Nekategorizirano

Ivan Zajc je in ni v.d. direktor Pomurskih lekarn

Volk ni sit,  koza pa je pogojno ostala cela, bi lahko dejali po koncu skoraj dve ure trajajoče izredne seje Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne. Predstavnik mestne občine Murska Sobota Srečko Đurov, ki je obenem tudi direktor občinske uprave, je celo s seboj  pripeljal odvetnika Klemna Tičarja in upal, da bo z obsežnim pisnim gradivom »prepričal« člane Sveta, da izrečejo »dokončno slovo« dolgoletnemu direktorju Pomurskih lekarn Ivanu Zajcu, je skušal od vsega začetka dirigirati potek seje. Ves čas je skakal v besedo drugim govorcem, ki  jim odkrito grozil in diskreditiral, oporekal in dokazoval, kakšne posledice, tudi materialne narave, jih čakajo, če ne sprejmejo sklepa, na katerem vztraja mestna občina Murska Sobota, in to je, da se na izredni seji ugotovi »nezakonitost poslovanja,« kar naj bi izhajalo iz sklepa Višjega sodišča v Mariboru, ki Ivana Zajca ni želelo vpisati v sodni register kot pooblaščeno osebo in zaradi tega imenuje vršilca dolžnosti direktorja. On bi za vršilko dolžnosti imenoval kar predsednico sveta Polonco Fiala Novak, kar je ta odločno zavrnila in dejala, da Đurov ni tisti, ki bi kadroval.

Ker pa večina svetnikov ni »priplavala po juhi,« so od Đurova zahtevali odgovore, kdaj je MO Murska Sobota vložila ugovor na lansko zakonito imenovanje Ivana Zajca za v.d. direktorja Pomurskih lekarn. Ta jim je znova na dolgo in široko govoril o tem, kako so za časa mandata Ivana Zajca Pomurske lekarne poslovale nezakonito, ker niso izvajale ukrepa javnega naročanja zdravil in da je zaradi tega nastala velika materialna škoda. Seveda mu jasno izražen odgovor, da so  vse slovenske javne lekarne pristojnost javnega naročanja prenesle na Lekarniško zbornico, ni bil povšeči, ker je takoj postregel s kamniškim in brežiškim primerom, za katera pa je že Računsko sodišče ugotovilo, da sta sporna in so se zato tudi Mestne lekarne Kamnik pridružile naročanju preko Lekarniške zbornice. Da so primarjave z afero okoli 70 mio evrov, ki naj bi jih mimo javnih naročil opravili v UKC, povsem neprimerljive, ker je UKC končni porabnik, torej gre to v njegov strošek, lekarne pa zdravilo kupijo in jo prodajo naprej. 

Sledil je nov poskus napada Srečka Đurova, da brez soglasja MO  Murska Sobota, imenovanje Ivana Zajca za v.d. direktorja nima pravno veljavne osnove, kar naj bi s sklepom ugotovilo mariborsko višje sodišče. Kako pa je lahko v primeru Obalnih lekarn tamkajšnje višje sodišče ugotovilo, da za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja ni potrebno soglasje ustanovitelja, temveč zgolj sklep sveta javnega zavoda, je zanimalo enega od svetnikov. »Saj gre za enak primer, a torej ne živimo v isti državi?« Da je vprašljiva zakonitost poslovanja v javnih zavodih, ki so povsem v soboški občinski lasti, je bilo ugotovljene, da o potezah, ki jih zoper Pomurske lekarne in Ivana Zajca pelje Jevškovo županstvo, mestni svetniki Murske Sobote niso seznanjeni in o tem tudi niso odločali.   Pri tem je Đurov ostal brez besed, čeprav je ves čas opozarjal člane sveta na njihov materialno odgovornost, če bo na primer državna revizija, na katero so iz Murske Sobote posredovali že tri prijave, pravnemu subjektu, odgovorni osebi in članom sveta naložil plačilo kazni.

Tik pred koncem izredne seje, ko je predsednica Sveta Polonca Fiala Novak svetnikom ponudila v sprejem tri sklepe, je predstavnik občine Beltinci napovedal, da bodo na njihovem občinskem svetu sprejeli sklep, ki ga bodo v potrditev posredovali tudi ostalim občinam ustanoviteljicam, skupaj jih je 16, da se mestni občini Murska Sobota odvzame diskrecijska pravica odločanja v njihovem imenu, ko je govora o kadrovskih zadevah. Rušenje Ivana Zajca z direktorskega mesta je solo akcija soboške mestne občine oziroma župana Aleksandra Jevška in Srečka Đurova, ki se o tem z drugimi občinami sploh nista posvetovala. Če se odvzame diskrecijska pravica, ki jo soboški mestni občini dovoljuje dobrih 22 let star pravni akt, da ima kar 85% ustanoviteljskih pravic, bo padla na pičlih 17 odstotkov in s tem se bo njeno plenjenje po Pomurskih lekarnah končalo. O tem naj bi ostale občine ustanoviteljice odločile do meseca maja, ko naj bi odločali o novem direktorju na osnovi javnega razpisa. In verjeti je, da se bo nanj prijavil tudi Ivan Zajc. Do takrat pa Ivan Zajc je in ni v.d. direktor, kajti na sklep sodišča so se Pomurske lekarne pritožile in če bo treba, bodo s pravdanjem stopile tudi do ustavnih sodnikov. Lekarniškemu trilerju torej še ni videti konca.

Seveda je v sporočilu za javnost iz županstva Aleksandra Jevška kmalu po koncu seje priromalo sporočilo za javnost, v katerem člane Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne obtožujejo, da so “ugrabili” Pomurske lekarne. “To je dokaz ugrabitve Pomurskih lekarn. Očitno so pri presoji nad javnim interesom, zakonitostjo in dobrim upravljanjem prevladali posamični interesi. Mestna občina Murska Sobota zato napoveduje uveljavljanje odškodninske odgovornosti proti vsem odgovornim, prav tako pa tudi kazenske ovadbe,” so med drugim zapisalo, po vsej verjetnosti že v naprej pripravljenem sporočilu za javnost v MO Murska Sobota. Razlog je seveda jasen, svetniki pač niso sledili zahtevam in izsiljevanju Srečka Đurova oziroma mestne občine Murska Sobota.

Boris Cipot

Mogoče vam bo všeč