Nekategorizirano

Kdaj se bodo EU pridružile države zahodnega Balkana?

Evropska unija je oblikovala politiko v podporo postopnemu vključevanju držav zahodnega Balkana v Unijo. Kot prva izmed sedmih držav je 1. julija 2013 pristopila Hrvaška, Črna gora, Srbija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Albanija pa so uradne kandidatke. Pristopna pogajanja in odpiranje poglavij je že steklo s Črno goro in Srbijo. Bosna in Hercegovina in Kosovo sta potencialni državi kandidatki (vlogo za članstvo sta vložili v začetku leta 2016).

Leta 2025 bi lahko Srbija in Črna gora postali članici Evropske unije. O širitvi EU bodo poslanci razpravljali na plenarnem zasedanju prihodnji teden.

Bolgarija, ki trenutno predseduje Svetu EU, je širitev unije postavila kot svojo prednostno nalogo. Maja bo tako v Sofiji potekala konferenca na visoki ravni, kjer bo govora o širitvi EU in izzivih, ki jih ta predstavlja tako za unijo kot države kandidatke.Že februarja pa bo Evropska komisija predstavila strategijo o širitvi EU.

 Katere države bi lahko vstopile v EU?

 Črna gora, Albanija, Srbija in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija so kandidatke za članstvo. Kosovo in Bosna in Hercegovina sta potencialni kandidatki.

 Kakšni so pogoji za članstvo?

 Za članstvo lahko zaprosi evropska država, ki spoštuje demokratične vrednote EU. Zagotoviti mora demokratičen politični sistem in vladavino prava, delujoče tržno gospodarstvo in mora biti sposobna izvajati obveze, ki ji jih nalaga članstvo v uniji.

 Kako poteka širitev EU?

 Če izpolnjuje osnovne politične, gospodarske in reformne kriterije, lahko država postane kandidatka. Nato lahko začne pogajanja o 35 poglavjih, ki pokrivajo vse vidike delovanja EU.Po končanju pogajanj in izvedenih reformah, se oblikuje sporazum o pridružitvi EU. Ratificirati ga morajo vse države EU in Evropski parlament. Šele potem lahko kandidatka postane država članica.

Kakšen je napredek v pogajanjih?

Črna gora in Srbija sta najdlje v procesu pogajanj. Črna gora je odprla 30 poglavij in začasno zaprla tri. Srbija je odprla 10 poglavij in začasno zaprla dve. Druge države Zahodnega Balkana se na pogajanja pripravljajo.

Države Zahodnega Balkana sicer prejemajo denar iz evropskih skladov, z EU pa so podpisale tudi sporazume o stabilizaciji in pridruževanju. Ti jim dajejo lažji dostop do notranjega trga EU.

Kakšna je vloga Parlamenta?

Poslanci vsako leto razpravljajo in glasujejo o poročilih o napredku držav kandidatk za vstop v EU. Parlament mora dati soglasje za vstop države v EU.

 

Mogoče vam bo všeč