Nekategorizirano

Mag. Branko Grims: Če vlada ni sposobna zaščititi slovenskih državljank in državljanov, jo javno pozivam, naj takoj dostopi!

“Odgovornost vlade in vladajoče koalicije je, da zaščiti svoje državljanke in državljane pred ilegalnimi migranti. Za to ima na voljo celoten državni aparat in ustrezna pooblastila. Državljani imajo tudi pravico, da od vlade zahtevajo, da jim varnost na ozemlju Republike Slovenije zagotovi,” je na današnji tiskovni konferenci dejal poslanec SDS mag. Branko Grims.

»Zgodba, ki se je odvila včeraj in ki smo ji priča od novega leta dalje, kaže, kako zelo so se motili tisti, ki so mislili, da je tema z ilegalnimi migranti končana in da so te stvari rešene in urejene. Seveda niso. Za Slovenijo so se šele začele,« je dejal mag. Grims in dodal, da je z včerajšnjo ugrabitvijo skoraj 80-letne osebe v Beli Krajini »vrag dokončno odnesel šalo.«  Po besedah poslanca mag. Grimsa je ugrabitev jasno kriminalno dejanje. »Ne vem, če se zavedamo, kakšno srečo je imel ta gospod, da se mu nič ni zgodilo,« je dodal poslanec Grims in dodal, da je tudi z včerajšnjo ugrabitvijo jasno, da postajajo ilegalni migranti vse bolj agresivni. 

»Stvari se zaostrujejo. V celotni Zahodni Evropi ilegalni migranti niso več tako dobrodošli kot so bili prej, po drugi strani padec ISISa in propad islamskega kalifata pomeni, da prihajajo v Evropo tisti, ki so se tam borili,« je dejal mag. Grims in dodal, da če bi politika že pred časom ravnala drugače, potem se ne bi zgodilo leto 2015 in 2016, ko smo imeli »Cerar ekspres« z migranti in se ne bi dogajale kvote.

»Vse, kar se dogaja z ilegalnimi migranti, je v nasprotju z uveljavljenimi predpisi. Spoštovati bi morali pravni red, pravno državo ter njena načela in mednarodne akte, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, pa težav danes z migranti ne bi bilo,« je bil jasen mag. Grims in dodal, da prejšnja vlada teh pravnih načel ni upoštevala, prav tako jih ne upošteva sedanja vlada, ki je zato za stanje, v katerem smo danes, odgovorna.

»Danes je bila novinarska konferenca policije, kjer so govorili predvsem o samozaščiti državljanov. Verjamem, da  policija dela po najboljših močeh, ampak dela po navodilih vlade in zato je vlada odgovorna  za stanje, ki smo mu priča,« je poudaril poslanec. Ob tem je spomnil, da smo v SDS nasprotovali pristopu k Marakeški deklaraciji, vendar pa je vlada, ki je k deklaraciji pristopila, dala napačen signal ilegalnim migrantom. »To z ilegalnimi migranti je na ozemlju Republike Slovenije postala sedaj industrija. Nevladniki, PIC konkretno, se hvalijo, da hodijo v Bosno in spodbujajo ilegalne migrante, naj pridejo preko meje Republike Slovenije in jim dajejo navodila, kako naj se obnašajo, ko enkrat prestopijo mejo. Kdor pozna kazenski zakonik, mu je verjetno jasno, da so te stvari v nasprotju z veljavnimi predpisi,« je komentiral poslanec. 

Po njegovih besedah je treba izpostaviti tudi vprašanje kazenske in politične odgovornosti za tiste, ki so pripeljali do sedanjega stanja.  »Na problematično vlogo tistih, ki pomagajo, spodbujajo ilegalne migrante k vdoru na naše ozemlje preko meja Republike Slovenije, sem opozarjal neštetokrat. Vedno znova smo slišali, da se bo vse uredilo, pa se ne. Po drugi strani se vlada celo sama hvali, kako zelo dobro sodelujejo s PIC in Mirovnim inštitutom,« je povedal poslanec in dodal, da vsi ti napačni signali, ki jih slovenska vlada daje v zvezi z ilegalnimi migranti, pripeljejo do posledic, ki smo jim priče danes.

»Treba je storiti konkretne ukrepe za zaščito državljank in državljanov, kajti varnost je ena in nedeljiva. Sklicati je treba Sejo sveta za nacionalno varnost, ki bi moral aktualno situacijo v zvezi z ilegalnimi migranti obravnavati resno in sprejeti načela ter ukrepe, ki bi jih morali izvršiti,« je dejal poslanec mag. Grims in dodal, da je predvsem treba okrepiti nadzor južne meje in da je bistveno, da se vlada preneha sprenevedati glede aktualne situacije. »Na nekaterih delih meje ilegalni migranti preko nje hodijo v kolonah, pa tega nihče ne vidi in jih ne prestreže. To, da je prostor ob meji sorazmerno odprt, je nedopustno in to je samo zato, ker se je nekdo odločil, da se meje ne varuje ustrezno,« je povedal mag. Grims in dodal, da bi vlada  morala varovati meje in prevzeti odgovornost. »Če vlada ni sposobna zaščititi slovenskih državljank in državljanov, jo javno pozivam, naj takoj dostopi in to prepusti tistim, ki smo to sposobni narediti,« je dejal mag. Grims. 

V nadaljevanju je poslanec postregel tudi z nekaterimi številkami ilegalnih prestopov meje. »Dve leti nazaj v prvih treh mesecih sta 202 ilegalna migranta prišla na ozemlje RS, leto dni nazaj jih je bilo že trikrat več, letos jih je bilo 1619, in to v samo prvih treh mesecih. Ta številka se povečuje iz dneva v dan in to bi moralo skrbeti vse,« je bil jasen poslanec SDS, ki je še opozoril, da so pristojni samo prejšnji vikend zajeli 300 ilegalnih migrantov, pri čemer je število tistih, ki pridejo na naše ozemlje in se jih prestreže, po ocenah služb lahko do trikrat ali petkrat večje. »Te številke predstavljajo potencialno nevarnost za vse državljanke in državljane, še najbolj pa za starejše, ženske, otroke, torej najbolj ranljive skupine, in vlada je dolžna storiti tisto, kar bi že zdavnaj morala, to pa je zaščititi slovenske državljane.« 

»Vlada je odgovorna za aktualno stanje in ne more se ljudem predlagati, naj se obnašajo samozaščitno,« je bil jasen poslanec, ki je ob tem še dejal, da je prav vlada dolžna poskrbeti za varnost vsakega državljana in državljanke. »Vlada ima navsezadnje pooblastila, moč in aparat, da vse to uresniči, ljudje pa imajo vso pravico, da takšno ravnanje od vlade tudi zahtevajo. Če ne, bo samo vprašanje časa, kdaj se bodo začeli vrstiti pozivi in konkretni koraki, da se ljudje samozaščitno tudi organizirajo,« je povedal mag. Branko Grims.

»Varnost je  temeljna človekova pravica, do katere imamo pravico vsi po ustavi, zakonu, temeljnih načelih pravne države, etiki, mednarodnih predpisih. Tokrat je imel naš državljan srečo, a na srečo se pri vprašanjih varnosti ne gre zanašati,« je sklenil mag. Branko Grims.

Vir: sds.si

Mogoče vam bo všeč