Nekategorizirano

Franc Bogovič: v prihodnji EU finančni perspektivi ne smemo zanemariti kmetijstva in podeželja

Odbor za Kmetijstvo in razvoj podeželja AGRI je na prvem jesenskem zasedanju potrdil predlog 2. faze pripravljalnega ukrepa »Pametna podeželska območja v 21. stoletju«, ukrep, ki ga v sklopu projektov pametnih vasi predlagata evropska poslanca Franc Bogovič (SLS/EPP) in Tibor Szanyi (S&D), bo zagotovil podlago za dolgoročno financiranje tovrstnih predlogov. Ukrep je del projektov pod okvirjem EU akcije za pametne vasi, skozi katere Evropska komisija spodbuja nove inovativne pristope za razvoj podeželja.

Ob potrditvi ukrepa je Bogovič izrazil skrb ob pričakovanem zmanjšanju sredstev, namenjenih za Skupno kmetijsko politiko (SKP) v novi finančni perspektivi. Po najnovejšem predlogu se bo za SKP namenjalo zgolj 0,3 % BDP-ja EU, kar je za namen zagotavljanja prehranske varnosti in urejenega podeželja po njegovem mnenju odločno premalo: »V Evropi se države članice NATA več ali manj strinjajo, da je treba 2 % BDP zagotoviti za obrambno varnost. Teh 0,3 % BDP, ki se namenja za prehransko varnost, je skoraj 7x manjša od tistega, kar namenjamo za vojaško varnost. Mislim, da je to narobe in bomo imeli zaradi tega velike probleme.«

 

Bogovič je ob tem še posebej izpostavil problematiko krčenja sredstev za II. steber SKP. Steber, ki je namenjen razvoju podeželja, je po njegovem mnenju ključnega pomena za prihodnost ohranjanja ruralnih območij, saj bodo ta ostala privlačna za bivanje in kmetovanje tudi skozi postopek digitalizacije in uvedbo inovativnih postopkov in tehnologij: »V kolikor ne bomo zagotovili kvalitetnih pogojev za bivanje, vključno s primernimi širokopasovnimi povezavami ter vso, poleg kmetijstva, potrebno infrastrukturo na področju sociale in zdravstva, mladi enostavno ne bodo bivali na podeželju.« Izrazil je tudi pričakovanje, da bodo tudi tisti, ki snujejo finance za prihodnji evropski proračun, bili bolj radodarni oz. realni pri sredstvih, namenjenih za kmetijstvo, in da se povrnejo vsaj na raven, kot so bila doslej. 

Mogoče vam bo všeč