Nekategorizirano

Kako “Kopernik” spremlja in nadzoruje rast rastlin in ustvarja nova delovna mesta v Sloveniji

Na petkovem  omizju Pametne vasi v Prekmurju in Prlekiji – nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja, ki ga je organiziral evropski poslanec Franc Bogovič, je svoje izkušnje o vlaganjih v precizni kmetijstvo predstavil mladi kmetovalec Štefan Cigut. Njihova kmetija obdeluje 360 hektarov, v hlevih pitajo 800 bikov. Tako obsežne kmetijske in živinorejske proizvodnje si v današnjih časih težko zamislimo brez uporabe najsodobnejše kmetijske mehanizacije, ki je podprta z informacijsko tehnologijo. Pri Cigutovih to pomeni digitalizirano in avtomatizirano poljedelsko knjigo za vodenje  vseh evidenc na kmetijstvu, uvedba navigacijskih sistemov, vodenje strojev in priključkov preko GPS navigacije. Na tak način  se prihrani veliko časa, manjši pa so tudi stroški kmetijske pridelave, je še povedal Cigut.

Seveda je zato potreben ustrezno razvit geografsko informacijski sistem, katerega glavni del je GERK je temelj celotne kmetijske politike. Sistem so razvili v Sloveniji, v družbi Sinergise. V sklopu tega so razvili niz sistemsko integriranih aplikacij za administracijo in kontrolo, kot so: register kmetijskih gospodarstev, grafična enota rabe kmetijstva in kontrole na terenu. V sistem so dodatno vključene še aplikacije za izvajanje komasacij in melioracij kmetijskih zemljišč, za kontrolo izbruhov nalezljivih bolezni živali, za potrebe gozdarstva,…

 Pred dnevi je spletni medij  Euronews  obširneje poročal o dosežkih družbe Sinergise, ki si je pri razvoju vseh programskih aplikacij pomagala tudi s programom Evropske unije za opazovanje zemlje Kopernikus.

Kopernik je morda najboljši svetovni sistem za kartiranje. Kljub temu je treba optimizirati podatke, ki jih zagotavljajo sateliti, je novinarju Euronewsa dejal Grega Milčinski iz družbe Sinergise, ki je s sodelavci  razvil rešitev za optimizacijo podatkov s sredstvi iz evropskega sklada “Horizon 2020”, pod imenom “Sentinel Hub.«  “S Kopernikom se je količina podatkov znatno povečala. Ti prosti dostopni podatki so kakovostni in so zato zelo koristni za več namenov.  S programom “Sentinel Hub” smo poenostavili njihovo uporabo.

Satelitski podatki za kmetijske stroje

Grega Milčinski se je sestal s Friedemannom Scheiblerjem, predstavnikom  velikega nemškega proizvajalca kmetijskih strojev. Seveda ga je prepričal v sodelovanje. S programsko opremo “Sentinel Hub”  so razvili tudi  “pogled na rastline,” ki prav tako uporablja podatke iz Kopernika. Njihova programska oprema omogoča, da kmet tako rekoč že v kabini traktorja dobiva podatke o razliki v rasti rastlin in stopnji njihovega razvoja, in na osnovi tega poveča ali zmanjša uporabo gnojil in zaščitnih sredstev. “S pomočjo teh podatkov imajo naši uporabniki možnost enostavno kartiranje svojih polj in obdelovalnih površin, prenesti podatke in jih namestiti na svoje kmetijske stroje, pravi Grega Milčinski.  Za razvoj novega programa so potrebovali vsega šest mesecev.  “Ena izboljša letino in poveča kakovost. Gnojila lahko uporabite učinkoviteje. To tudi ščiti okolje. “

“Kopernik” ustvarja delovna mesta

Slovensko podjetje se je hitro razvilo. Osem delavcev je bilo pred desetimi leti, danes pa jih je že 45. Ustanovitelj podjetja Grega Milčinski je z doseženim zadovoljen: “Sedaj imamo okoli 5.000 strank – od majhne kmetije za orhideje v Južni Afriki do velikih organizacij, kot je satelitski center EU. Vsi uporabljajo podatke iz Kopernika. Mislim, da je to super! “

Mogoče vam bo všeč