Nekategorizirano

EU poslanka Romana Tomc: Kmalu konec zavajanja potrošnikov z dvojno kakovostjo izdelkov

V Evropskem parlamentu so opravili razpravo o dvojni kakovosti izdelkov, ki jih proizvajalci ponujajo na trgu. Mednarodna raziskava, v katero je bila zajeta tudi Slovenija, je namreč pokazala, da se izdelki, ki jih oglašujejo in prodajajo pod isto blagovno znamko ter v na videz enaki embalaži, dejansko razlikujejo po sestavi in sestavinah.
 

Z raziskavo je bilo tako potrjeno, da izdelki istega proizvajalca in isto blagovno znamko niso enake kakovosti.

Romana Tomc, evropska poslanka, je o tem povedala naslednje: “Takšne razlike niso bile ugotovljene samo pri živilih, ampak pogosto tudi pri neživilskih izdelkih, še posebej pri detergentih, kozmetiki, toaletnih pripomočkih in izdelkih, namenjenim dojenčkom. Pojasnila korporacij, da sledijo različnim okusom potrošnikov, so le izgovori, ki nimajo resne podlage.”

Dodala je: “Ponavadi so izdelki nižje kakovosti namenjeni na trge držav, ki sodijo v vzhodni del Evropske unije. Na podlagi tega lahko sklepamo, da gre pri problematiki dvojnih standardov tudi za očitno podcenjevanje ljudi, ki naj bi sprejemali nižjo kakovost izdelkov samo zato, ker živijo v manj razviti državi članici. To ni sprejemljivo.”

Tomčeva je ob tem spomnila, da je Odbor za notranji trg (IMCO) v Evropskem parlamentu, katerega članica je tudi sama, že leta 2018 pripravil poročilo o dvojni kakovosti izdelkov, ki se je osredotočalo predvsem na živila. Hkrati so pozvali tudi k širšemu delu na tem področju.

Novembra 2019 je bila nato sprejeta Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah, ki kot zavajajočo poslovno prakso opredeljuje vsako trženje blaga v eni državi članici kot enako blagu, ki se trži v drugih državah članicah. Pri tem ima to blago bistveno različno sestavo ali značilnosti, razen, če je to utemeljeno z legitimnimi in objektivnimi dejavniki.

Romana Tomc še opozarja: “Jasno je, da lahko proizvajalci spreminjajo in prilagajajo sestavo izdelka glede na preference potrošnikov na nekem trgu. Vendar pa je pomembno, da je to jasno označeno in da ne pride do zavajanja.”

Ob tem je dodala, da morajo države sprejemati takšno zakonodajo, ki bo ščitila potrošnike pred zlorabami.

Glede na lani sprejeto direktivo bo morala to v slovenski pravni red vnesti tudi Slovenija. To pomeni, da bo kmalu konec zavajanja potrošnikov. Na izdelkih bodo morali proizvajalci jasno navesti, za kaj gre in tega, kar se dogaja zdaj, ne bo smelo več biti. Pod isto blagovno znamko tako ne bodo smeli več prodajati izdelkov različne kakovosti, odvisno od trga oziroma države, kjer je to v prodaji.

Mogoče vam bo všeč