Nekategorizirano

Klub slovenskih podjetnikov pozdravlja ukrepe vlade Janeza Janše

Zavarovanje delovnih mest in vitalnosti slovenskih podjetij sta ključnega pomena za to, da bomo vsi skupaj lažje izšli iz zdajšnjih težkih razmer. Zato v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov pozdravljamo danes napovedane ukrepe, ki jih je pripravila tako imenovana Lahovnikova skupina in ki so v močnem sozvočju z našimi predlogi.

SBC – Klub slovenskih podjetnikov je v zadnjih desetih dneh poskušal maksimalno strokovno podpreti izbor ukrepov, ki so bili danes predstavljeni s strani Vlade RS in Lahovnikove skupine. V četrtek smo vladi poslali pregled ukrepov v članicah EU, mnenja nekaterih makroekonomistov in predloge ukrepov našega kluba. Isto gradivo smo konec tedna posredovali tudi Lahovnikovi skupini. Veseli smo, da so bili k sodelovanju v tej skupini povabljeni tudi trije člani SBC. Obenem smo o našem videnju nastale situacije in možnih ukrepih seznanili tudi del politike, ki ni na oblasti. Lahovnikova skupina pa je prejela tudi naš pregled razmer po panogah in prioritetne predloge, med katerimi so bili:

1. Višji odstotek sofinanciranja nadomestila plače delavcem na čakanju na delo po francoskem in avstrijskem modelu, pri čemer država za ta čas zaposlenim na čakanju zagotovi nadomestilo v višini vsaj 80% ali več njihove plače.

2. Enako tudi za samostojne podjetnike, ki so ostali (skoraj) brez dela zaradi ustavitve ali drastičnega zmanjšanja obsega poslovanja.

3. Nujno je zagotoviti dodatna, sveža likvidnostna sredstva za podjetništvo s poroštvi države, in sicer po nemškem vzoru prek bank, s katerimi podjetja poslujejo.

4. Nadomestilo za bolniško odsotnost, začeto po razglašeni epidemiji, naj do konca epidemije prevzame država.

5. Zagotoviti je treba izjemno hitre postopke za likvidnostno podporo podjetjem iz prve faze že sprejetih likvidnostnih ukrepov …

 

Danes napovedane ukrepe zato pozdravljamo in hkrati ponujamo nadaljevanje naše podpore, tako kluba samega kot tudi znotraj kroga gospodarstva, v katerem je šest gospodarskih združenj.

Zavedamo se, da sledi priprava še dveh nujnih nalog:

1. Priprava likvidnostnih ukrepov za gospodarstvo,

2. Priprava operativnih pravil za oživljanje in delovanje gospodarstva po ublažitvi epidemije.

Z zdajšnjim prvim valom ukrepom bomo najbolj prizadeta podjetja priklopili na respiratorje, drugim pa pomagali z blažjimi zdravili. Medtem ko jih zdravimo, pa moramo zagotoviti likvidnostne in operativne zaščitne pogoje, da bodo prebivalci Slovenije po normalizaciji razmer čim prej in v čim večjem številu lahko spet zasedli svoja delovna mesta. Četudi nevarnost zaradi koronavirusa še ne bo povsem minila.

Mogoče vam bo všeč