Nekategorizirano

Laško: »MSNZ –prva obrambna sila novo nastajajoče države Slovenije«

V petek, na dan pomembnim datumom 25 julij 1990, enim od mejnikov nastanka   MSNZ, ko je bil na gradu Tabor nad Laškim  
							izveden tajni sestanek med Antonom Krkovičem in Štefanom Šemrovom , je potekala spominska slovesnost in  prireditev ob  30 obletnici nastanka slovenske vojske-30 let od formiranja MSNZ-manevrske strukture narodne zaščite.

Ja, res je. Grad Tabor nad Laškim je eden od teh krajev in točk  kjer se je dogajalo nekaj od pomembnih dogodkov, sestankov, od odločilnega pomena za nastajanje slovenske vojske, seveda najprej preko manevrske strukture, čigar nastajanje se je odvijalo v popolni tajnosti. In prav zato sta se tukaj sestala leta 1990 25 julija sestala ta dva pomembna moža, in pogumna prav gotovo, da zastavita  temelje MSNZ tudi v Zahodno Štajerski  pokrajini  in sicer znotraj obstoječe strukture Pokrajinskega štaba teritorialne obrambe.

Prav zato je bila pripravljena ta spominska  slovesnost in prireditev  v organizaciji OO VSO Laško.

Prisotne sta najprej pozdravila župan Občine Laško Franc Zdolšek in Generalna sekretarka  Združenja  VSO, Simona Pavlič. Župan Zdolšek je v svojem pozdravnem nagovoru dejal da« prav takšni sestanki, pogumna početja, pogumnih posameznikov, kot je bil Štefan Šemrov, ki ej v nedrjih takratne socialistične TO v popolni tajnost pristopil k odločilnem in pomembnim dejanjem s pogumom da dela pravo stvar  za nastajanje lastne države kateri je posvetil del  poklicne kariere kjer je pridobil čin polkovnika Slovenske vojske. Žal je prehitro preminil. Njegov prispevek pa ostaja. Viden tudi tukaj na gradu Tabor, kje smo postavili spominsko tablo posvečena njemu in dogodkom pred 30 leti prav tukaj. 

Simona Pavlič, Generalna  sekretarka  Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, je poudarila potrebe po obeleževanju dogodkov, ki so na nek način vsak zase mejniki v celotnem procesu nastanka naše nove slovenske države. Zanimivo je sovpadanje časa sestanka , ki se je odvijal v popolni  tajnosti takrat in skoraj da enaki tajnosti , vendar z drugih razlogov sedaj ko je prisotna epidemija pandemičnega virusa, obenem pa brez prisotnosti medijev in širše javnosti. Toliko bolj je pomembno,  da  so tudi Štefanovi najbližji  prisotni tukaj, da vedo da je njegov prispevek  res pomemben ter da vse kaj je počel ima zelo pomembno vlogo v osamosvajanju Slovenije. Sin Luka in žena Milenka sta lahko ponosna na svojega očeta in moža.

Slavnostni govorec na slovesnosti in spominskem dogodku je bil Zlatko Vehovar, višji častnik za obrambno sodelovanje pri Slovenski vojski, v času osamosvajanja pa Štefanov  namestnik pri ustanavljanju in graditvi strukture MSNZ v vlogi namestnika.

Projekt MSNZ  je bil realiziran v času ko se je vedlo da ni več možno skupno življenje  in sobivanje v  takratni zvezni državi. Te težnje in kasneje osamosvojitev je pravzaprav odgovor na vse večje k centralizaciji zveznih pristojnosti preko tega  pa do odkrite srbske prevlade v njej. To so zaznale tudi v Beogradu zato so tudi preko KOS-a želeli odvzeti orožje Slovenski TO. Žal, kot pravi slavnostni govorec Zlatko Vehovar, pri  tem niso bili uspešni. Projekt MSNZ  je temeljil na legitimiteti, ki jo  je imel pri prebivalstvu, ki so tudi mnogokrat  dali svoje domove in objekte za hrambo orožja in minsko eksplozivnih sredstev, ki so bili umaknjeni pravočasno pred JLA. Še en dejavnik pri nastajanju in krepitvi MSNZ je zelo pomemben, to je sistem neposrednega zaupanja. Tukaj je bila vloga Štefana Šemrova kot poveljnika MSSZ Zahodno Štajerske  pokrajine odločilna.

 »Mnenja sem da je MSNZ tista iz katere je nastala nova TO  in  iz nje kasneje Slovenska vojska, ne pa iz prejšnje TO iz socialistične Slovenije. To tudi ni bilo možno ker je bila republiška TO bila polna aktivnih Jugoslovanskih oficirjev  ki so žele vse drugo prej kot pa slovenski karakter  TO« je dejal polkovnik  SV Zlatko Vehovar.    Priložnost je bila edinstvena, zgodovinska. Zahvaljujoč  posameznikom kot je bil Štefan Šemrov,  je projekt MSNZ in  osamosvojitev uspel. Spomin na to početje moramo negovati tako kot početje vseh ki so prispevali k osamosvojitvi, nekateri so celo svoja življenja dali na oltar domovine za dosego cilja , ki sem reče samostojna Slovenija.  Danes je pomembno da za negovanja spomina na te čase skrbijo Združenja kot je VSO in ostala domoljubna združenja in organizacije, ki so prispevali k temu da je domovina kasneje postala tudi samostojna država.

Za  kulturni del slovesnosti je poskrbel trobilni sekstet orkestra Slovenske vojske, domoljubnimi skladbami. Ob koncu slovesnosti se  sta delegacija VSO Slovenije in Slovenske vojske poklonila na grobu prezgodaj preminulega akterja  spominskega dogodka  kjer so prižgali svečo.

 

Vane T. Costa

 

 

Mogoče vam bo všeč