Nekategorizirano

Družine, kmete in podjetja bodo razbremenili davkov in administracije

V Slovenski demokratski stranki državljankam in državljanom obljubljamo, da bomo DDV spustili na predkrizno raven iz 22 % na 20 % in iz 9,5 % na 8,5 %. To obljubo bo nova vlada SDS izpolnila in po vzoru nekaterih evropskih držav uvedla še znižano davčno stopnjo (5 %) za najnujnejše življenjske potrebščine.

Temeljni namen alternativnega vladnega programa Slovenske demokratske stranke za področje financ, ki smo ga v zadnjih dveh tednih intenzivno predstavljali javnosti, je davčna razbremenitev državljanov.

V SDS želimo doseči bolj pravično davčno obravnavo gospodinjstev, zato bi po vzoru mnogih drugih držav uvedli možnost odločitve zakoncev za družinsko dohodnino. Zakonca bi vložila eno napoved z vsemi dohodki skupaj, ki sta jih prejela v preteklem obdobju, in potem na podlagi teh dohodkov uveljavljala olajšave, ki jima pripadajo.

Zvišali bomo investicijsko olajšavo in jo razširili na vsa osnovna sredstva, tudi na nepremičnine. Spremembe bi veljale tudi za samostojne podjetnike posameznike. S tem bomo izboljšali pogoje gospodarjenja in spodbudili podjetja, da investirajo, kar je ključnega pomena, da ostane podjetje konkurenčno, prav tako pa je to pot k povečanju zaposlovanja.

Za nova podjetja predlagamo možnost izbire za davčne počitnice na dobiček za prva 3 leta. Prvo leto v višini 100 %, drugo leto 75 % in tretje leto 50 %. Uvajamo zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve in ukinjamo davčne blagajne, ker finančnih učinkov ne prinašajo, povečujejo pa administrativne postopke.

Mlade družine bodo za ureditev stanovanjskega problema dobile kredit, glavnica tega kredita pa se bo zmanjšala za 20 % ob rojstvu vsakega otroka.

Na področju kmetijstva predlagamo, da se pri obdavčitvi upošteva le 40 odstotkov izračunanega katastrskega dohodka, ker se zavedamo, da je dejanski dohodek slovenskih kmetov nizek in pod udarom naravnih katastrof. Dvigujemo tudi prag, od katerega se šteje gospodinjstvo kot kmečko gospodinjstvo in je zavezanec za plačilo dohodnine iz naslova KD na 500 EUR (sedaj 200 EUR).

Ukinili bomo davčne blagajne, ki podjetnikom in kmetom povzročajo visoke finančne stroške in nesorazmerne administrativne obremenitve.

Pripravili bomo novo Strategijo upravljanja državnega premoženja, institucije, ki se ukvarjajo z upravljanjem državnega premoženja (SDH, DUTB in DSU) pa bomo združili.

Pospešili in povečali bomo učinkovitost črpanja EU sredstev s ciljem, da ta sredstva postanejo generator investicij, tehnološkega razvoja, inovativnosti ter razvoja turizma.

Mogoče vam bo všeč