Nekategorizirano

Janez Janša:”SNAV meni, da smo na prelomni točki, kjer lahko zaenkrat še z mehkimi ukrepi zajezimo širjenje koronavirusa!”

Predsednik vlade Janez Janša je po današnji seji sveta Sveta za nacionalno varnost (SNAV), na kateri so razpravljali o  stanju v zvezi s koronavirusom in stanju na področju ilegalnih migracij v izjavi za medije povedal, da SNAV ocenjuje, da smo na prelomni točki, ko lahko še z mehkimi ukrepi brez večjega zaustavljanja javnega življenja in gospodarstva zaustavimo širjenje virusa in na ta način preprečimo, da bi za virus plačali enako visoko ceno, kot smo jo plačali spomladi.

“Iz tega vidika Svet za nacionalno varnost poziva vse državljanke in državljane Republike Slovenije, da sprejete ukrepe upoštevajo v celoti, kajti od tega bo odvisno, ali bodo ti ukrepi dejansko prijeli,” je povedal predsednik vlade Janez Janša in dodal, da Svet za nacionalno varnost ocenjuje tudi, da pri sprejetih ukrepih ni nobenih razhajanj med vlado in stroko.

“SNAV ocenjuje, da so ukrepi primerni, uravnoteženi in da so načrti, ki so bili sprejeti za spopad s koronavirusom vnaprej dobro pripravljeni, uravnoteženi in da obstajajo vse variante, ki so pripravljene za to, da se virus v vsakem primeru zaustavi,” je povedal predsednik vlade. Dodal je tudi, da v tem trenutku “nismo pred dilemo, ali bomo sposobni ustaviti širjenje virusa, to smo sposobni, to vemo,  kar smo dokazali ob bistveno manjših resursih spomladi, vprašanje pa je, kakšno ceno bomo plačali za to.”  

“Ta cena ni odvisna od vlade, saj je sprejela ukrepe, ki so primerni in zadostni, ta cena je odvisna od tega, ali bomo te ukrepe spoštovali in upoštevali vsi,” je poudaril premier Janša. Ob tem je povedal, da dejstvo, da 5% prebivalstva teh ukrepov, ki so mehki, ne upošteva, onemogoči učinkovitost teh ukrepov in prepreči ali ogrozi oziroma omalovažuje odgovorno ravnanje 95% ostalega prebivalstva.

“Kar zadeva ilegalne migracije, je Svet za nacionalno varnost podprl v celoti predlog slovenske policije, da se zaradi stanja, ki postaja bolj kritično, Državnemu zboru ponovno predlaga aktiviranje 37.a člena zakona o obrambi, ki omogoča  aktiviranje in uporabo dodatnih sil Slovenske vojske za varovanje schengenske meje med Slovenijo in Hrvaško,” je povedal predsednik vlade Janez Janša.

Dodal je, da “apeliramo na opozicijske stranke, kajti gre za odločitev, ki jo je potrebno sprejeti z dvotretjinsko večino, da tokrat ta ukrep podprejo.”  “Vlada ima namreč povsem neposredno dolžnost, da zavaruje varnost vseh prebivalcev v državi. Za slovensko vlado je varnost slovenskih državljanov sredi Ljubljane enako pomembna kot človekove pravice in varnost državljanov v Ilirski Bistrici, Črnomlju ali katerikoli drugi občini ob meji oziroma ob tako imenovani migrantski poti, ob katerih se dogaja marsikaj, ob katerih je ogrožena varnost ljudi in lastnina prebivalcev,” je povedal predsednik vlade Janez Janša. Dodal je, da kljub temu, da osrednji slovenski mediji o dogajanjih na migrantski poti ne poročajo, za razliko do tega, da poročajo o tem, če nek policist grdo pogleda kolesarja sredi Ljubljane in da gre pri tem že za kršitev človekovih pravic. “Za slovensko vlado so človekove pravice in varnost kateregakoli državljana ne glede na to, kje živi, enako pomembne in zato ponovno apeliramo na resnost ter da se zagotovi dovolj glasov za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi v Državnem zboru,” je poudaril premier Janša.

“Zaradi situacije s COVID-19, ki postaja težka, odgovorna in zahtevna, so tu potrebni dodatni resursi slovenske policije in ti resursi so omejeni. Policija ne more biti hkrati na nalogah, ki jih zahteva situacija s COVID-19 in hkrati pri zavarovanju naše južne meje. V kolikor bi sklep oziroma odločitev v smislu aktivacije 37. a člena v Državnem zboru  ne bila sprejeta, ima slovenska vlada samo še eno možnost, in to je, da zaprosi za pomoč policije partnerskih držav v schengenskem območju in z njihovo pomočjo, kot se je to zgodilo že  leta 2015, dosledno zavaruje našo južno mejo in prebivalstvo ob njej,” je zaključil predsednik vlade Janez Janša.

Sprejeti sklepi po seji SNAV:

K 1. točki dnevnega reda:
1.)        SNAV ugotavlja, da so ukrepi vlade RS za zajezitev širjenja okužb Covid-19 ustrezni in sprejeti na predlog in v sodelovanju z zdravstveno stroko, zato poziva državljanke in državljane Republike Slovenije k njihovemu doslednemu upoštevanju in izvajanju, saj bo od tega odvisna ekonomska in socialna cena, ki jo bomo kot družba plačali v boju s to nalezljivo boleznijo.

2.)        SNAV ugotavlja, da so načrti za spopad z drugim valom Covid-19 dobro pripravljeni in strokovno utemeljeni in poziva vse pristojne institucije, da jih pravočasno in dosledno uveljavljajo.

K 2. točki dnevnega reda:

1.)        SNAV podpira predlog slovenske policije, da se Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi in poziva vse parlamentarne stranke, da predlog podprejo ter tako omogočijo policiji in vladi RS, da enakopravno zagotavljata varnost in varovanje človekovih pravic vsem svojim državljanom. Angažiranje dodatnih resursov Slovenske vojske za varovanje meje z RH in preprečevanje ilegalnih prehodov le-te  je nujno potrebno tudi zaradi razbremenitve slovenske policije, ki je vse bolj dodatno obremenjena pri izvajanju ukrepov za zajezitev okužb Covid-19. V primeru, da predlog v Državnem zboru Republike Slovenije ne bo sprejet, SNAV predlaga Vladi Republike Slovenije, da za pomoč pri varovanju južne meje Republike Slovenije zaprosi države članice Schengenskega območja.

Mogoče vam bo všeč