline v lasti Republike Slovenije, kar pomeni, da bi skrb za vzdrževanje morala prevzeti Republika Slovenija, ne glede na to, da gre za kulturni spomenik lokalnega pomena. MO Maribor je nazadnje v letu 2018 ponovno pozvala Ministrstvo za kulturo, da izkopanine zaščiti in okolico primerno uredi, saj zaradi zakonodaje ministrstvo lokacije ne more predati v uporabo oz. lastništvo MO Maribor.”

Odnosi z javnostmi Mestna občina Maribor

Tekst in foto: Jure Žnidarič

Mogoče vam bo všeč