Nekategorizirano

Franc Bogovič: Prvi korak k poenostavitvi nove skupne kmetijske politike EU

Strasbourg, 17. januar 2019 – Člani odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (REGI) so danes potrdili mnenje k Uredbi o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike EU (t. i. horizontalna uredba SKP), ki ga je pripravil evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Horizontalna uredba namreč predstavlja eno izmed treh zakonodajnih predlogov reforme SKP in določa način upravljanja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada za kmetijstvo in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sistem nadzora nad upravljanjem navedenih skladov. 
 Uredba sledi novemu modelu izvajanja SKP in naj bi odražala večjo prožnost za države članice pri izvajanju politike, ki bo v skladu z njihovimi lokalnimi potrebami, prinašala naj bi manj birokracije za upravičence in prehod na politiko, usmerjeno v smotrnost.
Bogovič se je ob potrditvi svojega mnenja kolegom iz ostalih političnih skupin zahvalil za konstruktivno sodelovanje pri pripravi mnenja, ki po njegovih besedah predstavlja majhen, a pomemben prispevek k poenostavitvi nove SKP. »Že v svojem prvem osnutku sem predlagal, da se čim več stvari določi v predlogu uredbe in ne v delegiranih aktih, saj se s tem Komisiji daje preveč pristojnosti. Veseli me, da so kolegi to podprli. Enako pomembna se mi zdi tudi vključitev novih elementov višje sile v predlog uredbe, kot so naravne nesreče, smrt nosilca kmetije oz. družinskega člana itd., s čemer bodo takšni primeri oproščeni določenih obveznosti v procesu kontrol pri financiranju ukrepov. Potrjena je bila tudi vključitev načela sorazmernosti v uredbo, zlasti kadar je to povezano z upravnim bremenom za kmete, pristojnimi organi in postopki akreditacije plačilnih organov. Vsekakor pa je ključna okrepitev podpornega okolja za kmete in ustrezno reformiranje svetovalnih služb, saj se bo brez dobrega znanja, prenosa znanja, digitalizacije na podeželju, podeželju in kmetijstvu slabo pisalo,« kot ključne poudarke sprejetega mnenja izpostavlja Bogovič in dodaja, da se ne bi smeli slepiti glede uvedbe novega sistema SKP z letom 2021. “Zato sem tudi predlagal daljše prehodno obdobje med veljavnimi in prihodnjimi uredbami SKP in uveljavitev reforme SKP z začetkom leta 2023, kar je prav tako bilo potrjeno z današnjim glasovanjem,« še dodaja Bogovič.
 

Bogovič sicer ocenjuje, da bo pot do dokončnega sprejetja reforme SKP še dolga, postavljajo se celo vprašanja, ali bo Evropskemu parlamentu do zadnjega zasedanja v tem mandatu, ki bo aprila v Strasbourgu, sploh uspelo sprejeti stališče do predlogov uredb SKP, kar edino predstavlja osnovo za pogajanja o reformi z državami članicami. »Danes sprejeto mnenje odbora REGI namreč gre naprej v obravnavo matičnemu odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), ki se trenutno že prebija skozi več kot 6000 amandmajev, ki so bili vloženi k trem predlogom uredb SKP. Če želimo zaključiti delo do aprila, moramo na odboru AGRI delo opraviti do konca februarja, sicer tvegamo, da bo morala prihodnja sestava Evropskega parlamenta začeti delo »z ničle«, kar bi postopek sprejemanja reforme SKP podaljšalo najmanj za eno leto. To pa bi, v primeru nepodaljšanja prehodnega obdobja, prineslo veliko negotovost za kmete, zato si tega enostavno ne moremo privoščiti,« zaključuje Bogovič. 

Mogoče vam bo všeč