Nekategorizirano

Evropski poslanci za več denarja za Erasmus+

 Parlament je na plenarnem zasedanju v torek, 24. oktobra v Strasbourgu obravnaval proračun za leto 2018 v skladu s političnimi prednostnimi nalogami. V ospredju teh prednostnih nalog so trajnostna rast, delovna mesta, zlasti zaposlovanje mladih, migracije, varnost in podnebne spremembe.

 

Med drugim so predvidena povečanja sredstev za ključne programe EU, ki spodbujajo rast in delovna mesta, kot so COSME, Obzorje 2020, program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije ter Erasmus +.

Stalni poročevalec za Erasmus+ in vodja slovenske delegacije Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu  Milan Zver se je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu zahvalil svojim kolegom poslancem, ki so podprli povečanje proračuna za program Erasmus+.

»Erasmus+ je zgodba o uspehu, ki dobro funkcionira zadnja tri leta, odkar obstaja.«, je uvodoma dejal. Ob tem pa je opozoril, da je raven uspešnosti na nekaterih področjih relativno nizka, saj zavrnejo kar tri četrtine prijav. Potenciali programa ERASMUS+, ki se med drugim kažejo v velikem številu prijav, so veliko večji kot je finančna zmogljivost Unije na tem področju.

Velika večina poslancev je poudarjala, da program Erasmus+ bistveno prispeva k izboljšanju znanj in spretnosti, zaposljivosti, zmanjšanju tveganja za dolgoročno brezposelnost mladih Evropejcev ter aktivnemu državljanstvu in socialni vključenosti mladih.

»Naj ponovno poudarim, da je Erasmus+ najboljša naložba v prihodnost Evropske Unije« je zaključil dr. Milan Zver.

Mogoče vam bo všeč