Nekategorizirano

Kdo pa bi se oziral za koncesijo, če imaš za sabo Dejana Židana

»Pošiljam vam prijavo za nujen ogled potoka ob gramoznici na Ivancih, ker so za vasjo Ivanci proti Mlajtincem in Tešanovcem njive poplavljene zaradi potoka Vodarnice na katerem niso pravilno postavljene betonske cevi in voda ne odteka dovolj hitro, zaradi izkopa gramoza, ki ga opravlja s plovnim bagerjem podjetje Pomgrad. Pošiljam vam približne parcelne številke k.o. Ivanci severno od  gramoznice V lasti so državnega sklada kmetijskih zemljišč in Pomgrada), kjer je  poljska pot in potok Vodarnica, ki bi se moral iztekati v potok Lipnica, zaradi nepravilne lege izkopa Vodarnice pa voda ostaja na njivskih površinah za vasjo,« je na prvi dan pomladi pristojnemu državnemu inšpektoratu za kmetijstvo v Murski Soboti v zahtevi zapisal predsednik KS Ivanci Alojz Trplan. Odgovora seveda še ni dobil.

Je pa župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač pred dnevi po telefonu skušal na problem opozoriti pristojno inšpektorico za kmetijstvo na izpostavi v Murski Soboti, a mu je ta kaj hitro odgovorila, da so za kaj takega pristojni le v Ljubljani. V inšpektoratu, ki ga nadzira kmetijski minister Dejan Židan.

V čem je bistvo pritožbe Ivančanov? V preprostem dejstvu, da se v gradbeni firmi Pomgrad požvižgajo na pravila igre, ki jih opredeljuje ustrezna zakonodaja in praktično ilegalno črpajo gramoz iz gramozne jame, kjer jim je pred leti potekla koncesijska pogodba. Da je temu res tako, so nam že avgusta 2017 dali vedeti v uradnem odgovoru pristojni Gašperšičevega Ministrstva za infrastrukturo, v katerem so zapisali citiramo: « Nova koncesija na pridobivalnem prostoru Ivanci ni bila podeljena zaradi nasprotovanja Ministrstva za okolje in prostor v postopku medresorskega usklajevanja koncesijskega akta. Koncesija na tem prostoru je potekla 10.12.2016.« To preprosto pomeni, da Pomgradu za širitev gramoznice in izkop gramoza nima pravne podlage, četudi so parcele na katerih se izvaja izkop v lasti Državnega sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, pa tudi Pomgrada samega.

Ne glede na to dejstvo so se v Pomgradu že pred meseci lotili izkopa, ker so gramoz nujno rabili za izgradnjo soboške južne obvoznice. V celotni severni dolžini gramoznice so odstranili obrambni nasip, tudi poljsko pot, ki je peljala vzdolž severnega dela gramoznice. Lotili pa so se tudi potoka Vodarnica, ki že desetletja ščiti naselja Mlajtinci in Ivanci pred poplavami. Preprosto so presekali njegovo strugo, je usmerili v manjši jarek, na prehodih namestili betonske cevi, ki pa prav v teh dneh ne uspevajo »požreti« tolikšno količino vode, zato ta ostaja na njivskih površinah.


							Da so se tako rekoč ilegalnega izkopa gramoza v Pomgradu lotili ne da bi o tem kar koli vedeli odgovorni KS Ivanci ali občine Moravske Toplice, ne kaže izgubljati besed. »Saj sva pred leti, ko se je končal izkop rudnin v ivanski gramoznici z lastnikom Pomgrada Stanko Polaničem sedela več ur, ampak nič dogovorila, ker njega revitalizacija degradiranega območja v turistične ali športne namene ni zanimala, nam je med ogledom »ranjenega« severnega dela Ivanske gramoznice dejal župan Moravskih Toplic Alojz Glavač. »Celo nek projekt je bil pripravljen za postavitev hostla z bungalovi na obrežju gramoznice ter vsebine vodnih športov,« je še dejal Glavač in spomnil, da ko so pred desetletji pričeli izrabljati gramoz v Ivancih, je takratni SGP Pomurje (danes Pomgrad) v Ivancih zgradil čistilno napravo. »Danes pa nimajo niti najmanjšega čuta za družbeno odgovornost do lokalnega okolja.«

In ker so se del v Pomgradu lotili brez ustrezne koncesijske pogodbe, od tega, koncesnine namreč,  nimata nič ne država in ne lokalna skupnost. Je pa doslej bilo izkopanih, tako na oko, že kar nekaj deset tisoč kubičnih metrov gramoza, v državno in občinsko blagajno Moravskih Toplic pa še ni kapnil niti en cent. Prav zanimivo bo videti, kako se bodo na pritožbo krajanov Ivancev odzvali v Inšpektoratu za kmetijstvo, ki ga nadzoruje kmetijski minister Dejan Židan, velik dolžnik Stanka Polaniča, kar je po svoje pokazal tudi z zeleno lučjo v primeru projekta Magna, pa tudi v primeru projekta Expo drvarnice ob soboški gramoznici, kjer se je izkop gramoza odvijal brez ustrezne koncesije.

Mogoče vam bo všeč