Nekategorizirano

Franc Bogovič: Velik dan za krožno gospodarstvo in bolj trajnostno kmetijstvo v EU!

Ob sprejetju nove uredbe o trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE se je evropski poslanec Franc Bogovič SLS/EPP dejal: “Uspelo nam je zagotoviti ohranitev enake kakovosti in učinkovitosti organskih gnojil, ki pa morajo biti cenovno primerljiva mineralnim. Obe vrsti gnojil, tako mineralna in organska, bosta našli svoj trg, s čimer se kmetom daje več svobode glede izbire tipa gnojila, ki mu v določenem trenutku najbolj ustreza.”

Strasbourg, 28. marec 2019 – Na plenarnem zasedanju je Franc Bogovič (SLS/EPP) kot poročevalec v senci v imenu politične skupine EPP za mnenje odbora AGRI k predlogu Uredbe o trgu gnojilnih proizvodov v EU, izrazil veliko zadovoljstvo nad potrditvijo medinstitucionalnega sporazuma o omenjeni uredbi, s čimer se zaključujejo skoraj triletna pogajanja, uredba pa tako lahko stopi v veljavo. »Potrditev končnega besedila uredbe nedvomno izraža zavezo Evropskega parlamenta h krepitvi krožnega gospodarstva, kar je pravzaprav glavni namen predlagane zakonodaje –  vzpostavitev enakih pogojev za vse gnojilne proizvode na ravni EU, tako za mineralna gnojila kot gnojila, proizvedena iz recikliranih organskih materialov. Proizvajalcem slednjih se namreč s to uredbo omogoča boljši dostop do notranjega trga EU,« je dejal Bogovič.
Bogovič je prepričan, da kmetijstvo v svoji osnovi deluje po načelih krožnega gospodarstva in danes ob gozdarstvu predstavlja osnovni steber krožnega gospodarstva. »Sprejeta uredba je namreč del Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, ki vzpostavlja zakonodajni okvir na ravni EU za povečanje ponovne uporabe naravnih virov. Predelava gospodinjskih odpadkov in ostalih organskih materialov v gnojila je v EU že zelo razvita in predstavlja kar polovico trga gnojilnih proizvodov v EU. Z boljšim izkoristkom gospodinjskih odpadkov, ki vsebujejo velike količine fosforja, namreč lahko pokrijemo približno tretjino povpraševanja EU po fosfatnih gnojilih, zato je bilo oblikovanje ustreznega zakonodajnega okvira za spodbujanje tega nujno. Raziskave, inovacije in naložbe na področju uporabe sekundarnih surovin omogočajo bistveno boljše izkoriščanje virov, ki bi se sicer uporabili neposredno na zemljiščih ali odlagali kot odpadki na odlagališčih. S predlogom uredbe o trgu gnojilnih proizvodov se torej spodbuja pretvorba odpadkov v hranila za kmetijske rastline in njihova prosta prodaja povsod po EU. S tem krepimo tudi vlogo malih podjetij, ki so do sedaj bila izključena iz enotnega trga EU,« je izpostavil Bogovič in ob tem tudi poudaril potrebo po preudarnemu zmanjševanju odvisnosti EU od tujih virov v proizvodnji gnojil ter pohvalil pogajalce Evropskega parlamenta, da so uspeli najti odličen kompromis tudi glede najbolj izpostavljene točke te uredbe, zgornjih meja kadmija v mineralnih gnojilih. Meja kadmija se tako določa pri 60 mg/kg P2O5, s klavzulo o pregledu trga gnojil 7 let po uveljavitvi uredbe, ki bi podal tudi oceno izvedljivosti znižanja vrednosti kadmija v tovrstnih gnojilih.

»Zelo me tudi veseli, da nam je s to uredbo uspelo zagotoviti ohranitev enake kakovosti in učinkovitosti organskih gnojil, ki pa morajo biti cenovno primerljiva mineralnim. Obe vrsti gnojil, tako mineralna in organska, bosta našli svoj trg, s čimer se kmetom daje več svobode glede izbire tipa gnojila, ki mu v določenem trenutku najbolj ustreza. Z omenjeno uredbo to vsekakor zagotavljamo,« zaključuje Bogovič.

Mogoče vam bo všeč