Nekategorizirano

Kako EU uresničuje cilje podnebne politike?

Bliža se leto 2020, rok, do katerega naj bi EU uresničila nekatere ključne cilje svoje podnebne politike. Ukrepanje proti podnebnim spremembam je ena izmed prednostnih nalog EU. Najpomembneje je pri tem znižati izpuste toplogrednih plinov. Kakšen je napredek?

Podnebni cilji za leto 2020

Leta 2008 se je EU zavezala, da bo do leta 2020 svoje izpuste toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990 znižala za 20 odstotkov. Že leta 2015 je bilo v ozračje izpuščenih 22 odstotkov manj toplogrednih plinov kot leta 1990. Napovedi, ki temeljijo na oceni držav članic, pravijo, da bo leta 2020 EU izpuste toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990 zmanjšala za 26 odstotkov. Prve ocene za leto 2017 sicer kažejo, da so se izpusti tega leta zvišali. Medtem se države članice dogovarjajo, da bi svoje cilje v zvezi z znižanjem izpustov za leto 2030 še zaostrile.

Energetika in industrija

Za znižanje izpustov iz sektorjev energetike, industrije in letalstva – odgovorni so za 45 odstotkov celotnih evropskih izpustov – je EU vzpostavila sistem trgovanja z izpusti (ETS). Med leti 2005 in 2016 so se izpusti iz elektrarn in tovarn zmanjšali za 26 odstotkov, kar je več od cilja za leto 2020, ki je 23 odstotkov.

Od kmetijstva do odpadkov

Za znižanje izpustov iz sektorjev, kot so stavbe, kmetijstvo, transport (brez letalstva) in ravnanje z odpadki, je EU sprejela odločitev, s katero je državam članicam naložila nacionalne cilje za znižanje izpustov. Izpusti iz omenjenih sektorjev so bili leta 2016 v primerjavi z letom 2005 nižji za 11 odstotkov, medtem ko je cilj 10-odstotno zmanjšanje.

VIR: NOVICE-EVROPSKI PARLAMENT
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20180706STO07407/podnebne-spremembe-kako-eu-uresnicuje-cilje-podnebne-politike

Mogoče vam bo všeč