Nekategorizirano

Franc Bogovič: SKP tudi v prihodnje ohranja dvostebrno strukturo

Bruselj, 1. junij 2018 – Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je danes predstavil dolgo pričakovani zakonodajni okvir prihodnje Skupne kmetijske politike EU (SKP), ki opredeljuje razvoj evropskega kmetijstva v obdobju prihodnje finančne perspektive EU 2021 – 2027. Predlogi Evropske komisije so usmerjeni v posodobitev in poenostavitev SKP ter krepijo okoljske in podnebne ukrepe, državam članicam EU pa omogočajo več fleksibilnosti pri pripravi ukrepov za kmetijstvo.

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki kot član odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) že dlje časa aktivno sodeluje pri razpravah o prihodnosti SKP, je v svojem prvem odzivu na predloge Komisije povedal : “Danes razkrite podrobnosti nove reforme SKP so bolj ali manj v skladu s pričakovanji, ki smo jih evropski poslanci izrazili v ta teden sprejetem poročilu Evropskega parlamenta o prihodnosti kmetijstva. SKP tako ohranja dvostebrno strukturo, s čemer se še naprej omogoča dohodkovna podpora evropskim kmetom in podeželju ter s krepitvijo okoljskih ukrepov spodbuja trajnostno, pametno in konkurenčno kmetijstvo. Veseli me tudi, da je Komisija slišala pozive Evropskega parlamenta o zgornji meji za neposredna plačila ter zmanjšanju sredstev za večja kmetijska podjetja, ki prejmejo nad 60.000 EUR, kar omogoča pravičnejšo razporeditev plačil in s tem krepitev podpore družinskim kmetijam. Ta se krepi tudi s predlagano večjo podporo na hektar za male in srednje kmetije.”

Bogovič pozdravlja tudi pričakovano povečanje subsidiarnosti, torej večje vloge držav pri oblikovanju ukrepov in programov nove SKP, kot tudi ukrepe za večjo prožnost pri načinu uporabe dodeljenih finančnih sredstev za SKP in bodo lahko oblikovale programe po meri, ki bodo kar najbolje reševali potrebe njihovih kmetov in širših podeželskih skupnosti. “S tem se državam članicam daje bistveno večjo odgovornost, saj bodo morale v t. i. strateških načrtih jasno opredeliti, kako bodo dosegle devet gospodarskih, okoljskih in družbenih ciljev, ki bodo določeni na ravni EU. Kazanje s prstom na Bruselj, kaj vse je narobe, se tako končuje,” pojasnjuje Bogovič, ki opozarja še na predlagano možnost povečanja  deleža prerazporeditev sredstev med obema stebroma. “Možnost prerazporeditve sredstev v višini do 15 % iz 1. stebra v sklad za razvoj podeželja in obratno se mi zdi dobra, saj se tako lahko sredstva usmerja v politike, ki pomenijo dodano vrednost na podeželju, kot so npr. ukrepi za razvoj pametnih vasi, kar se dopolnjuje še z dodatnimi 10 milijardami sredstev za krepitev znanja in inovacij v kmetijskem sektorju iz naslova Obzorja 2020. Posebej me veseli, da je Komisija prisluhnila mojim pozivom za krepitev digitalizacije podeželja, kar je bistvo pobude EU za pametne vasi,” dodaja Bogovič, ki pozdravlja tudi jasno zavezo h krepitvi trajnostnega kmetijstva.

 

“Evropsko kmetijstvo krepi svojo zavezanost k izpolnjevanju ciljev pariškega podnebnega sporazuma, kar se kaže v vezanosti kar 40 % celotnega proračuna SKP na podnebne ukrepe.  Vsaj 30 % nacionalnih sredstev za razvoj podeželja bo moralo biti namenjenih okoljskim in podnebnim ukrepom, poleg tega se omogoča še možnost prenosa dodatnih 15 % sredstev iz prvega v drugi steber za financiranje omenjenih ukrepov,” izpostavlja Bogovič in dodaja: “Vse se začne in konča pri denarju. Žal se obseg sredstev za SKP močno zmanjšuje, tako da bo obsegal le slabih 29 % celotnega proračuna EU, na 365 milijard EUR v sedemletnem obdobju. Za Slovenijo se predlaga približno enaka višina sredstev za neposredna plačila, dobrih 800 mio EUR, medtem ko je problematično zmanjšanje sredstev za razvoj podeželja za okrog 200 mio EUR,” opozarja Bogovič. “SLS kot partnerica v novi razvojni slovenski vladi se bo z vso resnostjo in odgovornostjo lotila pogajanj o novi reformi SKP in izpogajala najugodnejše rešitve za slovensko kmetijstvo in podeželje. Dovolj je bilo mencanja, čas je za akcijo,” še napoveduje Bogovič.

 

Mogoče vam bo všeč