izobraževanjeLokalnoSlovenija

IV. osnovna šola Celje bo prva v Sloveniji prejela standard kakovosti ISO 9001:2015

IV. osnovna šola Celje je bila prejšnji teden obveščena, da glede na presojo sistema vodenja organizacije v celoti izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015.

Celje kot mesto se lahko pohvali, da ima IV OŠ Celje, ki s tem standardom postaja prva osnovna šola v Sloveniji, ki bo prejela omenjeni standard kakovosti. Presoja je zajemala obe področji dela šole – vzgojno -izobraževalno in poslovno. Na vzgojno-izobraževalnem področju je bil poseben poudarek na pregledu načrtovanja, timskega dela v aktivih, razvojni naravnanosti, sodelovanju v projektih in merjenju zadovoljstva udeležencev.

Poslovno področje je zajemalo celovit vodstveni pregled in pregled vseh podpornih procesov, od čiščenja, vzdrževanja, kuhinje, do svetovalnega dela in računalniške podpore. Presojevalci so pohvalili zelo opazno kulturo sodelovanja med zaposlenimi, ki se odraža v dobri izmenjavi znanj in izkušenj ter nudenju pomoči, visoki podpori vodstva izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Prav tako so pozitivno ocenili dobro prepoznavanje dejavnikov tveganj, pregledno in podrobno izdelano Poslovno poročilo in požrtvovalno delo informatika za zagotavljanje ustrezne IKT podpore pri delu na daljavo.

*Standard ISO 9001 je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Standard je torej povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki žele slediti samo najboljšemu. Zahteve standarda se osredotočajo predvsem na uspešnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev in pri tem ne zanemarja deležnikov, ki lahko vplivajo na sistem vodenja. Standard ISO 9001:2015 je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standardisation Organization) leta 2015. Gre za peto izdajo standarda (prva je iz leta 1987), ki zamenjuje predhodno iz leta 2008.

Ravnateljica Nevenka Matelič Nunčič: »Pot do pridobitve standarda kakovosti ni bila preprosta, saj je standard naravnan na gospodarstvo in smo morali marsikaj prilagoditi. A, ker smo vztrajni in znamo stopiti skupaj, nam je uspelo.« Nevenka Matelič Nunčič je IV. osnovno šolo uspešno vodila skoraj 30 let, marca pa bo mesto ravnateljice prevzela naslednica Katja Kojnik Vengust.

 Lep zaključek ob koncu dolgoletnega dela v šolstvu in izobraževanju. Naslednici pa zaveza da ohrani doseženo ter razvija kreativnost in uspešno vodenje naslednjih generacij.

Avtor: Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč