Nekategorizirano

Komunala Vrhnika: Je direktorica prestopila koruptivni prag in se znašla v primežu konflikta interesov

V Sloveniji kakor da so zabrisane meje, ko je govora o moralno spornih, če ne celo koruptivnih ravnanjih. O njih smo zlasti, kar se mestne občine Murska Sobota na straneh spletnega časopisa V FOKUSU v minulih mesecih “prelili ogromno črnila!”  (https://vfokusu.com/post/437232/pri-soboskem-zupanu-aleksandru-jevsku-vse-bolj-)  A zgodilo se ni nič. Nihče od poklicanih po uradni dolžnosti se ni oglasil, kaj šele, da bi sprožil ustrezne postopke.

Tokratna zgodba, ki “diši” po korupciji, in ki ima vse elemente konflikta interesov, prihaja z Vrhnike. Glavna oseba je direktorica tamkajšnje komunale Brigita Šen Kreže. Z menjavo župana na zadnjih lokalnih volitvah iz občinskih omar počasi padajo različni okostnjaki, povezani tudi  z delovanjem Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., ki ga že vrsto let vodi Brigita Šen Kreže iz Logatca.

Občininski nadzorniki so v preteklem mandatu obravnavali nepravilnosti pri javnih naročilih vrhniške Komunale. Iz zaključnega poročila o opravljenem nadzoru septembra 2018 je razbrati, da je nadzorni odbor občine podal tudi prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije. Štefanečeva KPK pa se je izrekla za nepristojno, ker je nasprotje interesov podano že v Zakonu o gospodarskih družbah.

In v čem se kaže koruptivnost ravnanj direktorice Brigite Šen Kreže? Posredno je izvedla posel med zasebnim podjetjem Krabi, d.o.o in javnim podjetjem JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., v obeh podjetjih pa opravlja funkcijo direktorja. Kupljeno je bilo namreč pohištvo za opremljanje nove čistilne naprave na Vrhniki. Po mnenju občinskih nadzornikov, njihovo poročilo so na zadnji seji v prejšnjega mandata obravnavali tudi občinski svetniki, da gre  najmanj za moralno sporno ravnanje, zato so direktorici naložili, da v bodoče v takih primerih v roku treh delovnih dni obvesti nadzorni svet Komunale.

Brigita Šen Kreže pa pri podjetju Kren d.o.o. ni kupila le pohištva za čistilno naprave, ampak je izvedla tudi dodatno javno naročilo za nakup pohištva za pisarne komunalnega podjetja, kjer pa je bil izbran izvajalec Mizarstvo Agoles Andrej Gospodarič s.p., ki je poslovni partner podjetja Krabi d.o.o., ki ga vodi direktorica komunale. Tudi tu je nadzorni odbor ugotovil konflikt interesov po Zakonu o gospodarskih družbah, direktorica pa je v svojih izjavah nadzornemu odboru izjavila, da se ji nobeden od poslov ne zdi sporen. Prav tako se je v svojih izjavah izgovarjala, da posle zasebnega podjetja Kren d.o.o. vodi njen mož, ki je prokurist, vendar je nadzorni odbor ocenil, da te trditve ne držijo in da je vsaj nenavadno da zakoniti zastopnik podjetja s posli ne bi bil seznanjen.

Z vidika smotrne porabe javnih sredstev so tovrstni posli lahko zelo sporni, kot da bi izdal račun sam sebi, plačal pa bi ga z denarjem od nekoga drugega. Nadzorni odbor je kot ukrep v obeh primerih navedel tudi seznanitev NS Komunale  in mu predlagal preveritev sposobnosti in primernosti hkratnega vodenja tako zasebnega kakor javnega podjetja.

Se pa zadeve v zvezi z zapletanjem pri javnih naročilih ne ustavijo le na nadzornih organih podjetja in občine. Po naših informacijah je določena javna naročila vzela pod drobnogled tudi Državna revizijska komisija.

Za potrditev navedb so bila direktorici Komunale Vrhnika posredovana naslednja vprašanja:

Ali drži da je Državna revizijska komisija pričela postopek proti javnemu podjetju, katerega ste direktorica zaradi domnevnih kršitev pravil Zakona o javnem naročanju?
Ali se vam nakup pohištva za javno podjetje katerega direktorica ste ne zdi sporno, spričo dejstva da ste  hkrati tudi direktorica tega zasebnega podjetja, ki je pohištvo prodalo.
Odgovore na zastavljena vprašanja bomo objavili v nadaljevanju zgodbe, je pa zanimivo, da gospa opravlja tudi funkcijo predsednice Nadzornega sveta v Javnem podjetju KP Logatec, kar verjetno tudi ni ravno najbolj zgledno z vidika etičnih standardov, saj bi lahko preko te svoje funkcije in notranjih informacij, ki jih pri tem dobiva lahko škodila interesom enega javnega podjetja v korit drugega.

Nadzorni odbor občine je obravnaval omenjena javna naročila na podlagi anonimnih prijav, saj so nam viri tudi razkrili, da je imela direktorica vseskozi podporo nekdanjega župana Stojana Jakina, ki je bil pred nastopom funkcije tudi sam direktor komunale Vrhnika. Po njegovem odhodu je tako pričakovati še več takih prijav, pod pritiskom pa bo tudi nadzorni svet, ki bo moral resno razmisliti o nadaljnji usodi Brigite Šen Kreže na čelu vrhniške komunale. 

O tem v kdaj drugič.

Uredništvo

 

Mogoče vam bo všeč