ZdravjeŽivljenje

In besede so meso postale: “Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo.”

Vlada je z včerajšnjim  imenovala mag. Danila Lončariča za vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, in sicer do imenovanja novega direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, vendar največ za šest mesecev, to je od 15. 10. 2021 do 14. 4. 2022.

Zakon o javnih uslužbencih v drugem odstavku 82. člena določa, da generalne sekretarje in generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. Nadalje je v devetem odstavku 83. člena ZJU določeno, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena tega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Mag. Danilo Lončarič je magister znanosti državnih in evropskih študij, trenutno pa je zaposlen na Centru za socialno delo v Mariboru.

Dana beseda in potrebe da se to v resnici naredi  je narejeno v praksi. Decentralizacija je ime temu načinu delovanja. Pred meseci je tudi Direkcija za vode dobila sedež v Celju.

Ni kaj, tako se dela.

Vane T. Costa

Vir v pomoč: Generalni sekretariat  vlade

Mogoče vam bo všeč

Več v:Zdravje