Nekategorizirano

Mariborski vodovod, familiarni biznis Danila Burnača V. del: Popravek in opravičilo

Popravek in opravičilo

Na straneh spletnega časopisa V FOKUSU je bil 15. septembra 2018 objavljen članek pod naslovom Mariborski vodovod, familiarni biznis Danila Burnača, štiri dni kasneje, 19. septembra 2018 pa članek pod naslovom Voda okoli Mariborskega vodovoda postaja vse bolj kalna III. del.

Avtor navedenih člankov Boris Cipot, izjavljam, da Bojan Brus s.p. s posli direktorja Mariborskega vodovoda d.d. Danila Burnača ni na noben način povezan, ne sodi v krog familiarnega biznisa Danila Burnača, niti Bojan Brus s.p.z Mariborskim vodovodom d.d. nikoli ni poslovno sodeloval, posloval ali se prijavljal na njegove razpise, še manj pa je od tega podjetja prejemal kakšne posle, plačila, obljube poslovanja ali se nas kak drug način okoriščal.

Prav tako za pridobitev poslov Danilu Burnaču ali Tonetu Grašiču Boja n Brus ni ponujal ali dajal provizij od sklenjenih poslov. Po vpogledu v javno dostopne evidence prejemnikov proračunskih sredstev je ugotoviti, da Bojan Brus s.p. nikoli ni bil prejemnik finančnih sredstev Mariborskega vodovoda d.d., kar potrjuje, da nikoli za to podjetje storitev ni opravljal, v posledici česar se za nepravilne izkažejo navedbe v zgoraj navedenih člankih, da so se razpisi na Mariborskem vodovodu d.d. prirejali in razveljavljali na način in z namenom, da je posle pridobival Bojan Brus s.p.

Boja  Brus s.p. tovrstne navedbe v kontekstu omenjenih člankov šteje kot neresnične in žaljive. Obbjava tovrstnih neresničnih in nepreverjenih podatkov, pa pomenijo tudi grob poseg v njegovo osebnostno pravico, prav tako mu povzročajo premoženjsko škodo.

Z objavo tovrstnih trditev je bil Bojan  Brus s.p., kot tudi Bojan Brus osebno, spravljen v zelo neprijeten položaj, zato se njemu in vsem drugim prizadetim iskreno opravičujem.

Boris Cipot, odgovorni urednik V FOKUSU

Mogoče vam bo všeč