izobraževanjeSlovenijatehnologijaVečŽivljenje

Mavrica na nebu nastane po dežju in predstavlja lok spektralnih barv

Ko po dežju posije sonce se začnemo ozirati v nebo ter iskati mavrico.

Mavrica je svetlobni pojav v ozračju, ki ga vidimo v obliki loka spektralnih barv. Nastane zaradi lomadisperzije in odboja sončnih žarkov v vodnih kapljicah v zraku. Mavrica, ki nastane zaradi sončnih žarkov, se vedno pojavi na nasprotni strani od Sonca, tako da ima opazovalec Sonce vedno za hrbtom. Mavrico vidimo kot polkrožni lok ali kot poln krog, odvisno od lege Sonca in opazovalca.

Mavrica ima notranji in zunanji lok. Zunanji lok je po intenziteti svetlobe šibkejši in ni vedno viden. Notranji lok mavrice je sestavljen iz celotnega spektra barv od vijolične spodaj do rdeče zgoraj. Zunanji lok pa ima ravno obrnjeno zaporedje barv, od rdeče spodaj od vijolične zgoraj.

 

Mavrica je navidezna in nastane v vodnih kapljicah v zraku (dež, rosa, megla, prš …), ki so vidne pod določenim kotom glede na izvor svetlobe. Mavrica ni oprijemljiv predmet in nima določene krajevne lege. Dva opazovalca nikoli ne vidita iste mavrice, saj svetloba, ki pride do očesa prvega opazovalca, ne izvira iz istih kapljic, kot tista, ki zadane oko drugega opazovalca.

Ko gledalec opazuje barvni lok na nebu, se mu zdi, da je lok sestavljen iz določenih osnovnih barv. V resnici je mavrični barvni spekter zvezen od vijolične do rdeče barve. Barvne pasove se vidi zaradi očesne interpretacije mešanja različnih valovnih dolžin svetlobe. Na črno-beli fotografiji mavrice se vidi, da intenziteta svetlobe enakomerno narašča do nekega maksimuma, nato hitro pade.

Mavrica je neke vrste optična iluzija, kar pomeni, da se v resnici ne dotika tal.

Mavrične barve so rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra, indigo in redko kdaj tudi rožnata.

Vidnost mavrice

Mavrica, ki nastane pod pršom vode v bližini slapa.

Mavrica kot posledica morskih vodnih kapljic.

Mavrica nastane, ko so v zraku prisotne vodne kapljice in ko je Sonce za opazovalcem. Tako se lahko mavrico opazuje zjutraj na zahodu in popoldne na vzhodu. Sekundarni lok se vidi, kadar je vidljivost dobra in nastane 10° nad primarnim lokom.

Mavrico lahko vidimo tudi pri slapovih in vodnjakih, ki pršijo vodne kapljice v zrak, vendar se moramo pravilno postaviti glede na prš in Sonce.

Izvor svetlobe je lahko tudi Luna. Takrat govorimo o lunini mavrici. Ta je sicer redkeje opazna in je videti bela, saj ponoči človeško oko težje loči barve.

Mavrico navadno vidimo kot polkrog, ko jo opazujemo nad obzorjem. Lahko pa jo vidimo kot krog, če jo gledamo iz višine, na primer iz letala, kjer nam horizont ne zakriva spodnje polovice loka. Opazovalec, ki gleda z višine, lahko kaj hitro zameša mavrico z glorijo, ki nastane pod kotom od 5° do 20° in za katero so značilni koncentrični krogi.

Nebo pod lokom mavrice je svetlejše, saj se svetloba, ki pade na kapljice, odbija pod različnimi koti v območju od 0° do 42°. Vendar je svetloba do kota 40° mešanica vseh valovnih dolžin, zato jo opazovalec zazna kot belo svetlobo. Tudi v kapljicah mavrice se ne odbije vsa vpadna svetloba (nekaj jo kapljica prepusti), zato je intenziteta notranjega loka manjša od intenzitete vpadne svetlobe. Zunanji lok ima še nekoliko manjšo intenziteto, saj se zaradi drugega odboja v kapljici izgubi še nekaj svetlobe. Svetloba notranjega in zunanjega loka je polarizirana.

 

Svetloba ni potrebna le za mnoge kemijske in biološke procese, od katerih je odvisno življenje na Zemlji, temveč tudi omogoča, da na poseben način zaznavamo svet okoli sebe. Le malo ljudi, ki so slepi, bi lahko preživelo brez ljudi, ki vidijo.

Svetloba je elektromagnetno valovanje, z majhno valovno dolžino, ljudem pa omogoča, da čutimo svet okoli sebe v mnogih podrobnostih.

V naravi je prav na področjih svetlobe nekaj čudovitih pojavov. Mavrica spada med ene najlepših svetlobnih pojavov kar jih poznam. Vsem so poznani miti in legende o mavrici. Za mnoge tako mavrica predstavljala simbolični lok, vez med življenjem na tej strani (Zemlji) in onostranstvom (božjim svetom), drugim pa čas, ko si lahko zaželijo željo, mavrica pa naj bi jim jo uresničila.

NASTANEK MAVRICE

Mavrica nastane takrat, ko je na nebu Sonce, hkrati pa mora tudi deževati. Torej mavrica nastane v trenutku, ko ob dežju sonce uspe prodreti skozi oblake in obsije deževni oblak. Takrat se mavrica pojavi v dežju nasproti sonca, torej dopoldne nastaja na zahodu, popoldan pa na vzhodu. Dopoldanska mavrica nastaja ob nalivih od zahoda, ob tem lahko pri nas pričakujemo le kratkotrajno izboljšanje vremena, popoldanska pa kaže na deževne oblake na vzhodu, ki se v večini primerov oddaljujejo (torej je to čas lepšega vremena). Nastala mavrica je svetel lok mavričnih barv s premerom 42 stopinj, glede na senco naše postave.

Mavrica lahko nastane tudi ob vodometu ali slapu, ki ga obseva Sonce. Mavrica se včasih pojavi tudi ob luninem svitu, ta pa ni obarvana, marveč le bela z svetlim rdečim robom.

Mavrica nastaja zaradi loma in odboja sončnih žarkov na vodnih kapljicah, na katerih bela svetloba razpade v spektralne barve, ki po odboju dospejo do človeškega očesa. Ker pa oko ne razloči kapljic, je mavrica videti kot nepretrgan trak. Na nebu se lahko pojavi ena ali dve mavrici. V vsakem primeru nastane mavrica, ki ji rečemo mavrica prvega reda, primarna ali pa glavna mavrica. Nastane pa tudi druga mavrica, mavrica drugega reda, večja oz. zunanja mavrica. Prva se tako na nebu pokaže pod kotom 42 stopinj, druga pa se boči še za 9 stopinj navzven. Višina mavrice je odvisna od višine sonca. Če je Sonce nižje je mavrica višje in obratno. Če pa je Sonce višje od 42 oz. 51 stopinj nad obzorjem, pa se mavrica sploh ne pojavi. Mavrico kot poln krog lahko opazujemo le z visokega hriba ali iz letala.

 

BARVNA LESTVICA V MAVRICI

Barve, ki se kažejo v mavrici so komponente iz katerih je sestavljena bela svetloba. Za pojav mavrice so torej krive kapljice v atmosferi, ki delujejo kot prizme in razdelijo belo svetlobo v enobarvne sestavine. Opazovalec tako vidi barve spektra, kot jih daje mnogo kapljic. Popolnost mavrice pa je odvisna od lege sonca. Barve primarni in sekundarni mavrici si sledijo v drugačnem, nasprotnem zaporedju. Pri glavni mavrici se svetloba razkloni, ko vstopi v vodno kapljico in se odbije od zadnje stene proti opazovalcu. Pri sekundarni mavrici pa se žarki lomijo dvakrat in tako nastane mavrica z obrnjenim zaporedjem barv.

Mavrica 1. reda ima tako notranji rob vijoličen, zunanji pa rdeč. Poleg rdeče in vijolične si sledijo še naslednje barve vrstnem redu.: modra, zelena, rumena in vmesni prelivi barv. Barve so v sledečem vrstnem redu: vijolična, modra, zelena, rumena, rdeča.

Pri mavrici drugega reda pa je notranji rob rdeč, zunanji pa vijoličen, zato pa so tudi ostale barve v obratnem vrstnem redu.

RAZISKOVANJE MAVRICE SKOZI ZGODOVINO

Odkar človek živi na zemlji, pozna mavrico. Da ta pojav povzročajo vodne kapljice, je več tisoč let stara ugotovitev. Tudi to, da je za nastanek mavrice v naravi nujno potrebna sončna svetloba, je prastara ugotovitev. Prvi, ki pa je znanstveno zadovoljivo pojasnil mavrico, pa je bil Descartes Rene leta 1673. Ni mu sicer uspelo pojasniti zakaj je mavrica pisana in zakaj si barve v primarnem in sekundarnem mavričnem loku sledijo v nasprotnem vrstnem redu, je pa bila ta pojasnitev mavrice, vendarle njegova največja fizikalna ugotovitev.

 

1.)DESCARTES

Descartes je bil matematik, fiziolog in naravoslovec.

Da je pojasnil nastanek mavrice, si je Descartes izoblikoval tanke steklene kroglice, jih napolnil z vodo ter nanje usmeril tanek svetlobni pramen sončne svetlobe. Pri tem je sledil Marku Antoniju de Dominisu, ki je 22 let pred njim prvi utemeljil in izvedel podobne poskuse. Natančno zasledovanje sončnega žarka v vodni kroglici je posredovalo Descartesu spoznanje, da se žarek lomi bodisi dvakrat in enkrat popolnoma odbije, ali pa se dvakrat lomi in dvakrat popolnoma odbije. V prvem primeru ne sme biti Sonce več kot v kotu 42 stopinj nad obzorjem. Nastala mavrica ima obliko krožnega loka s središčem v očesu opazovalca. V drugem primeru ne sme biti Sonce više kot 51 stopinj nad obzorjem. Mavrico, ki nastane imenujemo zunanja mavrica.

Te ugotovitve je podkrepil z računskim delom, kjer je prvič uporabil lomni zakon, katerega avtor je Snell.

Nekaj o žarkih, ki padajo na kapljico!

Če bi sledili snopu vzporednih žarkov, ki upadajo v kapljo, bi ugotovili da se žarek, ki upada na kapljo v sredino (po optični osi), odbije sam vase. Žarki, ki upadajo nad osjo, izstopajo pod določenimi koti, pod osjo. Če žarki vstopajo višje v kapljo večji so izstopni koti. To velja le do izstopnega kota 42 stopinj, žarki, ki pa vstopijo nad tem žarkom (Descartesev žarek), izstopajo pod manjšim kotom. Žarki, ki vstopajo v kapljico na obeh straneh blizu žarka z odbojem 42 stopinj, potemtakem izstopijo iz kaplje približno pod istim kotom. To nam pove, da je gostota žarkov največja okoli odboja 42 stopinj. Prav to območje žarkov je odgovorno za nastanek mavrice.

2.)NEWTON

Le ta povzroči velik preobrat na področju celotne optike.

Pri mavrici je Newton dodal to kar Descartes ni znal razložiti, in sicer kje so barve. Dokazal je, da je bela svetloba sestavljena iz pravega barvnega spektra. Torej je dokazal, da je sončna svetloba sestavljena iz vseh barv, ki sestavljajo mavrico. Trdil je, da obstajajo žarki različne lomljivosti, ki se med seboj razlikujejo po barvi. To je dokazal s pomočjo prizme, snopa svetlobe skozi prizmo in belega zaslona, kjer se je izrisala mavrica barv. To je Newton imenoval »spektrum«.

Iz Newtonovega poizkusa o razklonu sončne svetlobe sledi dejstvo, da se sleherna barvna svetloba lomi drugače. Zato je zgrešeno trditi, da se izoblikuje spektrum zgolj pri prehodu skozi prizmo. Smemo reči, da se različne barvne svetlobe različno lomijo ali da odlikuje nerazklonljivo monokromatično ali enobarvno svetlobo določene snovi določen lomni količnik.

Vsaki spektralni barvi je lastna določena valovna svetlobe. Iz raznoterih primerjav barv in valovnih dolžin sklepamo, da ustrezajo posameznemu , dokaj enotno obarvanemu spektralnemu območju sledeče valovne dolžine:

Vijoličastem od 380 do 436 nanometrov
Modremu od 436 do 495 nanometrov
Zelenemu od 495 do 566 nanometrov
Rumenemu in oranžnemu od 566 do 627 nanometrov
Rdečemu od 627 do 780 nanometrov

Iz vsega tega sledi, da je lomni količnik vode za posamezne barve različen, zato se vsaka sestavina sončne svetlobe v kapljici lomi drugače, končni rezultat pa je mavrica. Lom je pri vijolični svetlobi nekoliko izrazitejši kot pri rdeči svetlobi.

ŠE NEKAJ ZANIMIVEGA O MAVRICI

Pri pazljivem opazovanju mavrice opazimo, da je nebo znotraj dveh mavric nekoliko temnejše kot pa je zunaj obeh mavric. Razlaga tega je naslednja. Kot vemo žarki ne upadajo le pod kotom 42 stopinj, temveč izhajajo iz kapljic tudi žarki pod manjšim kotom. Tem žarkom rečemo »vrnjeni« žarki. Vrnjeni žarki pridejo do našega očesa od kapljic, ki se nahajajo znotraj loka notranje mavrice. Prav tako sklepanje pa nas privede do razumevanja, da k svetlejšemu nebu pripomorejo tudi kapljice navzven od loka zunanje mavrice. Zato sta ti dve območji videti svetlejši.

Barve v mavričnem loku se prekrivajo. Na intenzivnosti barve zato najbolj trpi vijolični lok, zunanji rdeč rob pa je najbolj izrazit. Barve v mavrici se prelivajo zaradi zveznega spektra sončne svetlobe, k razmazanosti barv pa pripomorejo tudi sončni žarki. Ti žarki niso povsem vzporedni, saj je disk sonca videti pod zornim kotom 0,5 stopinj.

Interferenčne mavrice!

Šibkim lokom pod lokom notranje mavrice pravimo interferenčne mavrice. Te mavrice se pojavijo ker žarka, ki vstopita v kapljo ob strani Descartesovega žarka, lahko po izstopu iz kaplje vzporedno nadaljujeta pot proti našemu očesu. Zaradi različnih poti, ki jih opravita v sami kaplji, se pojavijo interferenčne oslabitve oziroma ojačitve, ki jih opazimo kot loke različnih jakosti.

Mavrične barve pa so odvisne tudi od velikosti kapljic. Če je premer kaplje nekje od enega do dveh milimetrov potem bodo barve čiste in izrazite. Pri premerih okoli 0.5 milimetra je rdeča barva že precej oslabljena, kapljicam pri katerih premer meri okoli 0,1 milimeter pa rdeča že zbledi, komaj pa opazimo kak vijoličen odtenek. Pri kapljicah katerih premer meri 0,01 milimeter in so ponavadi kapljice megle ali oblakov, pa opazimo belo mavrico. Te kapljice so namreč že tako majhne, da pride do izraza uklon svetlobe. Žarki posameznih barv se zaradi uklona pahljačasto razširijo. Uklon je za rdečo barvo bolj izrazit kot za vijolično, tako na majhnih kapljicah rdeča izginja, prevladuje pa modrikast odtenek. Kapljice so lahko velike tudi stotinko milimetra, takrat se ukloni tudi svetloba kratkovalovnega dela spektra, rezultat je bel lok.

Vse zgoraj se je nanašalo na kapljice povsem okrogle oblike, kar pa vemo, da v naravi kapljice niso. V naravi so kapljice rahlo sploščene, take pa k tvorbi mavrice ne prispevajo kaj dosti žarkov, razen če žarki potujejo po ravni krožnega preseka. Posledica tega je, da so mavrice predvsem pri nizkem Soncu izrazitejše ob vznožju lokov, kjer mavrico tvorijo tako majhne okrogle kot večje sploščene kaplje. Na vrhu večje kaplje ne sodelujejo pri nastanku mavrice.

Misli in pregovori o mavrici

“Če želimo videti mavrico, se moramo naučiti videti dež.” P. Coelho”Če želiš mavrico, se moraš soočiti z dežjem.” – Dolly Parton
“Bodi mavrica v nevihti življenja.” – Lord Byron
“Ne pusti, da je tisti, ki ljubi, nesrečen; celo nesrečna ljubezen ima svojo mavrico.” – J. M. Barrie
“Na koncu mavrice ni lonca zlata.” – Karen Black
“Si mavrica priložnosti.” – neznani avtor

Vir: wikipedija.si

mib

 

Mogoče vam bo všeč