Vozilo, v katerem je voznik prevažal 13 državljanov Pakistana.jpg
črna kronikanezakonite migracije

Epilog: policija prijela voznika, ki je avgusta letos v Slovenijo ilegalno pripeljal 13 Pakistancev in jih v nečloveških razmerah zapustil v pokvarjenem osebnem vozilu na avtocesti

Tridesetega avgusta letos so bili policisti PU Celje obveščeni, da je na odstavnem pasu avtoceste med
Šentrupertom in Vranskim,  zaradi okvare obstalo osebno vozilo znamke Audi
Q7.

Policista Postaje prometne policije Celje sta ob prihodu na kraj ugotovila, da je bilo v vozilu skritih 13 državljanov Pakistana, ki so bili dobesedno nagneteni v zadnjem delu osebnega vozila.  Voznik, ki jih je ilegalno pripeljal v Slovenijo, je s kraja pobegnil, ko je vozilo zaradi okvare obstalo.

Voznik naj bi  državljane Pakistana naložil na območju Republike Hrvaške in jih  ilegalno pripeljal v Republiko Slovenijo. Namenjeni so bili v Italijo.

Pakistanski državljani so bili zaradi vožnje v nečloveških razmerah obnemogli, enemu so pomoč na kraju nudili reševalci, zaradi slabega zdravstvenega stanja so ga v nadaljevanju odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ga oskrbeli.

34-letnemu BIH državljanu odvzeli prostost

Državljane Pakistana so po izvedenih postopkih odpeljali v Azilni dom v Ljubljano, o pobeglem vozniku pa so še  naprej  zbirali obvestila. V sredo, 15. decembra 2021, so  mu  končno odvzeli prostost in ga pridržali. Gre za 34-letnega državljana Bosne in Hercegovine

Ker je nezakonito, proti plačilu in v človeka nevrednih razmerah,  po ozemlju Republike Slovenije prevažal 13 državljanov Pakistana, ki niso imeli dovoljenja za vstop ali bivanje v Republiki Sloveniji,  ga bomo danes, s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, po členu 308/III-VI KZ-1, privedli k
preiskovalnemu sodniku.

Za storjeno kaznivo dejanje mu grozi od tri do petnajst let zapora in denarna kazen.

Ni pa znano ali je isti v času od septembra naprej še počel enaka dejanja  in koliko je teh nesrečnikov tako ali drugače pustil nekje in izginil.  Pravijo pot do resnice in pravice je dolga ampak ko te doseže te en izpusti. Bo v tem primeru tako?

 

Vsebina 308 člena:

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države

(1)  Kdor  nasilno  prekorači državno mejo Republike Slovenije ali
oborožen  nezakonito  vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z zaporom od treh
mesecev do treh let ali z denarno kaznijo.

(2)  Enako  se  kaznuje  tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v
Republiki  Sloveniji,  če  se  na  način iz prejšnjega odstavka zadržuje na
njenem ozemlju ali se upre zakoniti odstranitvi z njega.

(3) Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop
v  Republiko  Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno
ozemlje,  jih  po  njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor enega
ali  več takih tujcev z namenom pridobitve premoženjske koristi zase ali za
koga  drugega  nezakonito  spravi  čez mejo ali ozemlje države, jih po njem
prevaža  ali omogoči nezakonito prebivanje na njem, se kaznuje z zaporom od
treh do desetih let in denarno kaznijo.

(4)  S  kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna oseba, ki
omogoči tujcu nezakonit vstop na ozemlje Republike Slovenije ali nezakonito
prebivanje na njem.

(5)  Kdor  pridobiva  ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje,
jim  preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira
nezakonito  preseljevanje  ali  organizira  preseljevanje  s  preslepitvijo
pristojnih  organov  glede  pravega  namena  vstopa  na  ozemlje  Republike
Slovenije, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let in denarno kaznijo.

(6)  Če  storilec  z  dejanji  iz  tretjega,  četrtega  ali petega
odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko
korist  ali  priskrbi brezpravno delovno silo ali koga izpostavi nevarnosti
za  življenje  ali  zdravje  ali  taka  dejanja  stori  kot član hudodelske
združbe, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let in denarno kaznijo.

(7)  Prejšnji  odstavki  se  uporabljajo  tudi za kazniva dejanja,
storjena  v  tujini,  če  je  država,  v kateri so bila storjena, enako kot
Republika Slovenija sprejela skupno mednarodnopravno obveznost preprečevati
taka  kazniva  dejanja,  ne  glede na to, kje so storjena, ter je dejanja v
svojem  zakonu  ustrezno  enako  določila  kot  kazniva dejanja. Če je bilo
kaznivo  dejanje  storjeno  na območju Evropske unije, se državljani njenih
članic  pri  uporabi  drugega,  tretjega,  četrtega in petega odstavka tega
člena ne štejejo za tujce.

(8)  Prevozno sredstvo, uporabljeno za prevoz ene ali več oseb, ki
prepovedano prehajajo mejo ali ozemlje države, se odvzame, če je storilčeva
last. Če prevozno sredstvo ni storilčeva last, se poleg primerov iz drugega
odstavka  73. člena tega zakonika to odvzame tudi, če je posebej prirejeno,
predelano  ali  prilagojeno  za  prevoz  takih  oseb, ali če je lastnik ali
izročitelj  prevoznega sredstva vedel ali bi bil mogel vedeti, da bo vozilo
uporabljeno za tak namen.)

Vane T. Costa

vir in foto: PUC

Mogoče vam bo všeč