izobraževanjeSlovenijaVečŽivljenje

LAHKO BERLJIVA USTAVA RS KOT PRIPOMOČEK VKLJUČEVANJA

Varuh človekovih pravic pozdravlja večletno delo študentov Pedagoške fakultete, Zveze Sožitje in invalidskega podjetja Želva, ki so Ustavo RS, priredili v lahko berljivo obliko. Najpomembnejši pravni dokument v državi je tako dostopen tudi bralkam in bralcem, ki težje berejo oziroma težje razumejo prebrano.

Varuh se zavzema, da je vsem prebivalkam in prebivalcem omogočen dostop do informacij v njim razumljivi obliki. Ob tem opozarjada Konvencija o pravicah invalidovkatere država pogodbenica je tudi Slovenija, državo zavezuje k zagotavljanju informacij v oblikah, ki so dostopne in razumljive invalidom, torej tudi v obliki lahkega branja, ki je namenjena predvsem osebam s težavami v duševnem razvoju.


Ustava RS v lahkem branju je dostopna tudi na spletni strani Varuha človekovih pravic. S klikom na to povezavo, jo lahko prebirate.

vir: https://www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/lahko-berljiva-ustava-rs-kot-pripomocek-vkljucevanja/

 

Mogoče vam bo všeč