Podpis listine o pobratenju med mestoma Celje in Šabac
BalkanEvropaLokalnoSlovenijaV fokusu

Mednarodno sodelovanje MOC: “Celje in Šabac tudi uradno pobratena. Razširitev področij sodelovanja. Priložnosti so!”

Celjski župan Matija Kovač je pred dnevi ob občinskem prazniku v Šabcu z županom mesta Šabac dr. Aleksandrom Pajićem slavnostno podpisal listino o pobratenju mest Celje in Šabac. S podpisom te listine sta se vodilna predstavnika obeh mesta zavezala, da bosta spodbujala in razvijala neposredno sodelovanje na področju izobraževanja, kulture, športa, turizma in gospodarstva ter tako prispevala k boljšemu poznavanju in promociji pobratenih mest.

 

Sodelovanje Mestne občine Celje z mestom Šabac v Republiki Srbiji sega v leto 2012, ko sta mesti podpisali Listino o prijateljstvu in sodelovanju. Z njo sta se partnerski mesti zavezali, da si bosta prizadevali za vzpostavitev tesnejših  povezav, da bosta krepili prijateljstvo, mir in enakopravnost med narodi in pripomogla k razvijanju evropskih načel odprtosti, razumevanja in tolerance.  Prav tako sta se Celje in Šabac zavezala, da bosta podpirala vse dejavnosti, ki vodijo k pristnim in ustvarjalnim medsebojnim odnosom in sodelovanju meščanov, organizacij, skupnosti in društev.  S tem  upajmo da  tudi  kaj več  na poslovnem področju.

 

V minulem več kot desetletje dolgem obdobju od podpisa listine sta mesti vzdrževali odnose predvsem med mladimi, ki so prihajali na zimsko šolo v naravi na Celjsko kočo in se srečevali s svojimi celjskimi vrstniki.  Stiki  se lahko plemenitijo  na več načinov in na različnih področjih.

Pobudo župana Šabca dr. Aleksandra Pajića za nadgradnjo sodelovanja in uradno pobratenje obeh mest je na zadnji seji potrdil tudi Mestni svet Mestne občine Celje 17. aprila 2024

Predstavniki obeh mest so v zadnjem obdobju ugotavljali, da imata Celje in Šabac veliko podobnih izzivov in možnosti za povezovanje, še posebej na področju šolstva, kulture in mladih, ki jih želimo podpirati in spodbujati v obeh mestih.

Delegacija Mestne občine Celje si je med obiskom Šabca ogledala mesto, ki te dni praznuje,  se srečala s predstavniki mesta, obisk pa izkoristila za pogovore o možnih načinih bodočega sodelovanja. Jeseni bo slavnostni podpis listine o pobratenju še v Celju.

Velja si zapomniti, da vse listine in dobre namene so šele podlaga za kaj konkretnega. Od naštetega kaj je  bilo do sedaj se da ugotoviti nekaj kar je praksa z vsemi dosedanjimi sodelovanji. Ali bo tukaj kaj drugače,  na vsebinskem področju, dlje od kulture, šolstva in športa, pa je na nas da počakamo in dočakamo realni domet  ali  morda kaj več na področjih,  ki jih ni   zajemalo nobeno dosedanje sodelovanje.

Vane T. Costa

Vir in foto: MOC&VTC

Mogoče vam bo všeč

Več v:Balkan