Nekategorizirano

Jelka Godec: Preiskovalna komisija o otroški srčni kirurgiji določila seznam 57 prič

Danes je potekala prva nujna seja preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom, ki jo vodi poslanka SDS Jelka Godec. Po seji komisije, ki je potekala delno za zaprtimi vrati, je predsednica komisije v izjavi za medije pojasnila, da so poslanke in poslanci danes sprejeli nekaj sklepov ter se dogovorili o nadaljnjem delu. 
»Sprejeli smo sklep o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj, s katerim smo določili, katero gradivo bomo zahtevali od poslovnih subjektov in fizičnih oseb ter dokazni sklep, s katerim smo določili imena prvih 57 prič, s katerimi nameravamo  opraviti razgovore,« je povedala poslanka. »Današnja seja je bila zelo konstruktivna, dogovorili smo se tudi glede dela za naprej, pri čemer smo določili, da bodo seje preiskovalne komisije potekale ob torkih, ob 13. uri, v primeru sklica nujnih sej, pa se bomo glede datumov sej dogovorili sproti,« je še dejala Godčeva. 

Preiskovalna komisija bo za potrebe parlamentarne preiskave o izvajanju programa otroške kardiologije zbrala najrazličnejše gradivo, in sicer bo od Ministrstva za zdravje zahtevala celotno mednarodno poročilo glede dejavnosti otroške srčne kirurgije v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, za obdobje 2007–2014,  z vsemi prilogami. »Zahtevali bomo vso razpoložljivo dokumentacijo ministrstva, ki je vezana na ustanovitev in delovanje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, pa tudi vse njihove zahteve za strokovne, upravne in druge nadzore na področju otroške srčne kirurgije,« je povedala poslanka. In nadaljevala:  »Od komisije za medicinsko etiko pri ministrstvu za zdravje bomo zahtevali dokumentacijo v zvezi z ugovorom vesti določenih zdravnikov, ki so delali v tem programu. Od Komisije za preprečevanje korupcije, ki je že leta 2013 ugotavljala nepravilnosti na programu otroške srčne kirurgije na področju izvajanja  kirurgije za tujega zdravnika bomo zahtevali dokumentacijo in gradiva v zvezi s tem,« je povedala poslanka. »Od Zdravniške zbornice Slovenije bomo zahtevali dokumentacijo, ki jo imajo glede  delovanja programa otroške kardiologije. Od NIOSB pa bomo zahtevali vso dokumentacijo glede dovoljenja za delo, pogodb z zunanjimi in notranjimi sodelavci,« je naštela poslanka. 

Preiskovalna komisija bo zahtevala veliko gradiv tudi od UKC Ljubljana, tudi od njihove službe na področju Strateškega upravljanja in poslovno administrativnih storite oz. Službe za kakovost, kjer smo zaznali pripombe posameznikov, poleg tega je ta služba opravila nekaj analiz nezaželenih in nevarnih dogodkov na področju otroške kardiologije,« je nadaljevala poslanka. 

Dodala je, da bo  preiskovalna komisija od Vlade RS zahtevala posamezne sklepe glede ustanovitve NIOSB, od Računskega sodišča bo zahtevala revizijo upravljanja z medicinsko opremo in z njo povezanimi stroški v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, z dne 9. 7. 2018, in s tem povezano vso dokumentacijo pri pripravi omenjenega dokumenta. Poslanka pa je še dejala, da bo komisija tako od Nacionalnega preiskovalnega urada  kot Specializiranega državnega tožilstva zahtevala dokumentacijo in zaključna poročilo v zvezi s kazenskimi ovadbami zoper enega zdravnika. 

»Komisija bo naslovila tudi zahtevek za izročitev dokumentacije sedmim fizičnim osebam, to so predvsem zdravniki in strokovni direktorji posameznih klinik UKC Ljubljana in zahtevek za dokumentacijo glede delovanja NIOSB pa bomo naslovili tudi na Varuha človekovih pravic,« je še povedala predsednica komisije. 

»Danes smo sprejeli tudi dokazni sklep in definirali 57 prič, s področja otroške srčne kirurgije, med njimi: bivše  in sedanjega generalnega direktorja UKC Ljubljana, strokovne direktorje UKC Ljubljana, strokovne in poslovne direktorje posameznih klinik, zdravnike, tuje zdravnike, tuje sodelavce pri mednarodnem poročilu, sodelavce NIOSB, bivše in sedanjega ministra za zdravje, bivše in sedanjega direktorja ZZZS; predstavnike iz Zdravniške zbornice Slovenije in še nekatere posameznike iz iz služb UKC Ljubljana za kakovost ter posameznike iz Komisije za medicinsko etiko pri ministrstvu za zdravje,« je povedala poslanka. Ob tem je dejala, da seznam prič izvira iz različnih dokumentov, ki jih komisija že ima in v katerih je osebe že zaznala. Po besedah poslanke pa so se na današnji seji dogovorili tudi, da  bo preiskovalna komisija delovala v dveh stopnjah, in sicer bo najprej obravnavala program otroške kardiologije, nato pa se bodo lotili preiskave  nabav na sekundarni in terciarni stopnji zdravstvenega sistema. »V kateri smeri oziroma katero področje nabav bomo preiskovali, pa se bomo še dogovorili,« je pojasnila Godčeva. 

Predsednica komisije je obenem še napovedala, da če se bo skozi dokumente in pričanja izkazalo, da je treba kot priče povabiti tudi podporno osebje na programu in ne le odločevalce, bodo tako tudi storili, sicer pa bodo odločevalci tisti, ki so delali v programu otroške kardiologije od 2007 do decembra 2018, ki bodo v največji meri pričali pred komisijo. 

Nazadnje je poslanka izrazila pričakovanje, da bo komisija v naslednjih dveh mesecih pridobila vso dokumentacijo, ki jo bo zahtevala, nato pa bo tudi pričela s sejami. 

Mogoče vam bo všeč