Nekategorizirano

Knežje mesto Celje v odlični družbi: Konzorcij slovenskih mestnih občin sprejet na Izziv 100 inteligentnih mest

Konzorcij vseh enajstih slovenskih mestnih občin je v mesecu maju oddal prijavo na razpis Evropske komisije Izziv 100 inteligentnih mest. Cilj iniciative je vzpostaviti mrežo 100 inovativnih in pametnih mest, ki sodelujejo pri raziskovanju novih tehnologij in imajo cilj izboljšati kakovost življenja in dela v mestu ter zagotoviti trajnostno rast mesta. Konzorcij mestnih občin je bil izbran za sodelovanje v programu, kar je velik uspeh.

Konzorcij bo z delom začel v septembru, aktivnosti pa se bodo izvajale 30 mesecev. Do sedaj je v program vključenih 42 mest, nam najbližja je Reka (HR). Z inovativnimi rešitvami bodo sodelujoča mesta, tudi Celje, postala pametnejša pri naslavljanju in reševanju urbanih težav.  Mesta iz konzorcija bodo deležne  strokovne podpore za razvoj in izvajanje strategij, da bi dosegli omenjene cilje.

Kot je bilo v navedeno   v juniju,  je vodilna tema eUprava in digitaliziranje javnih storitev. Vsaka od sodelujočih občin na tem področju dela že nekaj časa, cilj tega projekta pa je povezovanje, izmenjava znanja in izkušenj in vzpostavitev skupne platforme.

Na vodilno temo se navezujeta:

– področje pametne in trajnostne mobilnosti ter

– inovativno izobraževanje in usposabljanje.

Mestne občine so glavna regionalna, izobraževalna in gospodarska središča, z visoko stopnjo dnevne migracije. Pri področju pametne in trajnostne mobilnosti digitalna podpora pomeni hitre in zelo učinkovite rešitve, ki bistveno pripomorejo h kakovosti življenja v mestih. V zadnjih letih so bile izdelane celostne prometne strategije (v Mestni občini Celje aprila 2017), preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in posameznih razpisov se sofinancira izvajanje infrastrukturnih projektov.

 V samem  Celju projekti trajnostne mobilnosti so: Upravljane mobilnosti v MOC (ki se močno navezuje na Izziv 100 inteligentnih mest in je tik pred prijavo v 2. fazo), javni mestni potniški promet – Celebus in polnilna postaja CNG, javni sistem izposoje koles – KolesCE, sistem Park&Ride, mreža kolesarskih povezav v MOC, eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice.

Kljub velikemu napredku doseženem  na področju digitaliziranja javnih storitev tudi v Celju pravijo, da je nujna nadgradnja z digitalnimi rešitvami. Inovativno izobraževanje in usposabljanje pa je nujna podpora hitremu tehnološkemu razvoju, ki zahteva nova znanja, spretnosti in načine dela za vse uporabnike – tako za zaposlene v javni upravi kot za občane.

Ključni rezultat projekta bo Strategija digitalnega prehoda v inteligentnih mestnih občinah Slovenije (SiMOS). Dodatno bo posamezna mestna občina pripravila akcijski načrt za eno ali več drugih ponujenih tem po lastni izbiri, pri čemer si bodo mestne občine izmenjevale izkušnje in dobre prakse

Tukaj Celje ima določene prednosti ker se ne poda na neznan teren, nezorane njive,  ampak  je to  področje na  katerem je že večkrat vrženo seme napredka, sedaj pa je samo na tem da se to koordinira, sublimira na eno točko, izhodišče, za  oplemenitev znanja in vgraditev na področja kjer se to lahko dnevno udejanja in prispeva k boljši kvaliteti bivanja in ustvarjanja v lastnem, lokalnem okolju.

 Vane T.Costa

Mogoče vam bo všeč