Nekategorizirano

Furs bo denar vrnil le tistim, ki ga bodo terjali po sodni poti

Predstavniki Sindikata delavcev migrantov (SDMS) so po sredinem pozno popoldanskem sestanku s predstavniki Ministrstva za finance  in  Finančne uprave RS odšli  razočarani in dolgih nosov. Njihovi predlogi za rešitev nekaterih njihovih najbolj perečih problemov so, kot že nič kolikokrat doslej, bili večinoma zavrnjeni, birokrati MF in Fursa pa so na dialog prišli z gluhimi ušesi.

In s katerimi zahtevami je Sindikat delavcev migrantov prišel za pogajalsko mizo? Zahtevali so priznavanje olajšav za poslovno uspešnost oz. božičnico tudi delavcem migrantom, kot to od 1.januarja letos v višini 70% bruto povprečne slovenske plače pripada slovenskim delavcem. S prvim januarjem prihodnje leto bo olajšava celo 100 odstotna.

Olajšave pri obdavčitvi  dohodkov mamic (porodnic) delavk migrantk z nadomestilom iz tujine, vračilo denarja neupravičeno odmerjene in plačane dohodnine samoprijaviteljem, ki po izdani odločbi niso zahtevali pravnega varstva, dvig olajšave za stroške prevoza delavcev migrantov, upoštevanje decembrskih stroškov za 2016 pri plači, ki je bila izplačana v januarju 2017, novela zakona, ki za mlade raziskovalce, napotene v tujino, ureja vprašanje drugega doma in obdavčitev dohodkov iz tujine, ter aplikacija le-tega na tedenske migrante in olajšave za vplačila v dodatne pokojninske sklade, ki niso na seznamu oz. registru, vendar so po vsebini popolnoma enaki. Gre namreč za tuje pokojninske sklade.

 

Pogajalci so največ časa porabili pri vračilu denarja neupravičeno odmerjene in plačane dohodnine samoprijaviteljem. Po presoji Vrhovnega sodišča RS je namreč različno obravnavanje zavezancev, ki so davčno napoved vložili na podlagi samoprijave in zavezancev, ki so davčno napoved oddali v predpisanih rokih, glede priznavanja stroškov prehrane in prevoza ter ostalih olajšav, nezakonito ter v nasprotju s temeljnimi načeli davčnega in ustavnega prava. Številni “samoprijavitelji” niso izkoristili vseh pravnih sredstev (večina iz objektivnih razlogov), ampak to po prepričanju sindikata ne sme poslabševati njihovega položaja do mere, da so ponovno oškodovani (prvič so bili oškodovani z izvršitvijo nezakonito izdane odločbe, ko so prodajali nepremičnine, jemali kredite, družine pahnile na rob socialne stiske,….).

 

Vračilo denarja le tistim, ki so ga terjali po sodni poti

Odločb za samoprijave, pri katerih so delavci migranti izgubili svoje pravice do uveljavitve olajšav (stroški v zvezi z delom, olajšava za vzdrževane družinske člane, posebna davčna olajšava za čezmejne delavce pred 1.1.2014) je bilo izdanih 1000. Preko odvetniških pisarn SDMS je poiskalo pravno varstvo samo cca 100 ljudi, le-ti so upravičeni do vračila nezakonito (ugotovljeno julija 2017 na Vrhovnem sodišču) odmerjene in plačane dohodnine. Ostalih cca 900 ljudi, ki pa pravnega varstva niso poiskali, saj niso zmogli stroškov sodnega postopka ali so zaupali v pravno državo in pravilno presojo uradov, ki delujejo v njej, pa ne. Seveda SDMS poziva MF, da se denar, za katerega je bilo ugotovljeno, da je bil zarubljen nezakonito, vrne vsem. SDMS je namreč več kot leto dni pred odločitvijo Vrhovnega sodišča MF opozarjal na posledice in pozival, da postopke do odločitve sodišča ustavi, vendar le-tega niso upoštevali. V zvezi s tem je na MF naslovil tudi odprto pismo, na katerega ni prejel odgovora. SDMS je opozoril tudi na dejstva, da so referenti po davčnih uradih ob vložitvi samoprijav zavajali delavce migrante z navodili, da naj sploh ne uveljavljajo zgoraj omenjenih olajšav, ker jim tako ne bodo upoštevane. MF trdno zagovarja svoje stališče, da bodo denar vrnili samo tisti peščici ljudi, ki so svojo pravico poiskali po sodni poti in da bo SDMS ta odgovor dobili tudi v pisni obliki.Nad odločitvijo so v SDMS ogorčeni in razočarani nad delovanjem vlade ter ministrstva.

Pisni odgovor v zvezi z mladimi mamicami pričakujejo v kratkem

Glede na to, da so mlade mamice ena izmed najbolj šibkih skupin delavk migrantk, ki prejema nadomestilo za čas pred in po porodu iz tujine, so se precej časa zadržali tudi pri drugi točki dnevnega reda. Namreč, namen izplačila nadomestila je, da se mamici zagotovi skoraj enak znesek razpoložljivega dohodka kot pred nosečnostjo (v Sloveniji 90%, v Avstriji 80%), saj se lahko le tako brezskrbno odloči za materinstvo, saj ni pod vprašajem njena in otrokova eksistenca.

Osnova za izračun je v obeh državah popolnoma drugačna (v Sloveniji bruto, v Avstriji neto), čeprav je njun namen zelo podoben, vendar je še vedno tudi ta dohodek obravnavan enako kot vsi drugi in obdavčen po enaki davčni lestvici in pod enaki pogoji kot vsak drug. Rezultat takšnega obdavčevanja je, da mladi mamici ostane cca 45-50% prej razpoložljivega dohodka, kar je seveda za socialno državo nedopustno. V zvezi s tem problemom, pisni odgovor pričakujejo v najkrajšem možnem času.

 

Olajšava za božičnico bo upoštevana

Dr. Barbara Pregl Breznik, podpredsednica SDMS:« Žal naši sogovorniki nimajo posluha za v Avstriji popolnoma drugačen sistem, ki potem pade pod slovensko davčno zakonodajo. Izpostavila bi edino pozitivno, vsaj upam tako, postavko tega sestanka, in sicer olajšavo za božičnico (Točka 1). Le-ta bo slovenskim delavcem pripadla avtomatično, če bo na plačilni listi pisalo “Poslovna uspešnost”. Ta olajšava znaša cca 1000e (od 1.1.17) in cca 1600e (od 1.1.18). Delavcem migrantom bo pripadala ob predložitvi listin, ki bodo to dokazovale. Torej zakonodajalec ni predvidel učinka zakona na vse državljane in jim nalaga glede pridobitve tega različne obveznosti, pri čemer se bo pri delavcih migrantih presojalo individualno od primera do primera, ali mu priznajo olajšavo ali ne.”


O nadaljnih korakih bodo v SDMS še premislili in se zanje odločili šele po prejetju pisnih odgovorih na ostala vprašanja, na katera med sredinimi pogajanji niso dobili odgovora.  

Mogoče vam bo všeč